Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktsplan för staden Linköping  Tillägg: Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Strategiska stråk Utvidga innerstaden – fler ska bo med stadskvaliteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktsplan för staden Linköping  Tillägg: Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Strategiska stråk Utvidga innerstaden – fler ska bo med stadskvaliteter."— Presentationens avskrift:

1

2 Översiktsplan för staden Linköping  Tillägg: Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Strategiska stråk Utvidga innerstaden – fler ska bo med stadskvaliteter En sammanhållen, ”nära” stad Ökad andel gång- och cykeltrafik

3 Norrköping Stockholm Jönköping Malmö E4 LINKÖPING

4 Jönköping Malmö E4 Norrköping Stockholm LINKÖPING

5

6 Är det alltid bra att bygga samman staden fysiskt? Vad är ett stråk? Hur kan stråkets stadskvaliteter och förutsättningar identifieras? analyseras? utvecklas?

7 Innebära ett effektivare markutnyttjande Bidra till att skapa levande stadsrum i en mänsklig skala Hjälpa till att överbrygga barriärer och fysiska hinder men… Den fysiskt sammanbyggda och täta staden kan

8 Stråkets roll i den sammanhängande staden Att arbeta med stråk kan vara en hjälp för att utveckla nya innerstadsmiljöer. Gatan en arena för socialt liv. Med hjälp av tillgänglig infrastruktur och etablering av målpunkter kan områden lättare bli en naturlig del av staden.

9 Faktorer som bidrar till stadslivet? Lättorienterat? Varierande och tilltalande gåupplevelse? Hur ska stråket analyseras?

10 ”Stråk” antyder att människor är på väg någonstans. Sammanhang och objekt – analyser i flera skalor

11 Ett exempel Barriär! VARFÖR?

12 Figure/Ground

13 Entréer

14 Rondell med planskilda passager och vad det gör för orienterbarheten Rondellen är en övergångszon, mellan en mänsklig skala i gaturummet och en vidsträckt trafikled – mellan viss tadsmässighet och glest bostadsormåde. Axiallinjer

15 Trafikstruktur

16 Strategier

17

18 Punktinsatser

19


Ladda ner ppt "Översiktsplan för staden Linköping  Tillägg: Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Strategiska stråk Utvidga innerstaden – fler ska bo med stadskvaliteter."

Liknande presentationer


Google-annonser