Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service

2 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20072 Styrelsemöte 23 oktober 2007 5.Föregående möte 6.Intresseföreningen - internkontroll 7.Nya medlemmar 8.SKL – Programverket - Sambruk 9.VINNOVA – FoU 10.Sambruk - nuläge Projektläget 11.Ekonomi 12.Info från styrelsemedlemmar 13.Övriga frågor

3 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20073 Föregående mötesprotokoll  e-tjänst - BO  Fortsatta diskussioner med VERVA  Fortsatt dialog med leverantörerna  Rekommendation till Malmö stad  Ekonomi  Projektekonomin genomgången  Fonderingsdiskussion kvarstår  Rekrytering V.tjm  Infobrev utskickat till alla kommuner > 10’ inv.  Medlemsstatistik uppdaterad

4 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20074 Sveriges sambrukande…

5 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20075 Intresseföreningen - internkontroll  Ersättning till Nätverksledare  Ersättning till Sambruk-repr i VERVA-projekt  Framtagning av filmpresentation  Remissyttrande m a p SOU 2007:47 – ’Den osynliga infrastrukturen’

6 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20076 Nya medlemmar  Höganäs  Härryda på gång  (Södertälje, Gotland intresserade)  (Lidingö, Nyköping, Vänersborg anmälda till dygnsmötet)

7 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20077 SKL – Pgmverket - Sambruk  ÖTP ver 2.0 -> Programverket (?)  Samarbetsprojekt kring vård-projekt – inom ramen för Nationell IT-strategi för V & O  Samarbete kring statliga projektinitiativ, t e x nationell plan/mall för e-strategi

8 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20078 VINNOVA - FoU  Fortsatt arbete inom främst LSS_LASS  Ekonomi – OK  Inledande diskussion kring fortsättning, efter 20080630

9 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20079 Nuläge – Verksamhetsplan 2007  Relation till kommunledningar  Infobrev till alla medlemskommuner  Infobrev till alla kommuner > 10’ invånare  Besök i regionala organisationer  Beställarkompetens  Kompetensutveckling i processmetodik, upphandling  Nationell IT-strategi, V & O  Projektförslag framtaget till SKL  Remissorgan  SOU 2007:47  Medlemstillväxt  Trögare än förväntat

10 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200710 Projektrapportering Sambruks styrelsemöte 23 oktober 2007 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd Status  Omstart våren 2007, ny projektledare/Sundsvalls kommun  Projektplansarbete pg, FoU-medverkan  Nytt avtal med CSN på gång  Budget? E-tjänst barnomsorg Status  Styrelseprotokollet: 070828. Gå vidare med Fyrbodalslösningen samt erbjuda övriga kommuner att ingå avtal.  Säga upp avtalen för verksamhetssystem och göra nya upphandlingar i moduler.

11 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200711 Föreningsbidrag och lokalbokning Status  Upphandling klar och ramavtal upprättat. 4-5 kommuner intresserade av avrop  Nätverk för fortsatt utveckling planeras  Ekonomiskt resultat -468 531 Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Status  Delrapport ”Verksamhetsdiagnos” klar inom kort – ska lämnas till LSS-kommittén, SKL och HSO  Kravspecifikation för e-tjänster klar inom kort  Möte med proj.delt samt IT-strateger  Möte med Försäkringskassan

12 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200712 DÄHS 2006 Status  Projektet avslutat. Slutrapport avgiven. Slutfakturerat.  Nätverk för fortsatt utveckling planeras ÖTP Status  ÖTP 2.0 samt ”Vägledning till ÖTP” klar.  Populärversion under utarbetande  Behov av utbildning på ÖTP  Janne skrivit pressrelease

13 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200713 Nätverk Metakatalog  Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer  Strategiska frågor Applikationsdistribution (fd MSI-paketering)  Niclas Bendroth, Lunds kommun, ny ledare  Möte 12 november  MBA  Kund/leverantörmöte 2 gg/år  MBA-Wizard finns på testbädd  Marknadsföringsbrev för att få nya medl pg.

14 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200714 Nytt på gång  Äldrelivsbranschen som tillväxtmotor- E-kluster (EU- projekt (Sandvikens kommun – 8 kommuner i Gävleborg samt Borlänge, Falun,  Documentum som ärendeplattform – ny infrastrukturplattform för informationshantering, Skellefteå kommun  www.pensiostorm – Sundsvall (Sundsvallsregionen)  Långsiktig arkivering av digital information- Eskilstuna  SHS-utv.grupp och Mina sidor, Verva  Stimulansbidrag landsting/regioner-kommuner, Dagmarpengar 10 mil

15 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200715 Nuläge – övrigt  Marknadsföring  Artiklar i tidningen Kommunal ekonomi  Artikel i tidningen Computer Sweden  Planerad informationsfilm  Erbjudande om annons i XXXX  KommITs-presentation i dec-07  Förslag till samarbete kring specifikt seminarium, våren-08  Leverantörssamarbeten  FFPS / eBuilder  IBM  Ramavtalsleverantörer  Dygnsmötet 7-8 november i Sandviken  Knappt 100 anmälda / 5 sponsorleverantörer

16 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 200716 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."

Liknande presentationer


Google-annonser