Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4. Bered, fatta och effekturea ärendebeslut 28/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4. Bered, fatta och effekturea ärendebeslut 28/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4. Bered, fatta och effekturea ärendebeslut 28/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Arbetsgång i Nyps Effektuera ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut ÄH Fatta ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut Beslutsdeltagare/ Beslutsfattare Om ej OK Bered ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut ÄH Kontrollera ansökan ÄH Fördela ansökan ÄH Uppdatera aktörsregister ÄH Ärendet avslutas ÄH Inväntar redovisning ÄH Ansökan om projektmedel alt. utbetalning inkommer

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Kontrollera ansökan  Ärendet hamnar enbart i Kontrollera ansökan om det finns felaktiga uppgifter i ansökan eller om uppgifter saknas. Ex. Första budgetår  Ärendet visas i Att göra-listan på arbetsytan ”Att göra”. För att kunna arbeta med ärendet måste du hämta ut det till ”Hantera ärende”-arbetsytan.

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Bered, fatta beslut och effektuera ärendebeslut om ansökan om projektmedel

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Bered ärendebeslut

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Bered ärendebeslut – Flikar Allmänt

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Hantera ärende-Bered ärendebeslut-Flik Ek. underlag

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Hantera ärende-Bered ärendebeslut-Flik Indikatorer

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Hantera ärende-Bered ärendebeslut-Flik Prognoser Hantera ärende-Bered ärendebeslut- Flik Kontakter

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Hantera ärende-Bered ärendebeslut-Klart för beslut

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Fatta beslut i ärende  Utförs av beslutsdeltagaren/beslutsfattaren. Så fort någon väljer att inte godkänna ärendehanterarens förslag går ärendet tillbaka till ärendeberedning.  Beslutsdeltagaren/Beslutsfattaren ser precis samma flikar med innehåll som ärendehanteraren ser vid beredning av ärendet (undantaget fliken Checklista). För beslutsfattaren är dock alla fält låsta.  Beslutsfattaren kan skapa dokument i ärendet.

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 ” Vägval vid ”Fatta beslut om ärende” ” Du kan välja att skicka ärendet följande vägar:  Beslut – till ärendefördelning – godkänner beslutet, ärendet skickas till gruppen ÄH  Beslut – åter till ÄH – godkänner beslutet, skickas tillbaka till samma ÄH för effektuering av ärendebeslut  Ej beslut – till ärendefördelning – godkänner ej beslutet, ärendet skickas till gruppen ÄH  Ej beslut – åter till ÄH – godkänner ej beslutet, skickas tillbaka till samma ÄH för fortsatt beredning  Ärendefördelare – har ej tagit ställning till beslutet, vill att ärendet omfördelas

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Ärendebeslut- Fatta ärendebeslut 1(2) Aktuell för ärendebeslut - beslutsfattare

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Effektuera Ärendebeslut- Fatta ärendebeslut 2(2)

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Effekturera ärendebeslut  Beslutsflikarna är nu låsta  Möjlighet att ändra beslutsdatum  Aktören ska meddelas beslutet (beslutsbrev går ut)

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Beslutsbrev sänds till sökanden. Invänta redovisning Effektuera ärendebeslut

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Övning 4


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4. Bered, fatta och effekturea ärendebeslut 28/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser