Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk."— Presentationens avskrift:

1 Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk medicin, folkhälsa psykologi, socialgerontologi, socialt arbete m m Tidningen Äldre i centrum - en nationell tidskrift för äldreforskning. I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom medicin, omvårdnad och socialt arbete. Hemsidor: www.aldrecentrum.se www.aldreicentrum.se www.arc.se

2 PRENUMERATION 4 nummer /år Pris: 275 kr/år Pensionärer och studenter 150 kr/år PRENUMERATION 4 nummer /år Pris: 275 kr/år Pensionärer och studenter 150 kr/år

3 Samhället & de äldre 4 september Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar Föreläsare: leg fysioterapeut, med dr Anna-Karin Welmer 16 oktober Äldre och läkemedel Föreläsare: leg apotekare, docent Kristina Johnell 27 november Är rollatorn existentiell? Föreläsare: socionom, med dr Lisa Sand Program för föreläsningar i ABF-huset våren 2014 Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, PRO, SPF och SPRF Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SPRF: 20 kronor. För övriga 40 kr Tid & Plats: kl. 13.30 -15.00. ABF Huset, Sveavägen 41, Stockholm

4 Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson

5 Syftet med förenklingen Syftet med förändringen var att göra det enklare för invånarna att ansöka om hemtjänst och att erbjuda enskilda ökade möjligheter att få inflytande över hemtjänsten. att frigöra tid för biståndshandläggarna.

6 Utvärderingens syfte att beskriva hur de som ansökte uppfattade möjligheten. att beskriva vad de sökande tyckte om/ hur de upplevde den service de blev beviljade. att beskriva hur många m m som använde sig av det nya sättet att ansöka om hemtjänst, vilka de var, vad de ansökte om hur påverkade kommunens kostnader för hemtjänst frigjordes någon arbetstid för biståndshandläggarna och hur de i så fall disponerade den. vilken inställning hade hemtjänstutförarna till den förenklade biståndshandläggningen medförde förändringen några förändringar i deras verksamhet

7 Metod IntervjuerFöreEfter Personer 65 +522 Biståndshandläggare i grupp12 Hemtjänstföretagare44 Övriga23

8 Förenklad ansökan i Nacka gäller följande serviceinsatser: Städning (max 3 timmar per månad) Tvätt i samband med städning (30 minuter per tillfälle) Enbart tvätt (max 4 timmar per månad) Inköp (handläggaren beräknar tiden beroende på avstånd till affär.) Trygghetstelefon Matdistribution

9 Antal nya ansökningar om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning under perioden den 1 oktober 2012 tom december 2013 fördelade per år och månad (n=106). Antal personer 2012 Antalet beviljade tim/mån Antal personer 2013 Antalet beviljade tim/mån Jan 2395 Feb 847 Mars 821 April 316 Maj 424 Juni 316 Juli 26 Augusti 67 Sept 317 Oktober86318 Novem1727429 Dec123329 Summa376669305

10 Hjälptiden per person/månad för de som ansökte om hemtjänst med förenklad biståndshandläggning perioden oktober 2012 till och med december 2013. N= 72

11 De som ansökte med förenklad biståndshandläggning fördelade efter ålder. ÅlderAntal ( N=106) 91<7 86-9027 81-8512 76-8028 71-7521 >7011 106

12 Antal beviljade hemtjänsttimmar för personer 65 år eller äldre den 1 okt 2011, 2012 och 2013 fördelade per person och månad i Nacka. (Socialstyrelsen 2014)

13 Andelen personer 80 år eller äldre som har hemtjänst eller bor i särskilt boende i Nacka respektive i riket fördelade på kön. Andel (%) av alla i respektive grupp NackaRiket MänKvinnorMänKvinnor Hemtjänst25331926 Särskilt boende11161017

14 Andel personer (65+) som använt RUT-avdrag, fördelat på riket, Stockholms län och Nacka åren 2007-2012 (SCB 2014

15 Andelen äldre personer (65+) boende i Nacka kommun som använt RUT-avdrag uppdelade efter inkomst, åren 2007-2012.

16 Vad ansökte de om? 72 ansökte om städning (39 hade enbart städning. De övriga hade städning och trygghetslarm.) 59, trygghetslarm. (26 hade enbart trygghetslarm. 32. inhandling. 8, tvätt och 8, matdistribution.

17 Hur var det att ansöka? Generellt Bra bemötande Vanligt med sjukhusvård före ansökan Informationen om avgifterna fungerade inte Biståndshandläggarna motiverade de sökande att ta emot mer hjälp Svårt att välja Om den förenklade Fick info av biståndshandläggare per telefon eller av äldrevägledaren Enkel och smidig

18 Antal företag att välja emellan KommundelBooFisksätra/ Saltsjöbaden ÄltaSickalön Antal hemtjänstföretag 46513646

19 Att ha hemtjänst Många hade liten erfarenhet när de intervjuades Kontinuitet uppskattades Kompetens uppskattades Nöjda med att ha ansökt om hemtjänst

20 Vad tyckte företagarna? Före Positivt, fler skulle ansöka Bra med mindre krångel Bra med mer inflytande för de äldre Efter Fler äldre hade behövt mer hjälp än de hade angett på blanketten Företagen hade förmedlat blanketter F saknade informationen från biståndsbedömarna. Första besöket tar lång tid.

21 Vad tyckte biståndshandläggarna? Före Positivt för dem som söker Risk att missa behov Hoppades på arbetsminskning Befarade att blanketterna inte skulle fyllas i rätt Efter Inte så många nya Inte så stor tidsbesparing Bra till omprövningar De gjorde lite olika

22 Sammanfattning Antalet som ansökte ett fåtal eller…? Möjligheten inte känd Gav begränsad tidsbesparing för biståndshandläggarna Flera hade ansökt om för lite hjälp Bidrog inte till högre kostnader Används för omprövningar

23 Tack!


Ladda ner ppt "Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning, utredning och utveckling i frågor som rör äldre och åldrande inom: geriatrisk."

Liknande presentationer


Google-annonser