Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurprojektet – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning SOFINT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurprojektet – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning SOFINT."— Presentationens avskrift:

1 Kurprojektet – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning SOFINT

2 Definition Psykiskt funktionshinder Svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden Funnits eller kan antas komma att bestå under längre tid. SOFINT

3 Uppdraget Uppdrag till Försäkringskassan i samverkan med: – Arbetsförmedlingen – Sveriges kommuner och landsting (SKL) – Socialstyrelsen Slutrapport 1 juni 2013 SOFINT

4 Helsingborg Karlstad 13 beviljade ansökningar t.o.m. augusti 2011 Göteborg, Centrum Örebro Karlskoga Kalmar Karlskrona Varberg Västervik Sollefteå Fagersta Bollnäs Halmstad

5 Syfte Gemensam kunskapssatsning för personal på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin. SOFINT

6 Mål Kunskapssatsningen ska leda till: – Att kunskapen om rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar – Ökad samverkan och samsyn gällande metoder och förhållningssätt – Ökade kunskaper om varandras kunskapsbaser och begrepp – Långsiktigt arbete – Ökad förståelse för hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning. SOFINT

7 Samordningsförbunden Återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Ett centralt perspektiv är de lokala behoven. Involveras i arbetet – samordna, extra medel. SOFINT

8

9 IPS – Individual Placement and Support Evidensbaserad Riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning Arbetscoach följer från psykiatrin till arbetsplatsen Utgår från personens egen vilja att arbeta Psykiatrin, vänner, familj och myndigheter involveras i arbetsplanen Vanligt arbete är målet SOFINT

10 Gemensam uppstart/chefsdag tillsammans med PRIO-projektet Handläggarseminarie 1 feb 2012 - Samverkan, samsyn och samarbete - Broschyren Samordna rehabiliteringen Handläggarseminarie 2 april 2012 - Bemötandefrågor - Attitydambassadörer Uppföljningsseminarium för chefer okt 2012 - Lösningsfokuserade diskussioner kring det som framkommit under de första seminarierna. Konkreta planer för hur man arbetar vidare inom resp organisation. Karlskoga SOFINT

11 Uppföljning Webbaserad enkät Samtliga deltagare Efter avslut och efter sex månader Upplevd nytta av genomförd kunskapssatsning – den egna kunskapen – samverkan mellan organisationerna Uppföljningsrapport SOFINT

12 Utvecklingsplan Säkerställa fortsatt kunskapsförsörjning och samverkan Gemensam utvecklingsplan Sex veckor efter avslut Hur ska kunskapssatsningen tas till vara på lång sikt? SOFINT


Ladda ner ppt "Kurprojektet – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning Ett led i regeringens psykiatrisatsning SOFINT."

Liknande presentationer


Google-annonser