Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern kontroll www.helsingborgslasarett.se Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern kontroll www.helsingborgslasarett.se Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson."— Presentationens avskrift:

1 Intern kontroll www.helsingborgslasarett.se Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson

2 Syfte: Mål i budget och verksamhetsplanLagar, föreskrifter mmKostnadseffektiv verksamhetRättvisande redovisningSkydd mot förlusterEliminera allvarliga felKontinuerliga förbättringar Regionens reglemente för Intern kontroll

3 Organisation och ansvarsfördelning Medarbetare i förvaltningarna Förvaltningscheferna ansvarar för utformning av konkreta regler och anvisningar skriftlig rapportering minst en gång om året till styrelse/nämnd Verksamhetsansvariga ska följa reglemente och tillämpningsanvisningar informera övriga medarbetare verka för att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder används som bidrar till en god intern kontroll Medarbetare ska följa antagna regler och anvisningar

4 Organisation i Helsingborg Styrgrupp : EkonomichefRedovisningschefPersonalchefChefläkareIntern kontroll ansvariga Granskare : Områdesansvariga

5 Intern kontroll på Helsingborgs lasarett Ca 20 olika områdenEkonomiBudgetPersonalStrålningLäkemedelPatientsäkerhetLivsmedelSkalskyddSäkerhetInköpIT hårdvaraIT mjukvaraEtc …

6 Mål för Intern kontroll på Helsingborgs lasarett Alla medarbetare på Helsingborgs lasarett ska veta att vi har god intern kontroll!

7 Rapportering av avvikelser 37 poster i intern kontroll planen9 poster utan avvikelse22 poster med avvikelse(Sjukhuschefens reaktion)Förbättringsområden…

8 Intern kontroll i ett utvecklingsperspektiv Kontroller av enkel karaktär typ kassafunktionen Kontroller där det är lätt att kontrollera. Flera olika områden kontrolleras. Känsliga rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk finns för dessa rutiner Intern kontroll inkl riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk är en integrerad del vid verksamhets- planering, styrkort och budget. Kontroller genomförs både systematiskt i rutinen och genom stickprov. Granskning sker av oberoende personer. Vissa rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys finns för dessa rutiner

9 Coso-modellen Tillsyn Information o kommunikation Kontrollmiljö Kontrollaktiviteter Riskanalys Öppen dialog om problem? Kultur! Sannolikhet o Konsekvens Vad vi gör för att motverka risker Alla organisatoriska nivåer måste få den information de behöver Utvärdera kontroll- systemet

10 Hur fångar vi de stora frågorna? Verksamhetens mål Efterlevnad av regelverk Risk för oegentligheter

11 Exempel på stora frågor? Rekryktering – bevis på legitimation, referens Läkemedelsbudget – uppföljning Jourlistor

12 Gränsdragning När är det tillåtet att bryta mot en lag? När är det tillåtet att bryta mot en policy? Vad ska jag göra när jag upptäcker att någon går över gränsen?

13 Ge belöningar Betald ledighet Varor Lönetillägg Kurser som har anknytning till arbetet Kurser som är av rekreationskaraktär

14 Bisyssla Ta ledigt för att extraknäcka i bemanningsföretag där jag hyrs ut till: -annan organisation -region skåne

15 Flex - Gå på lunch utan att stämpla ”rast ut” - Stämpla rast ut och rast in omedelbart efter varandra i syfte att inte göra lunchavdrag - Stämpla åt någon annan som behöver lite ledig tid - Stämpla åt någon annan som har bråttom hem – vi går hem samtidigt

16 Kopiera 2 betygskopior 15 inbjudningar till barnkalas 70 privata julhälsningar 500 medlemsblad till Röda korsets årsmöte

17 Vid nyanställning Anställa släktingar (vad är en släkting) Anställa vänner När kan vi ge högre lön än normalt Erbjuda tillägg som normalt inte ges

18 Tack för mig… Inger Offesson Persson Tack för mig… Inger Offesson Persson


Ladda ner ppt "Intern kontroll www.helsingborgslasarett.se Diagnostik 2009-11-10 Inger Offesson Persson."

Liknande presentationer


Google-annonser