Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Borås Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap

2 Borås Var kan medel sökas? Strukturfonder Ramprogram Programområden

3 Borås EU:s strukturfonder: Regionalfonden Socialfonden Jordbruksfonden Fiskefonden

4 Borås Strukturfonderna utgör ungefär en tredjedel av EU:s totala budget och kanaliserar i huvudsak pengar för regional utveckling genom olika s k mål och gemenskapsinitiativ. De olika strukturfonderna ska ses som ett komplement till nationens egen regionalekonomi. Förutom strukturfonderna har Sverige även möjlighet att söka medel från EU:s övriga fonder och program.

5 Borås Mål i strukturfonderna: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskapsinitiativ

6 Borås Mål 1 och 2 är knutna till vissa geografiska områden. Mål 3 finns däremot i hela landet. Under den nuvarande programperioden satsar EU cirka 195 miljarder kronor i Sverige genom fonderna. Ett flertal länsstyrelser fungerar som berednings- sekretariat eller förvaltningsmyndigheter. Programmen är framtagna och förankrade regionalt för att skapa tillväxt i området.

7 Borås Mål 1 I Sverige ersätter mål 1 det tidigare mål 6. Mål 1 avser även fortsättningsvis de regioner som släpar efter i utvecklingen.

8 Borås Mål 2 Mål 2 syftar till att stimulera näringslivsutvecklingen i utsatta industri- och landsbygdsregioner. Mål 2 i Sverige motsvarar i stort sett tidigare mål 2 och 5b.

9 Borås Mål 3 Växtkraft mål 3 ersätter tidigare mål 3 och 4. Mål 3 har till uppgift att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och ge möjligheter till förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetens- försörjning i arbetslivet för såväl anställda i företag, offentlig sektor, organisationer, ensamföretagare som arbetslösa. Programmet riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser.

10 Borås Gemenskapsinitiativ Kompletterar målen i strukturfonderna och berör sociala och ekonomiska frågor som är gemensamma för flera europeiska regioner. Interreg III a-c, Leader+, Urban II, Växtkraft Equal

11 Borås Ramprogram EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling gäller mellan 2002 och :e ramprogrammet gällde Deral-projektet

12 Borås Ex. på andra programområden: Comenius Leonardo da Vinci Sokrates Tempus

13 Borås Vårt nuvarande projekt ingår i Sokratesprogrammet Tillhör underprogrammet Grundtvig Startade 2004 Syfte: att försöka sprida studiecirkelidén till resten av Europa Följde på Merkwürdige Welten-projektet

14 Borås Merkwürdige Welten Pågick Koordinator Österrike Deltagare: Finland, Sverige, Österrike Syfte: att belysa olika mötesplatsers betydelse för bildning och utbildning Italien hoppade av efter 2 år

15 Borås Det nuvarande projektet Start 2004 Koordinator: (Österrike-) Ungern Syfte: att försöka sprida idén med studiecirklar till Centraleuropa för att med dess hjälp bidra med ”fredsskapande” Deltagare: Ungern, Slovakien, Sverige, Österrike, (Litauen)

16 Borås Vad har vi gjort hittills? Möten Studiebesök Föreläsningar/seminarier Problem: - Kulturskillnader - Språksvårigheter

17 Borås Varför delta i EU-projekt? Det är möjligt Det är roligt Det är oerhört berikande Det är jobbigt Ekonomin kan vara problematisk (Men varför ska man alltid tänka på ekonomin??)

18 Borås Vidare information Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser