Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets kansli Lagen om extraordinära händelser i landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets kansli Lagen om extraordinära händelser i landstinget."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets kansli Lagen om extraordinära händelser i landstinget

2 Landstingets kansli Katastrof- och beredskapsenheten Stefan Lindh, enhetschef Marie Tollefsen Markström, utbildningsledare, beredskapsplanerare AS och lasarettet i Enköping Tomas Roland, RSA analyser

3 Landstingets kansli Landstingets uppgifter  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  Analys och planering  Krisledningsnämnd  Utbildning och övning  Rapportering  Förordning(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  Rapportering (förberedelser och händelser)  Planlägga för verksamhet under höjd beredskap

4 Landstingets kansli Katastrofplaner/beredskapsplaner  Alla anställda ska översiktligt känna till katastroforganisationen och veta var katastrofplan och lokala checklistor förvaras på arbetsplatsen. Chefer är skyldiga att hålla checklistor och personallistor aktuella.  Reglemente för krisledningsnämd  Regional katastrof/beredskapsplan  Epidemiberedskapsplan ( smittskyddsenheten)  Lokala katastrofplaner

5 Landstingets kansli

6 TIB  Tjänsteman i beredskap är den som för landstingets räkning svarar för att initiera beredskaps-/katastroflarm.  Sos alarm eller annan myndighet larmar tjänsteman i beredskap (TIB) som skall vara nåbar inom 90 sekunder och kunna inställa sig för tjänst inom 60 minuter. TIB's primära uppgift är att inhämta information om händelsens art samt göra bedömningen vem/vilka som skall informeras och larma enligt larmplan. Chef regional ledning tills chefsläkare AS anländer.  För fullgörande av arbetsuppgifterna krävs att TIB samverkar med såväl övriga myndigheter och landsting. Samt har god kännedom om landstingets organisation och förvaltningarnas katastrofplaner.

7 Landstingets kansli Ledningsnivåer  Krisledningsnämnden tolkar rollen och uppgiften, ledningsfunktion vid extraordinära händelser  Regional ledning bedömer behov och resurser, beslutar om inriktning och fördelning av resurser.  Lokal ledning arbetar inom ramen av tilldelade resurser

8 Landstingets kansli Socialstyrelsens TIB SOS Alarm Annan mynd/landst CeSam Drift Anhörigupplysningen Lokal ledning Akademiska Lokal ledning Lasarettet i Enköping Lokal ledning Östhammar vc Lokal ledning Tierp vc Lokal ledning skadeområde Medicinskt ansvarig Sjukvårdsledare Regional ledningSambands Polis Anhörigupplysningen Regional ledningSamverkanspolis Lokal ledning Akademiska sjukhuset Lokal ledning Lasarettet i Enköping Lokal ledning på Östhammars vårdcentral Lokal ledning på Tierps vårdcentral Lokal ledning skadeområde Medicinskt ansvarig Sjukvårdsledare MIT Krisledningsnämnd TIB CeSam - Central samverkan inom C-län MIT - Medicinsk informatik och teknik TIB - Tjänsteman i beredskap ACIB

9 Landstingets kansli Tre beredskapsnivåer Stabsläge Förstärkningsläge Katastrofläge Stabsläge - personer på viktiga positioner samlas för att hålla sig underrättade om läget och följa utvecklingen. Förstärkningsläge - punktförstärkning av viktiga funktioner sker inom sjukhuset/landstinget. På initiativ av TIB eller lokal ledning aktiveras en landstingsövergripande särskild sjukvårdsledningsgrupp på regional nivå (regional ledning). Katastrofläge - hela sjukhuset/landstinget mobiliseras enligt lokal katastrofplan. I händelse av förstärknings- eller katastrofläge är landstingets alla sjukvårdsresurser underställda chef av regional ledning. !

10 Landstingets kansli Ledningsrum

11 Landstingets kansli  Våra resurser

12 Landstingets kansli Tack för uppmärksamheten Frågor ? Gårdagen kommer aldrig igen, men morgondagen kan vi vinna eller förlora.


Ladda ner ppt "Landstingets kansli Lagen om extraordinära händelser i landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser