Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Workshop i Lysekil 3-4 Maj 2007. 2 Projektbakgrund Unikt samarbetsprojekt mellan Högskolan och Networking Companies –Fokus på att utveckla kunskap om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Workshop i Lysekil 3-4 Maj 2007. 2 Projektbakgrund Unikt samarbetsprojekt mellan Högskolan och Networking Companies –Fokus på att utveckla kunskap om."— Presentationens avskrift:

1 1 Workshop i Lysekil 3-4 Maj 2007

2 2 Projektbakgrund Unikt samarbetsprojekt mellan Högskolan och Networking Companies –Fokus på att utveckla kunskap om kompetensförsörjning i regionen (forskning om ITs roll och företagens behov) –Fokus på att utveckla Högskolans profilområde ”Arbetsintegrerat lärande” (AIL)

3 3 Projektbakgrund Ett integrerat och innovativt projekt –Många olika aktiviteter kopplat till CMS (Competence management systems) och AiL (Arbetsintegrerat Lärande) –Utforskar IT-stöd för att skapa relationer/nätverk, göra behovsanalyser för kompetensförsörjning och teknikspaning –Nya, kreativa idéer och funktioner inhämtas och utvärderas iterativt mellan företagare, forskare, systemutvecklare i workshopar, lunchmöten, gruppintervjuer och företagsträffar

4 4 Projektets mål Designa och etablera en infrastruktur och ett system för kompetensförsörjning i företagsnätverk, en nätverksakademi ”Competence Center”

5 5 Projektföretagen som är PÅ 8 företag ur NWC –Combitech –Cabeco –Elektronikpartner –Empir –Parker Hannifin –Abak Rör –Elicit –VAC Högskolan Väst IT-Universitetet Göteborg

6 6 Vad har vi sagt om slutleverabler? >> Leverera ett nytt sätt att se på kompetens >> Leverera en pilotmodell för IT:s roll och stöd för denna kompetenssyn –En kommunicerande ”Systemvision” –Prototyper av olika IT-stöd/verktyg kopplat till denna systemvision

7 7 Vad har vi gjort så långt? Deltagande –7 företag i NWC –Ca 3 deltagare (”timredovisande”) per företag –Ca 6-7 deltagare från Högskolan (snitt ca 28%- basis) Kartläggning: –8 Företagsbesök –3 Lunchseminarie –2 Workshopar –5 Intervjubesök –5 fokusområden med aktiviteter –5 kritiska framgångsfaktorer för projektet –4 olika webenkäter Litteraturstudier –1 projektrapport (Kompetenskanon) –3 vetenskapliga artiklar för submission Designaktiviteter: –1 kommunicerande systemvision –8 identifierade scenarios –3 designidéer konkretiserade i prototyper –1 extern projektsite

8 8 Vad har vi gjort för slutleverabler? >> Leverera ett nytt sätt att se på kompetens –kompetenskanon –rapporter och artiklar >> Leverera en pilotmodell för IT:s roll och stöd för denna kompetenssyn –”Systemvision” med prototyper –Designa CMS++ innovativa verktyg för olika aktiviteter kopplat till kompetenshantering Visualiseringsverktyg Strategidatabas CV-appliktion –Designa TP-genres (att organisera och genomföra läraktiviteter och kurser med stöd av IT) ABC-modellen –Organisationskultur –Förhandlingsteknik

9 9 Kommande aktiviteter Fortsatt prototyputveckling och programmering: maj--sept Utvärdering av körbara CMS-prototyper i olika testscenarier: sept-- nov –Visualiseringsverktyget Diskussionsunderlag vid medarbetarsamtal Analysverktyg för att integrera kompetensdata från flera system –CMS/Strategidatabasen Strukturering av strategiska mål samt kompetensprofiler –CV-applikationen Utformning, underhåll och presentation av individers CV Genomförande av ABC-modellen pilot: sept--okt –Struktur –Innehåll –IT-stöd

10 10 Övriga ”praktikaliteter” Ny ansökan: 6 juni Rekvisition/Tidrapporter nr IV: 25 juni Uppföljning av EU-indikationerna: juni-augusti Nästa workshop: 11-12 oktober Avslutningskonferens/resa: nov-dec Övrigt?

11 11 Agenda för workshopen Torsdag 4 maj 12.00 Lunch 13.15 Inledning och projektstatus 13.30 Företagen presenterar status (utskick om förslag på presentationspunkter kommer) 14.30 CMS forskning och Visualiseringsdemonstrator 15.30 Fika 16.00 ABC-modellen: inläsning och kravspecificering 17.30 Relax 20.00 Middag Fredag 5 maj 07.30 Frukost 08.30 ABC-modellen: gästföreläsning debriefing 10.00 Fika 10.30 ABC-modellen: diskussion 11.00 Gruppdiskussioner och summering om fortsättningen 12.15 Lunch

12 12 Deltagare Michael Romell, Combitech Jana Kodesch, Karin Flodin, Cabeco Sophie Holmgren, Elektronikpartner Henrik Stenström, Håkan ?, Empir Maria Berggren, Parker Hannifin Claes Falk, Abak Rör Mia Johnsson, Elicit Lena Skarsjö, Networking Companies Lars Svensson Lena Pareto Bo-Göran Bernheim Christian Östlund Ulrika Lundh Snis Bengt Kjellén


Ladda ner ppt "1 Workshop i Lysekil 3-4 Maj 2007. 2 Projektbakgrund Unikt samarbetsprojekt mellan Högskolan och Networking Companies –Fokus på att utveckla kunskap om."

Liknande presentationer


Google-annonser