Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våtmarksplanering Helsingborg Vad har vi gjort för pengarna? Tom Nielsen, Helsingborgs miljöförvaltning HUT Skånes möte 5 februari 2008 hos Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våtmarksplanering Helsingborg Vad har vi gjort för pengarna? Tom Nielsen, Helsingborgs miljöförvaltning HUT Skånes möte 5 februari 2008 hos Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Våtmarksplanering Helsingborg Vad har vi gjort för pengarna? Tom Nielsen, Helsingborgs miljöförvaltning HUT Skånes möte 5 februari 2008 hos Länsstyrelsen

2 Våtmarksplanering Helsingborg Bakgrund Genomförda projekt sedan 1991 i Råån och Vegeån ca 70 st totalyta 70 ha (0,25 – 17 ha) Mål i miljöprogram: 100 ha åren 2000 -2010 Planeringsunderlag finns men behov av uppdatering 1.Råån (Ekologgruppen 1992, Stadsbyggnadskontoret, 1994) 2.Hasslarpsån (Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret 1998)

3 Mål för projektet ”Stora” våtmarker > 10 ha Områden som kan pekas ut i ÖP (samarbetsprojekt mellan miljökontor och stadsbyggnadsförvaltning) Områden inom FÖP Vege även inom grannkommuner Områden utanför Råån och Vegeån prioriteras – kustnära mindre bäckar

4 Arbetssätt 3 mån projektanställning, handledning och implementering Rekognosceringskartan Dikningsföretag Presentation av olika tekniska lösningar Beskrivning av möjlighet, hinder, effekt Markägarkontakter - förankring

5 Preliminära resultat 13 st. områden för potentiella våtmarker till ÖP I huvudsak åkermark idag Högt upp i vattensystemen till mindre vattendrag Naturliga lågpunkter, självfall, ”dräneringsnoder”, avgränsning av dränering Varierande storlek – även groddammar Dämning, schaktning, omledning vattendrag/dränering

6 Exempel

7

8 Dagvatten, dämning, vägplan ÖP


Ladda ner ppt "Våtmarksplanering Helsingborg Vad har vi gjort för pengarna? Tom Nielsen, Helsingborgs miljöförvaltning HUT Skånes möte 5 februari 2008 hos Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser