Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett mänskligare internet Stefan Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett mänskligare internet Stefan Johansson"— Presentationens avskrift:

1 Ett mänskligare internet Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010 Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet  Utveckling  Analys, stöd och test  Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Samhället ska vara tillgängligt Fysisk miljö Information Tjänster och service Arbetsmiljö Verksamhet

5 Detta har hänt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen om offentlig upphandling (LOU 6 kap 1§) Förordning om myndigheternas ansvar (SFS 2001:526) Arbetsmiljölagen (1977:1160) Språklagen (2009:600) WCAG 2.0 (W3C)

6 Men på alla mätbara områden Skolan Arbetslivet Transporter och förflyttningar Fritid, kultur och nöjen Inkomster och pensioner

7 Informationstillgänglighet Design för alla Internationell standard www.w3c.org Teknik & mänsklig faktor Kompetens

8 Design för alla innebär att det som planerats och formgivits av människor för att användas av människor fungerar för alla människor.

9

10 Tillgänglig webb innebär att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster.

11 Regler och riktlinjer WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines Web Content Accessibility Guidelines Tekniska standarder Riktlinjer för mobilgränssnitt e-nämnden Webbriktlinjer Webbriktlinjer

12 WCAG 2.0 Teknikfokus i botten Enkelhet Begriplighet Moderna standarder Komplexa tekniker och format … men det räcker inte

13 Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten

14 Fördelar Att nå fler Kvalitet Effektivitet Sökbarhet Flexibilitet och innovation

15 Om användarna får bestämma 35 % Mycket god läsförmåga och abstraktionsförmåga. 40 % Ligger i spannet mellan stora och små svårigheter. 25 % Mycket stora lässvårigheter, ofta andra stora kognitiva svårigheter (minne, koncentration och liknande). Källa: OECD

16 Så här kan det se ut: ”Planområdet genererar trafikströmmar som måluppsöker destinationer i kommersiella regioncentra, vilka erbjuder faciliteter som inte tillhandahålles i de såväl horisontellt som vertikalt sortimentsbegränsade butikscentra med lokalisation i perifera bebyggelseområden.”

17 Vilket (kanske) betyder: Folk åker till stan för att handla det som inte finns i närbutiken på landet

18 Tre delområden Innehåll Pedagogik Teknik

19 Vem berörs? Ovana vid teknik Svenska som andraspråk Arbetsskador Äldre Funktionsnedsättning

20 Hur ser målgruppen ut? 1,3 – 1,8 miljoner med funktionsnedsättning 9,5 % använder hjälpmedel 1,4 miljoner utlandsfödda 1,5 miljoner över 65 år

21 Och nu är det fika

22 Mänskliga förmågor Rörelse och motorik Läsa och skriva Förstå Se Höra Tala Koncentration och minne Social interaktion Överkänslighet

23 Rörelse och motorik Styra datorn Träffa klickytor Scrolla, peka Exempel: Tangentbordsnavigering Att styra själv

24 Läsa och skriva Innehåll Struktur Formatering Dynamik Förklaring och hjälp Exempel: Radlängd

25 Förstå Motivation Språklig nivå Förkunskaper Inte bara text … Exempel: Navigation Lättläst Teckenspråk

26 Se Vi som inte klickar Överblick Skumläsning Att välja själv Exempel: Konsekvens Länkar Bildhantering

27 … och mer Höra Tala Koncentration och minne Social interaktion Överkänslighet

28 Ökade möjligheter Leva mer självständigt Kompensera bristande förmågor Rationalisera vardagen Arbete & studier Webben har ”öppnat världen” Mobilrevolutionen

29 Hur gör jag nu? Vad ska vi publicera – för vem? Design som hjälper användaren Ställ tydliga krav Testa med människor

30 Det finns inga normalanvändare


Ladda ner ppt "Ett mänskligare internet Stefan Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser