Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta 84500 invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta 84500 invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen."— Presentationens avskrift:

1 www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta 84500 invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen Hög arbetslöshet Stor andel invandrare från Mellanöstern Kommunen har tagit ett stort ansvar när det gäller mottagande av irakiska flyktingar

2 www.sodertalje.se 2 EVENTUELL VINJETT Mottagning och Utredning Ekonomiskt bistånd Resursenheten INTERNSERVICEINTERNSERVICE HushålletIndivider Utredning Ekonomi Insats Sociala boendeenheten GSI

3 www.sodertalje.se 3 EVENTUELL VINJETT Vilka är uppdragen på kort och lång sikt KORT SIKT Återkommande månadsstatistik Revidering av riktlinjer – försörjningsstöd Ökad intern kontroll Kollegial granskning Utvärderingar och uppföljningar av - integrationscoacher - instrument X - organisationsförändringen LÅNG SIKT Förbättrad statistik uppföljning Fortsatt inventeringsarbete Formaliserad samverkan inom och utanför kommunen Genomförande av lokal utvecklingsplan

4 www.sodertalje.se 4 EVENTUELL VINJETT Empowerment från hushåll till individ Arbetslinjen Rehablinjen Integrationscoacherna - arbetar med hela hushållet - coach istället för handläggare - guidar personer snabbt till relevanta och aktuella åtgärder - arbetar aktivt med stöd och kontroll

5 www.sodertalje.se 5 EVENTUELL VINJETT Resultat av verksamhetsuppföljningen -Bidragstidens längd är oförändrad jämfört med föregående år trots ett ökat ärende inflöde -Antalet ärenden har ökat med 40% trots det avslutas det fler ärenden än föregående år, (3,6%) Detta trots ett kraftigt ökat ärendeinflöde till försörjningsstöd under 2009.

6 www.sodertalje.se 6 EVENTUELL VINJETT Vad är Lean? Lean är en insikt om att allt går att göra bättre Genom ständiga förbättringar skapa största möjliga värde för kund/ mottagare med minsta möjliga slöseri på vägen. Lean bygger på engagerade medarbetare som har kunskap om principerna bakom Lean och som har tillgång till verktyg som stöttar Lean-arbetet Målet är inte att arbeta fortare utan på ett ’smartare’ sätt. Kostnad Tid Fel Lean = Största möjliga kundvärde, med minsta möjliga resursinsats Kvalitet Flexibilitet Service

7 www.sodertalje.se 7 EVENTUELL VINJETT

8 www.sodertalje.se 8 EVENTUELL VINJETT

9 www.sodertalje.se 9 EVENTUELL VINJETT In och utflödet 2008 och 2009 Siffrorna är följande Öppnande insatser 08 april : 227 Avslutade insatser 08 april: 201 Öppnande insatser 09 april: 339 Avslutade insatser 09 april: 291

10 www.sodertalje.se 10 EVENTUELL VINJETT Implementering av ny kunskap

11 www.sodertalje.se 11 EVENTUELL VINJETT

12 www.sodertalje.se 12 EVENTUELL VINJETT

13 www.sodertalje.se 13 EVENTUELL VINJETT

14 www.sodertalje.se 14 EVENTUELL VINJETT

15 www.sodertalje.se 15 EVENTUELL VINJETT

16 www.sodertalje.se 16 EVENTUELL VINJETT


Ladda ner ppt "Www.sodertalje.se 1 EVENTUELL VINJETT Södertälje kommun basfakta 84500 invånare Traditionell arbetarstad Stora arbetsgivare är - Scania - Astra - kommunen."

Liknande presentationer


Google-annonser