Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsekvenser av marknadsöppningen – Fokus infrastruktur vs. marknadsöppning Maria Melkersson, projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsekvenser av marknadsöppningen – Fokus infrastruktur vs. marknadsöppning Maria Melkersson, projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Konsekvenser av marknadsöppningen – Fokus infrastruktur vs. marknadsöppning Maria Melkersson, projektledare

2 Trafikanalys har ett regeringsuppdrag 1 Utvärdera två reformer (2012): 1.öppnandet av marknaden för långväga persontrafik på järnväg 2.den nya lagen om (regional) kollektivtrafik Uppdraget innehåller en mängd frågor om vad som (eventuellt) händer efter (tack vare?) reformerna

3 Trafikanalys - Presentationsnamn2 Marknadsöppning och infrastruktur?

4 Trafikanalys - Presentationsnamn3 Marknadsöppning och infrastruktur? Lagen Förarbeten Branschöverenskommelser Verkligheten

5 Trafikanalys - Presentationsnamn4 Lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik Inget om fysisk infrastruktur 2 kap. 2 § Gemensamt system för trafikantinformation

6 Trafikanalys - Presentationsnamn5 Förarbeten till lagen (Prop. 2009/10:200) … offentligt ägd infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter ska alltid upplåtas på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor …omfattar även utrustning där information kan visas Ansvarsförhållandena för hållplatser och bytespunkter […] synnerligen komplext Regeringen delar remissinstansers syn att oklarheter … Regeringen följer frågan om ansvar för, tillgång till och prissättning för hållplatser och bytespunkter för att kunna vidta åtgärder …

7 Trafikanalys - Presentationsnamn6 Branschöverenskommelser Inom fördubblingsarbetet har skrivits: "Bytespunkter - övergripande principer för tillträde och prissättning. En vägledning" ”Principer för tillgång till depåer för kollektivtrafiken”

8 Trafikanalys - Presentationsnamn7 Verkligheten? I vissa län har RKTM avstått från att införa avgifter för tillträde till terminaler och större bytespunkter I de flesta län saknas principer för tillträde Trafikförsörjningsprogrammen? De flesta län tar upp frågan i sitt TFP I huvudsak RKTM mycket reserverade i frågan om tillträde till gemensam infrastruktur … RKTM bestämmer inte helt över denna infrastruktur … Det är dock oklart i vilken mån myndigheterna kan hävda ”ensamrätt” för infrastruktur, med hänvisning till gällande avtal Fallstudier – fyra stora bytespunkter (Stefan Pettersson)

9 Trafikanalys - Presentationsnamn8

10 9

11 10

12 Trafikanalys - Presentationsnamn11

13 www.trafa.se/marknadsoppning maria.melkersson@trafa.se


Ladda ner ppt "Konsekvenser av marknadsöppningen – Fokus infrastruktur vs. marknadsöppning Maria Melkersson, projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser