Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö Helsingborg 2008-08-14 & 15 Bo Sundwall Move Forward with Confidence.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö Helsingborg 2008-08-14 & 15 Bo Sundwall Move Forward with Confidence."— Presentationens avskrift:

1 Miljö Helsingborg 2008-08-14 & 15 Bo Sundwall Move Forward with Confidence

2 2 1Vad krävs för att bli miljörevisor ? Uppgradering av kvalitetsrevisorer. 2AG 3, vad är det, vad händer där? 3Tolkningsdokument för BVC 4Lagar och efterlevnad, 4.5.2 5REACH, vad gäller för våra kunder? 6Status BVs miljöprodukter 7Gränsdragning yttre miljö- arbetsmiljö 8Miljöincidenter Innehåll

3 3  Lead Auditor, annan std  Genomgången miljöutbildning ca 5 dagar  Genomgången miljölagstiftning 2-4 dagar  SF133, Low risc företag  Specifika kunskaper förvissa branscher 1 1 Vad krävs för att bli miljörevisor ? Uppgradering av kvalitetsrevisorer.

4 4 > AG 3, vad är det, vad händer där? 2 2 Swetics hemsida med erfarenhetsdokument: www.swetic.org, klicka på (dokument och rekommendationer)

5 5 > T olkningsdokument för BVC 3 3 BVC:s tolkning av 14001, skall vara ett levande dokument som utvecklas genom olika ”cases” från allas erfarenheter.

6 6  Lagar och andra krav och kontroll av efterlevnad, 4.5.2  Vad ska vi kräva? 4 4 Se EA-7/04 Tolkningsdokument AG3:s erfarenhetsdokument

7 7 > REACH, vad gäller för våra kunder? 5 5 Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

8 8 5 Reach Lämpliga länkar att be kunderna titta på: www.regeringen.se www.kemi.se/ författningar/reach www.snf.se/verksamhet/kemikalier/eu-reach...

9 9 5 REACH Identifiera sitt företags roll i distributionskedjan (tillverkare, importör, agent, distributör, användare) Identifiera sitt kemikaliesortiment och nyckelkemikalier Se över den egna kemikaliestyrningen: leverantörer, volymer, egenhantering/rutiner, uppdatera SDB, matcha användningsområdet, riskbedöm Identifiera samarbetspartners Vad bör företagen göra?

10 10 5 REACH Information i distributionskedjan sker via SDB Nedströmsanvändarnas användning måste matcha leverantörens angivna användningsområden, exponeringsscenario, riskminimering. Skyldiga att rapportera uppåt.. Nytt är att exponeringsscenario, användningsområde ska beskrivas …om det inte matchar gäller artiklarna 37 – 39… AV och RV ställer krav  Skriv inte avvikelser mot “exponeringsscenario, användningsområde” om det saknas i SDB. Den uppdateringen kan dröja. SDS / SDB

11 11 > Status BVs miljöprodukter > 6 6

12 12 > 7 Gränsdragning yttre miljö- arbetsmiljö 7 7

13 13 >8 Miljöincidenter 8 8

14 14 8  det som gäller efter en rapporterad allvarlig miljöincident är att revisorn (du) >följer upp händelseutvecklingen i form av vad myndigheterna bedömer, >vilka korrigerande åtgärder företaget kommer att vidta, med andra ord >hur systemet fungerar vid sådana händelser.  Kontoret står bakom dig och kan agera när du bedömer att det blir aktuellt men om företaget sköter sig, så räcker ditt uppföljande arbete.  I rapporten BAR skall du kommentera incidenten och de åtgärder företaget vidtar.  info@se.bureauveritas.com 8 Miljöincidenter


Ladda ner ppt "Miljö Helsingborg 2008-08-14 & 15 Bo Sundwall Move Forward with Confidence."

Liknande presentationer


Google-annonser