Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab Dialogforum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab Dialogforum"— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab Dialogforum 130521

2 Basuppdrag med tilläggsåtagande
Bemanning och kompetens Legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast Minst 50% av de anställda skall ha minst 3 års erfarenhet från öppenvård (ingen minimibemanning) Tillgänglighet minst 40 timmar/vecka, besök inom 7 dagar Telefontillgänglighet (patienter/vårdgrannar) Webbtidbokning All hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget Förtroendeförskrivning - centralt kostnadsansvar (kräver central organisation )

3 Basuppdrag med tilläggsåtagande
Etablering inom kommun/stadsdel En rehabenhet kan ha flera utbudspunkter inom kommun/stadsdel Risk vita fläckar? Balans mellan närhet och krav på tillgänglighet/kompetens Några kommuner kan ha svårt uppfylla hela åtagandet – geografiskt tillägg, filiallösningar samt krav på egenregi Tilläggsåtagande (vårdgivare ansöker och godkännes för utökat uppdrag med särskilda krav) Neuroteam ?

4 Avgränsningar Gränssnitt mot kommun
Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR/Västkom Gränssnitt mot specialistnivå Gemensamt arbete kring bas- och specialistnivå inom hab/rehab, avtal mellan VGR/Västkom Egenvård/egenansvar Styra med hjälp av ersättningsmodell Arbetsgivares rehabiliteringsansvar Hänvisa till gällande lagstiftning

5 Tilläggsuppdrag neuroteam
Målgrupp Patienter som är ny- och återinsjuknade i stroke/annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom Kompetens SG/AT med vidareutbildning inom neurologi på högskolenivå om 15 hp, minst ett års klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering Logoped med minst två års klinisk erfarenhet från patienter med neurologiska och eller kognitiva funktionshinder

6 Tilläggsuppdrag neuroteam
Volym Minst 20 patienter/år Upptagningsområde Nämndområden

7 Delprojekt 5, IT-stöd Journalsystem WebSesam 1177/Mina Vårdkontakter
IT-stöd för Indata Ersättning Uppföljning

8 Diskussionsfrågor under utredningen
Tidplan Utbud i varje kommun – och tillräcklig kvalitet Sjukgymnaster på nationella taxan – hur stor hänsyn? Hjälpmedel – kostnadsansvar, kostnadskontroll Samverkan mellan professioner Profilering/särskild kompetens Samrehab Mark/Svenljunga Bassänger Motorisk bedömning av barn Tidplan: utredning föreslog jan 2015, politik jan 2014, nu kompromiss ung mars 2014 Utbud: finns utbud idag i varje Kn, tillgång till rehab (innehåll) varierar, nuvarande krav (enl utredning) innebär att några xx? Inte kommer att uppfylla kraven. Andra lösningar? Nat taxan: HSU, utveckling av bra modell viktigare… Hjälpmedel: ja, centralt kostn ansvar, fundera över möjligheter att minska kostnadsdrivning Samverkan mellan professioner: at – sg, tankar öka ers el krav om andel av prod, rehabplaner för stim multidiciplinärt Profilering: områden om diskuteras,… Samrehab: kan ej hindra eteblering i dessa kommuner, återstår 2 alt. … Bassänger: ingår ej i uppdrag (som krav), ersättning som landträning om erbjuds Motorisk bedömning av barn: olikt i regionen, ej löst?....

9 Ägarfrågor Vilka av regionens egna verksamheter ska kunna ansöka om etablering i vårdval rehab? (vårdcentraler, rehabenheter, sjukhus, NärRehab mfl.) – hur ska den offentliga strukturen se ut? Undvika vita fläckar – etablering i egenregi? Omställningar - beredskap för hantera personal, lokaler inkl. bassänger Förändrad hjälpmedelsorganisation


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab Dialogforum"

Liknande presentationer


Google-annonser