Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Rehab Dialogforum 130521

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Rehab Dialogforum 130521"— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Rehab Dialogforum 130521 vardval.rehab@vgregion.se

2 Basuppdrag med tilläggsåtagande Bemanning och kompetens Legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast Minst 50% av de anställda skall ha minst 3 års erfarenhet från öppenvård (ingen minimibemanning) Tillgänglighet minst 40 timmar/vecka, besök inom 7 dagar Telefontillgänglighet (patienter/vårdgrannar) Webbtidbokning All hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget Förtroendeförskrivning - centralt kostnadsansvar (kräver central organisation )

3 Basuppdrag med tilläggsåtagande Etablering inom kommun/stadsdel En rehabenhet kan ha flera utbudspunkter inom kommun/stadsdel Risk vita fläckar? Balans mellan närhet och krav på tillgänglighet/kompetens Några kommuner kan ha svårt uppfylla hela åtagandet – geografiskt tillägg, filiallösningar samt krav på egenregi Tilläggsåtagande (vårdgivare ansöker och godkännes för utökat uppdrag med särskilda krav) Neuroteam ?

4 Avgränsningar Gränssnitt mot kommun Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR/Västkom Gränssnitt mot specialistnivå Gemensamt arbete kring bas- och specialistnivå inom hab/rehab, avtal mellan VGR/Västkom Egenvård/egenansvar Styra med hjälp av ersättningsmodell Arbetsgivares rehabiliteringsansvar Hänvisa till gällande lagstiftning

5 Tilläggsuppdrag neuroteam Målgrupp Patienter som är ny- och återinsjuknade i stroke/annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom Kompetens SG/AT med vidareutbildning inom neurologi på högskolenivå om 15 hp, minst ett års klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering Logoped med minst två års klinisk erfarenhet från patienter med neurologiska och eller kognitiva funktionshinder

6 Tilläggsuppdrag neuroteam Volym i.Minst 20 patienter/år Upptagningsområde i.Nämndområden

7 Delprojekt 5, IT-stöd Journalsystem WebSesam 1177/Mina Vårdkontakter IT-stöd för -Indata -Ersättning -Uppföljning

8 Diskussionsfrågor under utredningen Tidplan Utbud i varje kommun – och tillräcklig kvalitet Sjukgymnaster på nationella taxan – hur stor hänsyn? Hjälpmedel – kostnadsansvar, kostnadskontroll Samverkan mellan professioner Profilering/särskild kompetens Samrehab Mark/Svenljunga Bassänger Motorisk bedömning av barn

9 Ägarfrågor Vilka av regionens egna verksamheter ska kunna ansöka om etablering i vårdval rehab? (vårdcentraler, rehabenheter, sjukhus, NärRehab mfl.) – hur ska den offentliga strukturen se ut? Undvika vita fläckar – etablering i egenregi? Omställningar - beredskap för hantera personal, lokaler inkl. bassänger Förändrad hjälpmedelsorganisation


Ladda ner ppt "Vårdval Rehab Dialogforum 130521"

Liknande presentationer


Google-annonser