Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/

2 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 De olika delprojekten: –DP1: Interoperabilitet. Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument. –DP2: Långtidsbevarande. Ett arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor.

3 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 Övergripande projektmål ”Den elektroniska publiceringen ska ske på ett sätt som främjar maximal synlighet och långsiktig tillgänglighet. Arbetsmetodik och system för publicering ska vara resurssnåla och undvika dubblering av insatser för att bli långsiktigt hållbara”.

4 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Delprojektsmål DP1: ”Delprojektet (1) ska leda till en harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor och ett antal rekommendationer som främjar utbyte av information om dessa”.

5 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Resultat vad? –Rekommendationer... som främjar interoperabilitet för nivåer för interoperabilitet hur? –Uppsala UB + ”referensgrupp” (8 bibliotek + Libris) när? –Juni 2005

6 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Interoperabilitetsproblem - metadata –Olika tolkningar av formatet (samma information i olika "fält" eller tvärtom) –Inga "katalogiseringsregler" (Svensson, Anders och Anders Svensson likställda) –Olika beskrivningsnivåer (ojämn standard, data saknas) –Felaktig information (eller ej fungerande länkar) –Ej kompatibla vokabulärer (icke enhetliga namnformer, ämneskategorier, typer)

7 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Tekniska lösningar Lokala egenutvecklade system DiVA (samarbetsprojekt) Open source (Eprints, DSpace...)

8 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: maximal synlighet Publiceringssystem –Webbsidor + Google + länkar från andra webbplatser = stor synlighet och sökbarhet (all metadata + data) för stora användargrupper. –Bibliotekskataloger eller söktjänster utan ”browsing” (”the invisible web”) = liten synlighet och sökbarhet (begränsad metadata) men bra för specialiserade användargrupper.

9 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: långsiktig tillgänglighet Publiceringssystem –Tillförlitlig och utförlig beskrivande metadata. –Tillförlitlig och utförlig administrativ metadata. –Gemensamma standarder och format. –Beständiga identifikatorer. –Arkivering (+ metadata) nationellt (KB/Libris)/lokalt.

10 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: långsiktig hållbarhet Publiceringssystem –Data/metadata skapas en gång, ej parallellt. –Data/metadata kan återanvändas för olika utformat. –Kontroll av originaldata. –Automatiserade processer. –Enkla användargränssnitt. –Gemensamma standarder och format. –Lokal/nationell organisation.

11 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP2:Långtidsbevarande Delprojektmål DP2: ”Delprojektet (2) ska leda till att gemensamma rutiner för överföring och lagring av dokument i det nationella digitala arkivet skapas och framtida tillgång därmed säkras”. Hur? – Rekommendationer – Teknisk infrastruktur och rutiner

12 SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP2:Långtidsbevarande Arbetsgrupper: –organisations- och metadatafrågor, rekommendationer och deras tolkning (även samarbete med Riksarkivet). –prototyp till URN:NBN-resolver och lösningar för mottagning av metadata och fulltextfiler på KB.


Ladda ner ppt "SVEP Sollentuna 2004-05-11 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser