Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skåne – Livskvalitet i världsklass

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skåne – Livskvalitet i världsklass"— Presentationens avskrift:

1 Skåne – Livskvalitet i världsklass
1

2

3 Skåne ─ en dynamisk region
20 miljoner 1,6 miljon 3,2 miljoner 1,2 miljoner Skåne ─ en dynamisk region

4 Skåne i siffror Kommuner 33 Invånare 1,236,224 Area 11,000 km2
Befolkningstäthet Skåne 112 invånare/km2 Sverige 23 invånare/km2 4

5 Centra i Skåne GAL Maj

6 Region Skåne Region Skåne grundades1999-01-01 som försöksregion.
Region Skåne permanentades Ansvarar för: Hälso- och sjukvård/Tandvård Kommunikationer Regional utvecklingsplan Näringslivsutveckling Regional Infrastrukturplanering Kultur

7 Forskning i Öresundsregionen
12 universitet studenter forskare 6 500 doktorander 4 000 utländska studenter Mer än vetenskapliga artiklar Spetsforksning i Skåne inom Life science, It, kärnfysik och Miljö & Energi Excellent klinisk forskning Nanoteknologi ESS Flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Studier av olika material – plast, protein, medicin, molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Kommer att öppna nya möjligheter inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi. Ca 500 fast anställda och besökas av ytterligare 4000 – 5000 forskare årligen. Bygget beräknas kunna starta runt 2010, vara klart omkring 2017 och vara i full drift cirka år Beräknad livstid ca 40 år.

8 Öresundsintegration sid. 101

9 Öresundsintegration sid. 102

10 Medicon Valley Sedan mitten av 1990-talet finns det gemensamma Life Science klustret Medicon Valley i Öresundsregionen – ett samarbete mellan universitet, sjukhus och näringsliv. Ideon Medicon Village i Lund håller på att etableras och därigenom skapas möjligheter för life science branschen att utvecklas och bli en tillväxtmotor i storstadsområdet Malmö/Lund. Ambitionen är att Ideon Medicon Village, strategiskt placerat nära de medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, Nanocentrum och Lund Bio Imaging Centre samt de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, skall kunna samla olika innovationsaktörer inom life science och bli en attraktiv miljö för alla aktiviteter från forskning och medicinsk utveckling till växande företag med produkter på marknaden. För att uppnå detta kommer det att krävas ett närmare samarbete med hälso- och sjukvården både för kunskapsbildning men också för behandlingsforskning och för utveckling av nya behandlingsmetoder. Hälso- och sjukvården är, förutom en livsviktig samhällsinrättning för de som bor och vistas i Skåne, även en viktig och sparsamt använd organisation för utveckling av life science produkter. Hälso- och sjukvården, vars huvuduppgift är att bota, lindra och trösta de som har behov av sjukvård, har en majoritet av högskoleutbildade medarbetare, många med forskningserfarenheter. Lunds Universitet har i nära samarbete med sjukvården varit framgångsrika i sina ansökningar av strategiska forskningssatsningar och bland annat fått anslag inom områdena diabetes, neuroområdet, cancer, hjärta-/kärlsjukdomar, stamceller och omvårdnad. Förutom inom forskning som har en väletablerad samverkan finns goda exempel där medarbetare i hälso- och sjukvården och näringslivet har varit framgångsrika i att ta fram nya produkter, i ett historiskt perspektiv ultraljudsapparat, dialysbehandling och i ett närmare perspektiv medicintekniska produkter, strålkniven, näringsdrycken Proviva mm. Följande områden skulle kunna utgöra en grund för sjukvården som regionalt tillväxtområde: Vården är kunskapsgenererande och de olika kunskaper som finns hos vårdens medarbetare skulle på ett mer organiserat sätt kunna ställas till näringslivets tjänst genom att de kan vara samtalspartners och kan på olika sätt medverka i utveckling av produkter och tjänster. Här krävs utveckling av uppdrag, ersättning till vården och arbetsformer. Möjlighet för näringslivet att använda utrustning för tester och undersökningar inom sjukvårdens förvaltningar Hälso- och sjukvården i Skåne kan prova produkter i vid bemärkelse och därigenom även kunna vara referensobjekt till skånskt näringsliv Tillhandahålla fakta och kunskap hämtade från kvalitetsregister, biobanker, vårddatabaser mm. Öka antalet kliniska prövningar inom läkemedel och medicintekniska produkter Använda vården för innovationsupphandlingar För mer info se (OBS inte

11 Samarbete under årens lopp
Har funnits specifika avtal t ex neonatalvård, strålbehandling mm Öresund diabetes academy Bröstcancer Organdonationer Radiologi Ystad-Bornholm

12 Pågående samverkan Katastrofsamverkan
Samverkan vid väntetider och överskottskapacitet Köper specialinsatser, ex tryckkammare Fem patienter från Danmark har fått planerad vård i Skåne under 2011

13 Interreg projekt Öresund
Prohip Projektet vill utveckla ett internetbaserat (e-health) koncept för rehabilitering, som kan samla all aktuell data i en enhet. Väntetider för behandling, metoder mm. Reprosund Kunna erbjuda likartad och högt kvalificerad behandling för barnlösa par på båda sidor sundet. Kardiovaskulär Sygdomsforebyggelse og Behandling Möjligheter för större gemensamma forskningsprojekt och göra samarbetet över sundet mer effektivt och mindre kostsamt. Migrationsskola för demensvården i Öresundsregionen Utbildningsprogram för medarbetare.

14 BMC Kemicentrum CRC Biologi Ideon SUS Medeon MAX IV ESS Medicon Valley


Ladda ner ppt "Skåne – Livskvalitet i världsklass"

Liknande presentationer


Google-annonser