Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 School of Electrical Engineering Elektro- och systemteknik S ammanträde med styrelsen onsdagen den 1 februari 2006, kl. 13.00 Sammanträdesrummet, Osquldas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 School of Electrical Engineering Elektro- och systemteknik S ammanträde med styrelsen onsdagen den 1 februari 2006, kl. 13.00 Sammanträdesrummet, Osquldas."— Presentationens avskrift:

1 1 School of Electrical Engineering Elektro- och systemteknik S ammanträde med styrelsen onsdagen den 1 februari 2006, kl Sammanträdesrummet, Osquldas väg 10, plan 5

2 2 S ammanträde med styrelsen Dagordning 1.Föredragningslista 2.Utseende av justeringsman 3.Ev adjungeringar 4.Föregående mötes protokoll 5.Anmälningar och information Föredragande ordförande, Inger Larsson - Organisationsfrågor - Uppföljning av studieresultat - Införande av ECTS-betyg - Examinatorer - Alfvén-laboratoriet - styrelse - Elkraftcentrum - Dekanbeslut - Bisysslor - Nya tjänster

3 3 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde

4 4 S ammanträde med styrelsen Dagordning 1.Föredragningslista 2.Utseende av justeringsman 3.Ev adjungeringar 4.Föregående mötes protokoll 5.Anmälningar och information Föredragande ordförande, Inger Larsson - Organisationsfrågor - Uppföljning av studieresultat - Införande av ECTS-betyg - Examinatorer - Alfvén-laboratoriet - styrelse - Elkraftcentrum - Dekanbeslut - Bisysslor - Nya tjänster

5 5 School of Electrical Engineering New Organization - Research Groups 1.Electric Power Systems, Söder 2.Industrial Information and Control Systems, Cegrell 3.Electromagnetic Engineering, Eriksson 4.Electrical Machines and Power Electronics, Sadarangani 5.Fusion Plasma Physics, Per Brunsell 6.Space and Plasma Physics, Lars Blomberg 7.Automatic Control, Wahlberg 8.Communication Theory, Skoglund 9.Communication Networks, Karlsson 10.Microsystem Technology, Stemme 11.Signal Processing, Händel 12.Sound and Image Processing, Kleijn

6 6 Uppföljning av studieresultat

7 7

8 8

9 9

10 10 Uppföljning av studieresultat

11 11 Uppföljning av studieresultat

12 12 Uppföljning av studieresultat

13 13 Dekanbeslut Förteckning över beslut fattade av dekanus under tiden – Protokoll nrBeslutdatumÄrende 17 17: Innehav av betalkort till avdelningschefer Tillägg beslut innehav betalkort Ny organisation- inrättande av avdelningar Utseende av avdelningschefer Delegationsordning – delegation till avdelningscheferna Delegationsordning – delegation till adm.chef Delegering av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö 22 prodekanus Utvecklingsmedel – Till matematik för utv. av kurser åk Organisationsförändring Alfvén-laboratoriet Periodisering av GRU-medel Bisysslor Inrättande av fo.ass.tjänst MST Inrättande av fo.ass.tjänst MST

14 14 Elektro- och systemteknik Nya tjänster Elektriska energisystem, styrbara kraftsystemkomponenter – forskarassistent Elektriska energisystem, stokastisk modellering – forskarassistent Mikrosystemteknik, RF MEMS – forskarassistent Mikrosystemteknik, 3D MEMS - forskarassistent

15 15 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde

16 16 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde

17 17 School of Electrical Engineering Result

18 18 EE Resultat Verksamhetsområde

19 19 EE Intäkter, Verksamhet

20 20 EE Intäkter, Verksamhet

21 21 EE Externa Finansiärer

22 22 EE Externa Finansiärer

23 23 EE Fördelning av kostnader

24 24 Elektro- och systemteknik Examina och examensarbeten ( , , KTH 1221) Civilingenjörsexamina 165 (129 – 2004, 125 – 2003) Examensarbeten inom EE 20 (KTH 177) Licentiatexamina 29 (KTH 224) Doktorsexamina

25 25 EE HÅS, HÅP

26 26 EE Personalfördelning

27 27 EE Bokslut

28 28 EE Bokslut

29 29 EE Resultat Avdelningar

30 30 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde

31 31 Större forskningsprojekt/ansökningar Elkraft Centrum (EKC2) – avtal , Energimyndigheten 8 Mkr/år industripartners 7 Mkr/år ACCESS, Autonomic Complex Communication nEtworks, Signals and Systems – VR, ansökan Linnestöd 10Mkr/år i 10år Wireless Systems – Vinnova, ansökan VINN-X center Networked Systems – SSF strategiskt center - avslag Design av nya funktionella isolermaterial baserad på nanoteknologi för elektrotekniska tillämpningar – Vinnova, ansökan uVINN-X

32 32 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde

33 33 Universitetslektorat i Mikrosystemteknik Ämnesområde: Mikrosystemteknik med inriktning mot mikrofluidik Ämnesbeskrivning: Ämnet omfattar Mikrosystemteknologi med inriktning mot mikrofluidik, vilket inkluderar hantering av gas såväl som vätskor i mikrometer- och millimeterskalan. Framställningen av dessa strukturer och komponenter är i huvudsak baserad på material och tillverkningsmetoder för MEMS. Ämnet har ett starkt fokus på tillämpningar. Av centralt intresse är utvecklandet av teoretiska modeller samt genomförandet av verifierande experiment för nya mikrofluidiska frågeställningar och koncept.

34 34 S ammanträde med styrelsen Dagordning 6.Utvecklingsplan för skolan 7.Bokslut Budget Universitetslektorat i Mikrosystemteknik 10.Övriga frågor 11.Nästa sammanträde – 8 maj?


Ladda ner ppt "1 School of Electrical Engineering Elektro- och systemteknik S ammanträde med styrelsen onsdagen den 1 februari 2006, kl. 13.00 Sammanträdesrummet, Osquldas."

Liknande presentationer


Google-annonser