Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tematiska gruppdiskussioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tematiska gruppdiskussioner"— Presentationens avskrift:

1 Tematiska gruppdiskussioner
redovisning

2 Grupparbeten Att mobilisera målgrupper och projekt
Att bygga informationsverktyg Att jobba med paraplyprojekt och samarbetsprojekt Samarbete med Lst och andra LAG regionalt Att rigga administration och drift

3 Att mobilisera målgrupper och projekt
Hur blir idéer till projekt? (från SWOT projektverkstäder etc…) ”Projektidébanken”, spara projektidéer som inte riktigt gick att genomföra från början. De kan ”ligga till sig”. Exempel på att nå ungdomar och invandrare. Ex. från Hässleholm Mentorer för mun-till-mun-info

4 Att bygga informationsverktyg
Webb huvudsaklig kanal. Tillgänglighet för funktionshindrade, nätverket ge tips och sprida erfarenheter Flera språk, grundinformation på engelska. Upplandsbygd har exempel. Nätverket hjälpa till Ambassadörer, de bästa är projektledarna Landsbygdsnätverkets webb, vad behövs? Information om checkarna, kontaktuppgifter till olika aktörer, leader och andra aktörer, kalendarium, fritextsökfunktion – länkar mellan SJV och nätverkets webbplatser Olika sidor servar olika grupper, allmänhet och specifika grupper Arbeta med webbforum för att minska resandet, ex Mellansjöland Information även i bild och film Europeiska contactpoint också mycket information och resurs för samarbete – även från Leader+, bla best practis. Leader+ sidan parkeras

5 Att jobba med paraplyprojekt och samarbetsprojekt
LAG beslutar om det stora paraplyprojektet Projektledning beslutar om ”checkar” Formellt är det samma som vanliga projekt Tematisk idé för varje paraply, ej geografisk Beslut om totalsumma i början och max per projekt Ej förstudier som tema för ett paraplyprojekt Varje projekt kan få 50% förskott max Går att dela upp på flera år Drygt 4% av den nationella leaderbudgeten kan användas för samarbetsprojekt nationellt eller internationellt Går att samarbeta också leaderliknande grupper i länder utanför EU

6 Samarbete med Lst och andra LAG regionalt
Prövningstiden mellan LAG-beslut och LST:s laglighetsprövning måste kortas Dialog med LST innan LAG beslutar Dialog om möteskalendarium mellan LAG och LST Väldokumenterade beslutsmotiv från LAG Bra om LST tillhandahåller enkla punktlistor för motiven Tillvarata erfarenheter från Leader+ från Glesbygdsverket (Mikael Lindau jurist) och andra för LST som inte har vana vid Leader Viktigt att det inte blir skilda tolkningar mellan olika LST. Erfarenhetsutbyte behövs Gemensam policy behövs för ersättningen till LAG för att sköta rekvisitionshanteringen

7 Att rigga administration och drift
18% eller 20% för driftskostnader…Frågan bereds på departementet. SJV får i uppdrag att utreda. Beslut vid nästa möte med Övervakningskommittén (ÖK) i okt. Det är stora olikheter mellan olika LAG och län. Därför krävs starkt nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan LAG. Ex. från hur Folkungaland riggat sin verksamhet Fördelning av mentorer krånglar ibland. Listan skickas till alla från landsbygdsnätverket, med information om kompetensen.


Ladda ner ppt "Tematiska gruppdiskussioner"

Liknande presentationer


Google-annonser