Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBAR utvecklades för; Verktyg för säkrare kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBAR utvecklades för; Verktyg för säkrare kommunikation"— Presentationens avskrift:

1

2 SBAR utvecklades för; Verktyg för säkrare kommunikation
Ubåtspersonal i USA Används av ex. Piloter Passar i stressade miljöer men även i all kommunikation Förmedlar information på ett organiserat sätt. Verktyg för säkrare kommunikation Situation (S) Bakgrund (B) Aktuellt tillstånd (A) Rekommendation (R) Bakgrund

3 Varför SBAR i sjukvården?
Händelseanalyser och PaN ärenden visar att tillbud/negativa händelser uppstår ofta pga att kommunikationen brister Patientsäkerheten ökar om kommunikationen är ”glasklar” Hjälp att framföra viktig information snabbt och ta bort icke relevant information Minskar risken för att något glöms bort eller missuppfattas Spar tid, även dokumentationen förbättras SBAR – att fokusera på huvudbudskapet vid din kommunikation med andra vårdgivare -  Vad innebär ineffektiv kommunikation? Vilka är mekanismerna bakom dålig kommunikation i vården? -  Därför skapar strukturerad kommunikation bättre förståelse! -  SBAR underlättar för både läkare och sjuksköterskor att uttrycka vad de tror avseende medicinsk diagnos -  Ta till vara alla medarbetares kompetens oavsett utbildningsnivå även om läkaren har det medicinska ansvaret -  SBAR – så är modellen uppbyggd -  Genomgång av hur SBAR används – avsändarens och mottagarens roller -  SBAR – se situationen objektivt och fokusera på huvudbudskapet för att anpassa det du vill säga till mottagaren -  Träna praktiskt på att kommunicera med hjälp av SBAR! Varför

4 Händelseanalyser visar
Oklara patientuppgifter vid ankomst Information innehåller faktafel, missuppfattas Problemet blir inte klart framfört Allvarliga problem uppmärksammas inte Avsaknad av åtgärder Oklarheter utreds inte Tydliga överenskommelser träffas inte Föreslagna aktiviteter blir inte utförd Varför

5 Kommunikationsbrister
Svårt att få fram det verkliga problemet Svårt att bedöma nivån av problemet Ges inte utrymme för frågor Inget beslut innan kommunikationen avbryts Svårt att förmedla beslutade åtgärder Orsaker Rapporteringskulturer mellan personalgrupper Avsaknad av rapporterings struktur (checklistor) Hierarkier, prestige? Kompetens Kön? När

6 Vem kan använda SBAR All personal Överrapportering mellan • Arbetslag
• Vårdenheter • Vårdgivare • Vid klagomål Möten Presentationer När

7 Förberedelser Använd / utarbeta en mall i början
Tänk igenom aktuell situation Vid icke akut situation gör en ordentlig bedömning av patienten eller situationen Läs igenom Journaler eller annat material Hur

8 Hur S Vad är problemet? Ange eget Namn och Enhet
􀂾 Jag ringer/kontaktar angående ange Patientens namn 􀂾 Beskriv aktuellt Problem • Aktuellt status • Blodtryck-Puls-Andning-Temperatur • Saturation ………..% • Syrgas ………l/min - Ej syrgas Bakgrund Lämna en kort sjukdomshistoria 􀂾Ange inläggningsorsak och datum för inläggning 􀂾Relevant sjukdomshistoria 􀂾Kort rapport angående aktuellt problem och behandling intill aktuell tidpunkt Mentalt: vaken orienterad till person, tid och rum Hud: varm – torr – marmorerad –blek Extremiteter är varma – Extremiteterna är kalla Neurologi Smärta Sårdränage Illamående/kräkning Diarré Urin Aktuell bedömning Vad tror du själv är problemet 􀂾 Jag tror problemet är: • Hjärta • Infektion • Neurologi • Andning 􀂾 Jag vet inte vad problemet är men patienten är försämrad 􀂾 Patienten verkar instabil och kommer kanske att bli sämre, något måste göras Rekommendation Försök ge förslag på rekommendation på vad som bör göras baserad på situation, bakgrund, och bedömning 􀂾 Förslag på rekommendation • Förflytta patient till IVA /HIA • Kom och titta på patient inom minuter • Kontakta patienten och/eller familjen ang status • Be om bedömning nu • Andra förslag 􀂾 Behövs några kontroller • Röntgen – Ekg – Blodgas - Blodtryck Puls – Andning Saturation - Annan provtagning 􀂾 Förändring i behandling • Hur ofta ska jag rapportera vitala parametrar? • Hur länge kan jag förvänta att problemet pågår? • Om patient inte förbättras, inom vilken tid ska jag kontakta igen? Hur

9 Kom ihåg Både sändare och mottagare
Sändaren Använd direkt språk Kontrollera att mottagaren har uppfattat rätt Ge mottagaren möjlighet att ställa frågor Mottagaren Lyssna aktivt och avbryt inte Ställ frågor efteråt om det är något du inte uppfattar eller undrar över Både sändare och mottagare Direkt språk ex: Akut, Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu ( ok, jag är där om 5 minuter), Två ggr om dagen i fyra dar, ny provtagning om fem dagar Bekräftelse på kommunikationen Innan kommunikationen avslutas – ställ frågorna • Finns fler frågor? • Är vi överens? Genom att mottagaren återger vad som ska göras, kvitteras samstämmighet (Closed Loop communication)

10 Akutsjukvårdens arbetsgång vid införande av SBAR
Läsa in litteraturen Identifiera egna vårdövergångar. Utarbeta egna mallar Träna SBAR-kommunikation Inspirationsföreläsning Har ni några frågor? Utse en ssk och usk/enhet som har i uppdrag att identifiera aktuella vårdövergångar på enheterna. De kommer sedan att ha möjlighet att bli ”experter”. Vi arbetar på att göra en workshop. Glöm inte att tipsa om dokumentationen som de ska läsa in sig på. Alla experter bör ha sett filmen på SKLs hemsida innan de börjar arbetet. Inspirationsföreläsning kommer för all personal. Jag har preliminär bokat 19 och 21 maj. Vi arbetar på  föreläsare. Återkommer Hur 10

11 Länkar

12 Filmtajm


Ladda ner ppt "SBAR utvecklades för; Verktyg för säkrare kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser