Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Förnyelse av tjänstebaserade, komplexa system Gunilla Jönson Fredrik Nilsson Lunds Tekniska Högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Förnyelse av tjänstebaserade, komplexa system Gunilla Jönson Fredrik Nilsson Lunds Tekniska Högskola."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Förnyelse av tjänstebaserade, komplexa system Gunilla Jönson Fredrik Nilsson Lunds Tekniska Högskola

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Etablera kunskap som kan stödja vår förnyelseprocess inom den skånska hälso- och sjukvården.

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Sjukvården står inför ökande och nya krav Marknadsförändringar Ökande patient/anhörig krav Kunskapsintensivare ”kunder” Globalisering Ökad konkurrens?! Nya strategier Processorienteringar Lednings- & kvalitetssystem ”Outsourcing” Fokuserade verksamheter Förbättrade teknologier Informationssystem Kommunikationssystem

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Förstå värden Utveckla värden Leverera värden utvecklingsprocess kundåterkoppling From Annika Olsson, LTH

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Marknadens krav innebär stora förändringar för organisationer och företag  Nätverk istället för kedjor  Mer integrerade/ sammankopplade processer inom företag och organisationer  Mer integrerade/ sammankopplade processer mellan företag och organisationer  Kunskapsintensivare 8 F F II 1 3 A I Kapacitetsbrister på nyckelkomponenter & nyckel- kompetenser Komprimerad time-to- market/uppfyllelse av behov

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T …, vilket skapar några riktiga utmaningar, Oplanerad dynamik – saker går sönder, marknader/behov förändras, olyckor händer etc. Den “optimala” lösningen är ofta inte bäst – optimala lösningar är ofta väldigt sköra Många aktörer interagerar med olika information och olika mål – skapar risker – ett företag/en organisation är utsatt för externa aktörers ändringar och tyckande … men givetvis också möjligheter

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T men, idag råder fortfarande en mekanisk logik i organisationer … organisationer lägger mycket pengar, tid och resurser på metoder, modeller och tekniker som baseras på: – reduktionism – kontroll och förutsägbarhet – lineära orsak-verkan-samband mätbarhet är en ”självklarhet”. målet är att reducera osäkerhet och att sträva efter optimum genom att göra rätt saker.

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Antaganden om framtiden är att den går att ”bestämma” tid optimum Effektivt och optimerat

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Ett möjlighetsperspektiv tid Verksamhetsmässig förbättrings- potential Verksamhetsmässig innovations- potential It’s not about what we have, it’s about what we miss!

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Komplex tjänsteverksamhet Anpassningsbar Tillgänglig Medarbetarfokuserad Lärande Kundfokuserad Självkritisk Förtroendegivande Situationsanpassad Komplex Beroende Omhändertagande

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Den komplexa sjukvården Mellan- avdelningar Team Individ Sjukvård Avdelning Kontinuitet Trygghet Helhet Tillgänglighet

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Traditionellt sätt bryts problematiken ner och kontrolleras

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Antaganden och värdegrund beror på vilken verklighet vi ser Anpassningsbar Lärande Situationsanpassad Komplex Beroende Göra rätt saker Enkel Kontrollerad Jämvikt Statisk Göra saker rätt

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Ledarskapet definieras olika beroende på verksamhetsåskådning Rolldefinierande Stram struktur Förenklande Kunnande Beslutsfattande Relationsbyggande Lösa kopplingar Komplicerande Lärande Meningsskapande Källa: Anderson och McDaniel (2000)

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Olika vägar genom våden baserat på antaganden och synsätt ”Patient”

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Är tjänstebaserad verksamhet…? enkel komplex Antaganden ….. Metoder Modeller Lösningar … … …

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Tack!!


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Forskningsplattform Förnyelse av tjänstebaserade, komplexa system Gunilla Jönson Fredrik Nilsson Lunds Tekniska Högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser