Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlstad 2012-04-19 Kurprojektet – En möjlighet till samverkan! Ett led i regeringens psykiatrisatsning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlstad 2012-04-19 Kurprojektet – En möjlighet till samverkan! Ett led i regeringens psykiatrisatsning."— Presentationens avskrift:

1 Karlstad 2012-04-19 Kurprojektet – En möjlighet till samverkan! Ett led i regeringens psykiatrisatsning

2 Karlstad 2012-04-19 Regeringsuppdrag Försäkringskassan i samverkan med: – Arbetsförmedlingen – Sveriges kommuner och landsting (SKL) – Socialstyrelsen 300 000kr 2009 – 2012 Slutrapport 1 juni 2013

3 Karlstad 2012-04-19 Kriterier Bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet Planeras och anordnas gemensamt Utbildningsprogram Utvecklingsplan för långsiktig kunskap och samverkan

4 Karlstad 2012-04-19 Ramen för kunskapssatsningen Rehabilitering Bemötande Förhållningssätt Samverkan 1 2 2 1 3 2 1 3 3 Kan använda olika verktyg för att uppnå lärandemålen dvs. vägen dit kan se olika ut

5 Karlstad 2012-04-19 Lärandemål Behandlings- och rehabiliteringsmetoder Sjukdomslära Kunskap om hjälpmedel MÅL – att få bästa tillgängliga kunskap inom området Attityder/värderingar/fördomar Etik Kommunikation MÅL – att kunna möta individen på ett professionellt sätt Kunskap om samverkansmodeller Kunskap om varandras utbud. Kunskap om varandras uppdrag och roller Tydliggöra ansvarsuppdelning Tydliggöra samverkansprocessen utifrån ett kundperspektiv MÅL – att kunna ge den enskilde ett heltäckande och sammanhållet stöd

6 Karlstad 2012-04-19 ArbetsförmedlingenFörsäkringskassan Landstinget Kommun Individen

7 Karlstad 2012-04-19 Samordningsförbund – en viktig roll i Kurprojektet Sammankallande Möjlighet att bidra på olika sätt Ser kopplingar till andra pågående projekt Sist men inte minst…… En viktigt roll i utvecklingsplanen och förverkligandet av densamma

8 Karlstad 2012-04-19 Samordna rehabiliteringen ”En förstärkning av samverkan och den nödvändiga samordningen av insatserna behöver därför ske på lokal nivå. En grundförutsättning är att aktörerna har kunskaper om varandras insatser och möjligheter. Det bildar grunden för en effektiv samverkan” Källa; Samordna rehabiliteringen

9 Karlstad 2012-04-19 Uppföljning Webbaserad enkät Samtliga deltagare Efter avslut och efter sex månader Upplevd nytta av genomförd kunskapssatsning – den egna kunskapen – samverkan mellan organisationerna Uppföljningsrapport Regeringsrapport

10 Karlstad 2012-04-19


Ladda ner ppt "Karlstad 2012-04-19 Kurprojektet – En möjlighet till samverkan! Ett led i regeringens psykiatrisatsning."

Liknande presentationer


Google-annonser