Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst RCC Syd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst RCC Syd."— Presentationens avskrift:

1 RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst RCC Syd

2 Målsättning Minska risken att insjukna i cancer Öka kvaliteten i cancervården från ett patientperspektiv Förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten Minska regionala skillnader i överlevnadstid Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i sjuklighet och dödlighet

3 Tio kriterier karakteriserar arbetet 1.Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 2.Vårdprocesser 3.Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 4.Patientens ställning i cancervården 5.Utbildning och kompetensförsörjning 6.Kunskapsstyrning 7.Klinisk cancerforskning och innovation 8.Ledningsfunktion, samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet 9.Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 10.Arbetsfördelning (nivåstrukturering)

4 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Kartläggning av riskbeteende - Riktade preventionsprojekt Aktivt deltagande i screening Diagnostiskt centrum

5 Vårdprocesser Patientprocessen en röd tråd Utbildning i processarbete och utvärdering av genomfört arbete Indikatorer, målnivåer och öppen redovisning av nyckeltal

6 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Implementering av vårdprogram Flerspråkig information om psykosocialt stöd och rehabilitering Samordnad bedömning av rehabiliteringsbehov och tillgång till rehabilitering Kartläggning av den palliativa vården Utveckling av avancerad vård i hemmet

7 Patientens ställning i cancervården Patientföreträdarutbildning och forskningspartners Tillvaratagande av patient- och närståendeupplevelser Utbildning av kontaktsjuksköterskor och vidareutveckling av kontaktsjuksköterskans roll Min vårdplan Möjlighet till second opinion Unga vuxnas särskilda behov

8 Utbildning och kompetensförsörjning Kartläggning av utbildningsbehov och kompetensbehov Kunskapsstyrning Öppen redovisning och populärvetenskaplig presentation Patientrapporterade mått och seneffekter efter cancerbehandling

9 Klinisk cancerforskning och innovation Klinisk registerforskning Ökat deltagande i kliniska studier Gemensam biobanksstruktur

10 Ledningsfunktion, samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet Ledningsfunktion och RCC-samverkan Uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Strategisk utvecklingsplan 2013

11 Vem arbetar på RCC syd? Chef, enhetschefer3 Projektsamordnare 1 Verksamhetsutvecklare 2 Kommunikatör1 IT-utvecklare 2 Data manager 1 Statistiker 4 Monitorer (läkarsekr/ssk)11 Utvecklingssjuksköterskor3

12 Registerfunktion Processutveckling och RCC-uppdrag RCC chef Mef Nilbert Ledningsgrupp* Mef Nilbert Anna Friberg Maria Rejmyr Davis Adjungerade: Ingrid Vogel Pernilla Kockum Jenny Patera Regionala processledare Enhetschef Maria Rejmyr Davis Enhetsschef Anna Friberg Styrelse Representanter från: Region Skåne, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Halland Adjungerade representanter från Södra Regionvårdsnämnden, Lunds Universitet, RCC Syds patient- och närståenderåd. Patient- och närståenderåd Registeradministratörer Statistiker Utvecklingssjuksköterska, nationell samordnare Systemutvecklare Verksamhetsutvecklare IT-personal Kommunikatör SSG-koordinator Utvecklingssjuksköterskor, regional samordning samt onkogenetik Verksamhetssamordnare Medicinsk rådgivare *Varannan vecka möts utvidgad ledningsgrupp som i tillägg till ordinarie inkluderar verksamhetsutvecklare, medicinsk rådgivare, utvecklingssjuksköterskor, representant för statistiker och representant för registeradministratörer Organisation

13 Använd hemsidan! www.rccsyd.se


Ladda ner ppt "RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst RCC Syd."

Liknande presentationer


Google-annonser