Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att vara gymnasielärare. Min skiss om ”egna förväntningar på läraryrket”.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att vara gymnasielärare. Min skiss om ”egna förväntningar på läraryrket”."— Presentationens avskrift:

1 1 Att vara gymnasielärare. Min skiss om ”egna förväntningar på läraryrket”.

2 2 Att vara lärare är mycket stimulerande och roligt då eleverna ”ger mycket tillbaka” i form av ideer, roliga kommentarer och gemensam känslan av en förhöjd stämning efter en lyckad dag.

3 3 Eleverna reagerar ofta med att ange ytterlighets- lägen genom att påstå att ”lektionen var urkass” eller ”lektionen var ”Såå Brraa”, vilket ställer stora krav på läraren vad det gäller förberedelse och genomförandet av lektionerna.

4 4 I gymnasiet kan jag som lärare ”ta upp och värdera” samhällets värderingar, vilka avhandlas i morgontidningarna, tillsammans med eleverna för att förbereda dessa för vuxenlivet och lära eleverna att själva skapa en mer nyanserad bild av olika händelser, inte bara ”urkass eller helbra”. Det finns ju alltid flera sätt att se på ex. vis religionsfrågor, moraliska frågor och allmänpolitiska frågor.

5 5 Ungdomar behöver träna i att se skeenden i livet och i samhället (även läsa mellan raderna) samt att självständigt ta ställning i olika frågor för att skapa sig en egen bild av vad som sker (ta ett steg tillbaka och betrakta allt ovanifrån).

6 6 Jag finner det mycket viktigt att särskilt hjälpa de elever som haft en ”sämre start i livet” att få likvärdig: kunskapsnivå språkutveckling –värderingsgrund tolerans och förståelse möjlighet till fortsatt livslångt lärande

7 7 Det känns också mycket viktigt för mig att delge mina elever erfarenheter ur ”mitt eget liv” där jag sett hur en skolkamrat, genom att bli beroende av alkohol, lämnat sin familj och sina barn, och slutat sina karriär på en parkbänk. Allt medan hustrun ensam fått klara av att ensam ge sina barn en trygg och ordnad uppväxtmiljö.

8 8 Kan jag som lärare stödja och bistå familjer och barn i liknande situationer ger det mig en mycket stor tillfredställelse.

9 9 Texter & Litteratur Regeringens skrivelse1998/99:121, Utvecklingsplan. Se www.regeringen.se / utbildningsdepartementet, SOU och skrivelser. Skolverket, Nyhetsbrev 1999:17, Gymnasieskolan 2000. 8 s. En viktig hemsida för lärare: www.skolverket.se Utbildningsdepartementet (1994), Läroplaner för det obligatoriska skolväsendetoch de frivilliga skolformerna Lpo 94, Lpf 94.


Ladda ner ppt "1 Att vara gymnasielärare. Min skiss om ”egna förväntningar på läraryrket”."

Liknande presentationer


Google-annonser