Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Destination Dalarna - Studie av utvecklingen av ett kluster i besöksnäringen Anna Emmoth, Jörgen Elbe,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Destination Dalarna - Studie av utvecklingen av ett kluster i besöksnäringen Anna Emmoth, Jörgen Elbe,"— Presentationens avskrift:

1 Destination Dalarna - Studie av utvecklingen av ett kluster i besöksnäringen Anna Emmoth, aem@du.seaem@du.se Jörgen Elbe, jel@du.sejel@du.se

2 Design Longitudinell studie Deltagande observationer under drygt ett år Personliga intervjuer Studier av protokoll, anteckningar etc.

3 Regional näringspolitik Kluster, klusterinitiativ och innovationssystem – den moderna näringspolitikens diskurs. Regionala Strategiska Nätverk (RSNs) = Offentligt finansierade projekt i syfte att organisera samverkan inom en specifik bransch och region för att skapa tillväxt och sysselsättning (Hallén, Johanson och Roxenhall 2009). Generellt fokuserat på högteknologiska branscher som IT, biomedicin, fordon, produktionsteknologi (Sölvell et. al., 2003; Novelli et. al., 2005). Ökat fokus på besöksnäringens regionala tillväxtpotential (Fossati & Panella, 2000; Gunn & War, 2002; Keith & Fawson, 1996; Paniagua, 2002).

4 RSN Kan vara initierat ”top-down” eller ”bottom-up”. Kan stödja ett befintligt kluster eller ha syfte att skapa ett nytt. Nätverk av medlemsföretag med gemensamt strategiskt syfte. Stöds av olika offentliga aktörer. Nätverket koordineras av ett nav. Ska ha en bestående effekt efter projekttidens utgång.

5 Traditionellt RSNBesöksnäring ProduktenOrganiserat kring en bransch och dess produkt, produkter eller material. Organiserat kring beroendet av besökare, inresande konsumenter, med delvis liknande behov. Komplement/ konkurrens Antingen organiserat vertikalt mellan kompletterande företag eller horisontellt mellan konkurrerande företag. Samtidig konkurrens och komplementaritet, ”co-opetive relations”. Medlems- företagen Vanligtvis 15 till max 100. Ofta några stora och övriga SME´s. Kan vara hundratals. Några kan vara större men de allra flesta mycket små där beroendet av besökare kan variera. Andra aktörerUniversitet, högskolor och regionala offentliga aktörer kan stödja nätverket. Regionala och lokala (delvis) offentliga turistorganisationer är direkt involverade, utöver övriga stödjande aktörer. RegionenRegionens storlek och spridning av företagen påverkar kommunikation och byggandet av sociala relationer. Utöver regionens storlek och spridningen av företagen kan en destination innehålla flera konkurrerande destinationer.

6 Destination Dalarna Startade 2007 efter flera år av lobbying och förberedelser Består av ett nav med turistorganisationer och Region Dalarna Har ett stort företag, några medelstora och flera hundra små företag som alla ”indirekt” är medlemmar Södra Dalarna Turism (projekt med 200 företag) Älvdalens Turistråd ek.för (förening med 50 företag) Välkomme till Falun Borlänge AB (300 aktieägande företag) Turismintressenter i Sälen (förening med102 företag) Siljan Turism AB (652 aktieägande företag) Malung-Sälen Turism AB (75 företag i ”nätverk”) Region Dalarna

7 Ski resort – locomotive-driven Scandinavia´s largest ski area – locomotive-driven Traditional culture tourism area –small scale Hotel and conference area Urban tourism area Small scale nature and culture based tourism Several large scale yearly events

8 Vision - Mål Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion Dalarna är norra Europas ledande och mest spännande besöksregion Vi skall utveckla och befästa besöksnäringen som ett av regionens mest spännande tillväxtområden Vi skall stärka den internationella positionen hos branschens organisationer och företag som en naturlig partner när framtidens besöksprodukter utvecklas. Vi skall öka förnyelsekapaciteten hos branschens organisationer och företag Vi skall stärka Dalarnas attraktionskraft som investeringsobjekt MÅL

9 Idéforum Kurbits - affärsutveckling Vision och mål Visit Dalarna STRATEGIOMRÅDEN Strategisk mätning och uppföljning av besöksnäringes betydelse för Dalarna Kompetensutveckling mot exportmognad Omvärldsobservatorium Försäljning och distribution av Dalarnas samlade utbud Besöksnäringes idéforum för gemensam produktutveckling och produktpaketering LÖSNINGAR/ HANDLINGSPLAN Geografisk Partnerskap med Visit Sweden Besöksnärings- college Samordning av Kompetens- försörjning Exportmognad.se World class seminarier Visit Swedens analysnätverk B2B partnerskap Tyskland, Nederländerna

10

11 Observationer Samarbetet och aktiviteter drivs av och balanseras av navets (turistorganisationernas) intressen. Navet = klustret Anpassning till diskursen snarare än till ”vedertagna” processer Anpassning till diskursen legitimerar näringen och ger tillgång till resurser

12 Reflektioner Är detta ett misslyckat kluster? - Ja, men däremot kanske ett lyckat samarbetsprojekt! Präglas näringspolitiken av en övertro på ”moderna” idéer och rationella modeller? Är det vettigt att anpassningar sker för att skapa tillgång till resurserna, snarare än att resurserna satsas där de bedöms göra mest nytta – oavsett diskurs?


Ladda ner ppt "Destination Dalarna - Studie av utvecklingen av ett kluster i besöksnäringen Anna Emmoth, Jörgen Elbe,"

Liknande presentationer


Google-annonser