Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inger Offesson Persson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inger Offesson Persson"— Presentationens avskrift:

1 Inger Offesson Persson
Intern kontroll Diagnostik Inger Offesson Persson

2 Regionens reglemente för Intern kontroll
Syfte: Mål i budget och verksamhetsplan Lagar, föreskrifter mm Kostnadseffektiv verksamhet Rättvisande redovisning Skydd mot förluster Eliminera allvarliga fel Kontinuerliga förbättringar

3 Organisation och ansvarsfördelning Medarbetare i förvaltningarna
Förvaltningscheferna ansvarar för utformning av konkreta regler och anvisningar skriftlig rapportering minst en gång om året till styrelse/nämnd Verksamhetsansvariga ska följa reglemente och tillämpningsanvisningar informera övriga medarbetare verka för att medarbetare arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder används som bidrar till en god intern kontroll Medarbetare ska följa antagna regler och anvisningar

4 Granskare: Styrgrupp: Områdesansvariga Organisation i Helsingborg
Ekonomichef Redovisningschef Personalchef Chefläkare Intern kontroll ansvariga Granskare: Områdesansvariga

5 Intern kontroll på Helsingborgs lasarett
Ca 20 olika områden Ekonomi Budget Personal Strålning Läkemedel Patientsäkerhet Livsmedel Skalskydd Säkerhet Inköp IT hårdvara IT mjukvara Etc…

6 Mål för Intern kontroll på Helsingborgs lasarett
Alla medarbetare på Helsingborgs lasarett ska veta att vi har god intern kontroll!

7 Rapportering av avvikelser
37 poster i intern kontroll planen 9 poster utan avvikelse 22 poster med avvikelse (Sjukhuschefens reaktion) Förbättringsområden…

8 Intern kontroll i ett utvecklingsperspektiv
Intern kontroll inkl riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk är en integrerad del vid verksamhets-planering, styrkort och budget. Kontroller genomförs både systematiskt i rutinen och genom stickprov. Granskning sker av oberoende personer. Känsliga rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys med utgångspunkt från väsentlighet och risk finns för dessa rutiner Vissa rutiner är beskrivna och säkerställande kontroller finns. Dokumenterad riskanalys finns för dessa rutiner Kontroller där det är lätt att kontrollera. Flera olika områden kontrolleras. Kontroller av enkel karaktär typ kassafunktionen

9 Coso-modellen Tillsyn Information o kommunikation Kontrollaktiviteter
Utvärdera kontroll- systemet Tillsyn Alla organisatoriska nivåer måste få den information de behöver Information o kommunikation Vad vi gör för att motverka risker Kontrollaktiviteter Riskanalys Kontrollmiljö Sannolikhet o Konsekvens Öppen dialog om problem? Kultur!

10 Risk för oegentligheter
Hur fångar vi de stora frågorna? Verksamhetens mål Efterlevnad av regelverk Risk för oegentligheter Hur får vi in de fem coso-komponenterna? 10

11 Exempel på stora frågor?
Rekryktering – bevis på legitimation, referens Läkemedelsbudget – uppföljning Jourlistor

12 Gränsdragning När är det tillåtet att bryta mot en lag?
När är det tillåtet att bryta mot en policy? Vad ska jag göra när jag upptäcker att någon går över gränsen?

13 Ge belöningar Betald ledighet Varor Lönetillägg
Kurser som har anknytning till arbetet Kurser som är av rekreationskaraktär

14 Bisyssla Ta ledigt för att extraknäcka i bemanningsföretag där jag hyrs ut till: -annan organisation -region skåne

15 Flex - Gå på lunch utan att stämpla ”rast ut”
- Stämpla rast ut och rast in omedelbart efter varandra i syfte att inte göra lunchavdrag - Stämpla åt någon annan som behöver lite ledig tid - Stämpla åt någon annan som har bråttom hem – vi går hem samtidigt

16 Kopiera 2 betygskopior 15 inbjudningar till barnkalas
70 privata julhälsningar 500 medlemsblad till Röda korsets årsmöte

17 Vid nyanställning Anställa släktingar (vad är en släkting)
Anställa vänner När kan vi ge högre lön än normalt Erbjuda tillägg som normalt inte ges

18 Tack för mig… Inger Offesson Persson


Ladda ner ppt "Inger Offesson Persson"

Liknande presentationer


Google-annonser