Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

2 Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift

3 Örebro län – ett län, men … 6 landskap – Närke, Västmanland, Värmland, Östergötland, Västergötland, Dalarna 6 grannlän – flest i Sverige! – Västmanland, Värmland, Östergötland, Västergötland, Dalarna, Sörmland 5 stift – Västerås, Karlstad, Skara, Linköping, Strängnäs ”Sveriges mest inländska län” – längst till havet!

4

5 Befolkningsutveckling

6

7

8 Lokala arbetsmarknadsregioner 1988 2008 2030 (prognos) Lokala arbetsmarknader 1988Lokala arbetsmarknader 2008 Lokala arbetsmarknader 2030, Regionförbundets prognos

9

10

11 Järnvägar, europavägar och riksvägar genom Örebroregionen

12

13 Nivå Antal Andel i (%) därav kvinnor Län Riket LänRiket Förgymnasial utb.25 09115,714,513,812,5 Gymnasial83 08651,947,748,645,7 Eftergym < 2 år10 2836,46,95,96,0 Eftergym >= 2 år38 92324,328,130,233,4 Forskarutb.7550,51,00,30,8 Okända1 8941,21,91,21,7 Totalt160 032100,0 Högsta utbildningsnivå 2009 för personer i åldern 20-64 år

14

15 Största arbetsgivare i Örebroregionen (förutom kommuner och landsting) ArbetsgivareStorleksklass Assistansia AB (Örebro)1625 Atlas Copco Rock Drills AB (Örebro)1375 Örebro Universitet1225 Meritor hvs AB (Lindesberg)875 Samhall AB775 Transcom AB (Karlskoga)775 Ahlsell Sverige AB (Hallsberg)725 Ericsson AB (Kumla)675 Statistiska centralbyrån675 Kriminalvården675

16 Vad är en utvecklingsstrategi? En riktningsgivare med vision, mål och strategier Regionala prioriteringar Arena för möten mellan aktörer som vill utveckla regionen

17 Varför en utvecklingsstrategi? Behov av mobilisering och kraftsamling Uppdrag från regeringen Samsyn och samarbete kring prioriteringar ger större resultat

18 The Heart of Sweden Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen

19 ”Den jätte som vill känna moder Svea på pulsen, bör lägga sin hand just över Örebro” Hjalmar Bergman i SvD 1922

20

21 Människor formar framtiden

22 Globalisering Ökat behov av förnyelse specialisering Kunskaps- ekonomi Samarbete skapar värden Dynamiska regioner drar ifrån Hårdare konkurrens om befolkningen Klimat- förändringen utmanar En värld av individer

23 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

24 Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga Kunskapslyft i arbetslivet

25 Kunskapslyft för barn och unga Etappmål År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt betyg i alla kärnämnen. År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen. År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år. År 2012 ska varje kommun ha lagt fast och påbörjat en handlingsplan för breddad rekrytering till högskolan.

26 Kunskapslyft i arbetslivet Etappmål År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige.

27 Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Förvaltningsstaden Örebro Innovativa miljöer

28 Entreprenörskap och företagande Etappmål År 2015 ska minst 1 500 företag startas varje år. År 2015 har ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. År 2015 har Örebroregionen den snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn.

29 Förvaltningsstaden Örebro Etappmål År 2015 har Örebroregionens andel av rikets totala statliga sysselsättning ökat med 2 procent.

30 Innovativa miljöer Etappmål År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige.

31 Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv Stora evenemang Rika naturupplevelser

32 Sprudlande kulturliv Etappmål År 2015 ska vi ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad. År 2015 ska regionens unika berättelse vara skriven. År 2015 har andelen av den offentliga kulturfinansieringen till barn och unga ökat.

33 Stora evenemang Etappmål År 2015 har antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser fördubblats. År 2015 är antalet hotellgästnätter i länet på en nivå som ligger bland de 10 främsta länen i landet.

34 Rika naturupplevelser Etappmål År 2015 ska antalet turistbesök kopplade till naturupplevelser ha fördubblats.

35 Den öppna regionen Bästa grannen Fler boende i Örebroregionen Aktiv regionförstoring Goda kommunikationer med omvärlden

36 Bästa grannen Etappmål År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella länsgränsöverskridande samarbeten med våra närmaste grannar. År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella samarbeten med Stockholm stad och län. År 2015 beskrivs Örebroregionen som viktig för Stockholmsregionens framtid i Stockholms läns regionala utvecklingsplan eller motsvarande.

37 Fler boende i Örebroregionen Etappmål År 2015 ska Örebroregionen ha ökat sin befolkning till 285 000.

38 Aktiv regionförstoring Etappmål År 2015 sker 25 procent av arbetspendlingsresorna med kollektivtrafiken. År 2020 drivs all kollektivtrafik med förnyelsebara drivmedel. År 2015 finns ett linjesystem med stomnät i de mest trafikerade stråken.

39 Goda kommunikationer med omvärlden Etappmål År 2015 har restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo förkortats. År 2015 är utrikestrafiken på Örebro flygplats dubbelt så stor som 2009.

40 Genomförande – HUR når vi målen? Idéstudier – så når vi målen 2015 Målområdesansvariga Granskare för de genomsyrande perspektiven Regionalt utvecklingsforum Fredagsakademier LOKA internat Uppföljning/utvärdering och lärande

41 Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och ungaPeter Morfeldt Degerfors kommun/RFÖ Kunskapslyft i arbetslivetMaria SvenssonRegionförbundet Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagandeSven-Erik SahlénRegionförbundet Förvaltningsstaden Örebro Marianne KarlssonLänsstyrelsen Innovativa miljöerMerit IsraelssonInkubera Målområdesansvariga

42 Lustfyllda möten och upplevelser Sprudlande kulturliv Rikard Åslund Regionförbundet Stora evenemangAlf LindbladÖrebro kommun Rika naturupplevelserToni ErikssonRegionförbundet Den öppna regionen Bästa grannenRUS-sekretariatetRegionförbundet Fler boende i ÖrebroregionenRonnie WirslundÖrebro kommun Aktiv regionförstoringFredrik Eliasson Örebro läns landsting Goda kommunik. med omvärldenFredrik IdevallRegionförbundet

43 Barn och ungaMarie GustavssonRegionförbundet Ekologiskt hållbartJan JohanssonLänsstyrelsen Mångfald och integrationMaria JohanssonLänsstyrelsen En jämställd regionKerstin LilljeLänsstyrelsen En god folkhälsaThomas Falk Örebro läns landsting Granskare

44 Exempel på aktiviteter 2011 Loka dagar 29-30 augusti (halvårsstatus målområdesansvariga, hur arbetar kommunerna med RUS) Regionalt utvecklingsforum den 22 september (”Fokus de genomsyrande perspektiven” - granskarna leder seminarier”) Promotionbåten ”Tillväxt tillsammans” 16-17 oktober Fredagsakademier

45 Regional styrgrupp Magnus Persson, Regionförbundet Örebro Jens Schollin, Örebro universitet Kjell Unevik, Länsstyrelsen i Örebro län Bo Anderson, Örebro läns landsting Staffan Isling, Örebro kommun Christina Hedberg, Handelskammaren Anne-Lie Carlos, Swedbank Margareta Johansson, Örebro läns idrottsförbund

46 Regional översiktlig planering en del av den regionala utvecklingsstrategin synliggöra regionala utvecklingsambitioner ur ett rumsligt perspektiv RÖP:s användningsområde: vara ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen ange strategisk inriktning i regionala program

47 Utvecklingsstrategin växte fram i dialog 2007 – Introduktion, planering och förberedelser 2008 – Bygga kunskap, analysera och föra dialog med aktörer i regionen. 2009 – Prioritera och ta fram förslag på mål och strategier, dialogremiss 2010 - Formell remiss, att välja äga och leda strategin 2010 - Våra slutsatser

48

49


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift."

Liknande presentationer


Google-annonser