Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUP/RUS – process-revidering Beredningsgrupp – inspel från aktörer Dialogmöten utifrån 4 teman. Swot-cafe, Befintliga grupperingar - Näringslivet aktörer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUP/RUS – process-revidering Beredningsgrupp – inspel från aktörer Dialogmöten utifrån 4 teman. Swot-cafe, Befintliga grupperingar - Näringslivet aktörer,"— Presentationens avskrift:

1 RUP/RUS – process-revidering Beredningsgrupp – inspel från aktörer Dialogmöten utifrån 4 teman. Swot-cafe, Befintliga grupperingar - Näringslivet aktörer, organisationer, kommuner, NLL Konferens – inspel TVB - nov Återrapportering Regionala Partnerskapet 2 dec

2 EUROPA 2020 SMART TILLVÄXT INNOVATIONS -UNIONEN DIGITALA AGENDAN UNGA PÅ VÄG HÅLLBAR TILLVÄXT ETT REURSEFFEKTIVT EUROPA INDUSTRIPOLITIK FÖR EN GLOBALISERAD TID TILLVÄXT FÖR ALLA EN AGENDA FÖR NY KOMPETENS OCH NYA ARBETSTILLFÄLLEN EUROPEISK PLATTFORM MOT FATTIGDOM

3 Regeringen; Reformprogram, Nationell strategi - regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Regeringens skrivelse 2009/10.221 Strategiskt tillväxtarbete Prioriteringar: Innovation o förnyelse, kompetensförsörjning o ökat arbetskraftutbud, tillgänglighet, gränsöverskridande samarbete Utveckla: klimat/energi o bredda synen på innovationer Tillgänglighet – ingår grundläggande service Horisontellt: hållbarhetsdimensionen, mer fokus på jämställdhet, integration, mångfald Mer internationell utblick - östersjöstrategin OECD rapport, Territorial Review : RUP/RUS viktig slutsats: ”ett tydligare genomförandefokus och kopplas till tillgängliga ekonomiska medel i respektive län”. EU 2020

4 Regeringsuppdrag Redovisning sen.15 dec Utmaningar och möjligheter i det regionala tillväxtarbetet tom 2020 Identifiera prioriteringar – fokusering och koncentration av strategiska insatser Relaterat till läns- och gränsöverskridande samarbete Prioriteringar relaterade till mål i Europa 2020 Landshövdingen. Möte med kommuner för inspel.

5 GENOMFÖRANDEFOKUS (RTP går in i RUP) Utmaningar och möjligheter /ex. demografin, service, klimat-energi, bredband, E-health Strategier för områdena; Tillgänglighet, Gränsöverskridande, Innovationer- entreprenörskap, Kompetensförsörjning o arbetskraftutbud Tillväxtområden? Åtgärder – Angelägna, föreslagna! Finansiella instrument – strukturfonder, regionala medel (Lst, NLL), kommuner


Ladda ner ppt "RUP/RUS – process-revidering Beredningsgrupp – inspel från aktörer Dialogmöten utifrån 4 teman. Swot-cafe, Befintliga grupperingar - Näringslivet aktörer,"

Liknande presentationer


Google-annonser