Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster
ger kostnadseffektivare offentlig service

2 Styrelsemöte 23 oktober 2007 Föregående möte
Intresseföreningen - internkontroll Nya medlemmar SKL – Programverket - Sambruk VINNOVA – FoU Sambruk - nuläge Projektläget Ekonomi Info från styrelsemedlemmar Övriga frågor Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

3 Föregående mötesprotokoll
e-tjänst - BO Fortsatta diskussioner med VERVA Fortsatt dialog med leverantörerna Rekommendation till Malmö stad Ekonomi Projektekonomin genomgången Fonderingsdiskussion kvarstår Rekrytering V.tjm Infobrev utskickat till alla kommuner > 10’ inv. Medlemsstatistik uppdaterad Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

4 Sveriges sambrukande…
Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

5 Intresseföreningen - internkontroll
Ersättning till Nätverksledare Ersättning till Sambruk-repr i VERVA-projekt Framtagning av filmpresentation Remissyttrande m a p SOU 2007:47 – ’Den osynliga infrastrukturen’ Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

6 Nya medlemmar Höganäs Härryda på gång
(Södertälje, Gotland intresserade) (Lidingö, Nyköping, Vänersborg anmälda till dygnsmötet) Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

7 SKL – Pgmverket - Sambruk
ÖTP ver 2.0 -> Programverket (?) Samarbetsprojekt kring vård-projekt – inom ramen för Nationell IT-strategi för V & O Samarbete kring statliga projektinitiativ, t e x nationell plan/mall för e-strategi Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

8 VINNOVA - FoU Fortsatt arbete inom främst LSS_LASS Ekonomi – OK
Inledande diskussion kring fortsättning, efter Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

9 Nuläge – Verksamhetsplan 2007
Relation till kommunledningar Infobrev till alla medlemskommuner Infobrev till alla kommuner > 10’ invånare Besök i regionala organisationer Beställarkompetens Kompetensutveckling i processmetodik, upphandling Nationell IT-strategi, V & O Projektförslag framtaget till SKL Remissorgan SOU 2007:47 Medlemstillväxt Trögare än förväntat Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

10 Projektrapportering Sambruks styrelsemöte 23 oktober 2007
Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd Status Omstart våren 2007, ny projektledare/Sundsvalls kommun Projektplansarbete pg, FoU-medverkan Nytt avtal med CSN på gång Budget? E-tjänst barnomsorg Styrelseprotokollet: Gå vidare med Fyrbodalslösningen samt erbjuda övriga kommuner att ingå avtal. Säga upp avtalen för verksamhetssystem och göra nya upphandlingar i moduler. Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

11 Föreningsbidrag och lokalbokning Status
Upphandling klar och ramavtal upprättat. 4-5 kommuner intresserade av avrop Nätverk för fortsatt utveckling planeras Ekonomiskt resultat Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS Delrapport ”Verksamhetsdiagnos” klar inom kort – ska lämnas till LSS-kommittén, SKL och HSO Kravspecifikation för e-tjänster klar inom kort Möte med proj.delt samt IT-strateger Möte med Försäkringskassan Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

12 Projektet avslutat. Slutrapport avgiven. Slutfakturerat.
DÄHS 2006 Status Projektet avslutat. Slutrapport avgiven. Slutfakturerat. Nätverk för fortsatt utveckling planeras ÖTP ÖTP 2.0 samt ”Vägledning till ÖTP” klar. Populärversion under utarbetande Behov av utbildning på ÖTP Janne skrivit pressrelease Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

13 Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer
Nätverk Metakatalog Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer Strategiska frågor Applikationsdistribution (fd MSI-paketering) Niclas Bendroth, Lunds kommun, ny ledare Möte 12 november MBA Kund/leverantörmöte 2 gg/år MBA-Wizard finns på testbädd Marknadsföringsbrev för att få nya medl pg. Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

14 Nytt på gång Äldrelivsbranschen som tillväxtmotor- E-kluster (EU-projekt (Sandvikens kommun – 8 kommuner i Gävleborg samt Borlänge, Falun, Documentum som ärendeplattform – ny infrastrukturplattform för informationshantering, Skellefteå kommun – Sundsvall (Sundsvallsregionen) Långsiktig arkivering av digital information- Eskilstuna SHS-utv.grupp och Mina sidor, Verva Stimulansbidrag landsting/regioner-kommuner, Dagmarpengar 10 mil Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

15 Nuläge – övrigt Marknadsföring Leverantörssamarbeten
Artiklar i tidningen Kommunal ekonomi Artikel i tidningen Computer Sweden Planerad informationsfilm Erbjudande om annons i XXXX KommITs-presentation i dec-07 Förslag till samarbete kring specifikt seminarium, våren-08 Leverantörssamarbeten FFPS / eBuilder IBM Ramavtalsleverantörer Dygnsmötet 7-8 november i Sandviken Knappt 100 anmälda / 5 sponsorleverantörer Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007

16 Övriga frågor Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 2007


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser