Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap www.vxu.se brigitte.kuhne@vxu.se

2 Borås 05-10-13 Var kan medel sökas? Strukturfonder Ramprogram Programområden

3 Borås 05-10-13 EU:s strukturfonder: Regionalfonden Socialfonden Jordbruksfonden Fiskefonden

4 Borås 05-10-13 Strukturfonderna utgör ungefär en tredjedel av EU:s totala budget och kanaliserar i huvudsak pengar för regional utveckling genom olika s k mål och gemenskapsinitiativ. De olika strukturfonderna ska ses som ett komplement till nationens egen regionalekonomi. Förutom strukturfonderna har Sverige även möjlighet att söka medel från EU:s övriga fonder och program.

5 Borås 05-10-13 Mål i strukturfonderna: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskapsinitiativ

6 Borås 05-10-13 Mål 1 och 2 är knutna till vissa geografiska områden. Mål 3 finns däremot i hela landet. Under den nuvarande programperioden 2000- 2006 satsar EU cirka 195 miljarder kronor i Sverige genom fonderna. Ett flertal länsstyrelser fungerar som berednings- sekretariat eller förvaltningsmyndigheter. Programmen är framtagna och förankrade regionalt för att skapa tillväxt i området.

7 Borås 05-10-13 Mål 1 I Sverige ersätter mål 1 det tidigare mål 6. Mål 1 avser även fortsättningsvis de regioner som släpar efter i utvecklingen.

8 Borås 05-10-13 Mål 2 Mål 2 syftar till att stimulera näringslivsutvecklingen i utsatta industri- och landsbygdsregioner. Mål 2 i Sverige motsvarar i stort sett tidigare mål 2 och 5b.

9 Borås 05-10-13 Mål 3 Växtkraft mål 3 ersätter tidigare mål 3 och 4. Mål 3 har till uppgift att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och ge möjligheter till förändringsarbete, kompetensutveckling och kompetens- försörjning i arbetslivet för såväl anställda i företag, offentlig sektor, organisationer, ensamföretagare som arbetslösa. Programmet riktar sig särskilt till små och medelstora företag och arbetsplatser.

10 Borås 05-10-13 Gemenskapsinitiativ Kompletterar målen i strukturfonderna och berör sociala och ekonomiska frågor som är gemensamma för flera europeiska regioner. Interreg III a-c, Leader+, Urban II, Växtkraft Equal

11 Borås 05-10-13 Ramprogram EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling gäller mellan 2002 och 2006 4:e ramprogrammet gällde 1994-1998 Deral-projektet

12 Borås 05-10-13 Ex. på andra programområden: Comenius Leonardo da Vinci Sokrates Tempus

13 Borås 05-10-13 Vårt nuvarande projekt ingår i Sokratesprogrammet Tillhör underprogrammet Grundtvig Startade 2004 Syfte: att försöka sprida studiecirkelidén till resten av Europa Följde på Merkwürdige Welten-projektet

14 Borås 05-10-13 Merkwürdige Welten Pågick 2001-2004 Koordinator Österrike Deltagare: Finland, Sverige, Österrike Syfte: att belysa olika mötesplatsers betydelse för bildning och utbildning Italien hoppade av efter 2 år

15 Borås 05-10-13 Det nuvarande projektet Start 2004 Koordinator: (Österrike-) Ungern Syfte: att försöka sprida idén med studiecirklar till Centraleuropa för att med dess hjälp bidra med ”fredsskapande” Deltagare: Ungern, Slovakien, Sverige, Österrike, (Litauen)

16 Borås 05-10-13 Vad har vi gjort hittills? Möten Studiebesök Föreläsningar/seminarier Problem: - Kulturskillnader - Språksvårigheter

17 Borås 05-10-13 Varför delta i EU-projekt? Det är möjligt Det är roligt Det är oerhört berikande Det är jobbigt Ekonomin kan vara problematisk (Men varför ska man alltid tänka på ekonomin??)

18 Borås 05-10-13 Vidare information http://www.eufou.se/ http://www.lst.se/eu.htm http://www.programkontoret.se/ brigitte.kuhne@vxu.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Borås 05-10-13 Bibliotek i EU-projekt Brigitte Kühne Växjö universitet Institutionen för humaniora Biblioteks- och informationsvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser