Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lugnet i framtiden ”Lugnetgruppen”: Pelle Granbom, Yvonne Nygårds, Jonny Gahnshag Laila Edholm, Anders Ax, Krister Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lugnet i framtiden ”Lugnetgruppen”: Pelle Granbom, Yvonne Nygårds, Jonny Gahnshag Laila Edholm, Anders Ax, Krister Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Lugnet i framtiden ”Lugnetgruppen”: Pelle Granbom, Yvonne Nygårds, Jonny Gahnshag Laila Edholm, Anders Ax, Krister Johansson

2 Lugnets investerings- och renoveringsbehov
Under de kommande tre-fyra åren kommer Lugnetanläggningen att kräva stora ersättningsinvesteringar på miljoner. Då är inga egentliga nysatsningar medräknade. Sammantaget innebär det här att vi måste hitta ett nytt sätt att ta om hand och genomföra investeringarna på Lugnet.

3 Våra målsättningar Långsiktigt hållbar lösning för Lugnet
Alla vill veta vad som gäller och ska gälla. Mer för samma pengar …genom tuffare prioriteringar inom den ram som finns idag. Lugnet ska inte tränga ut andra behov i kommunen Behoven i skolan, äldreomsorg och andra verksamheter ska inte behöva stå tillbaka eller ha dåliga lokaler genom investeringar i Lugnet. En bättre anläggning …som i ännu högre grad främjar idrotten, folkhälsan och tillväxten.

4 Vi föreslår ett helägt kommunalt bolag för ägande och drift av Lugnet
Kommunen styr bolaget Insyn för medborgare och nyttjare av Lugnet Ej vinstdrivande, finansierat med fast kommunal ersättning (avtalad per 1-2 år för att undvika inlåsningseffekter) Kan och ska kombinera föreningslivets ideella arbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med egna anställda. Syftet är inte att generera vinst utan maximal nytta. Samtidigt hög affärsmässighet som gör att privata alternativ varken blir intressanta eller politiskt möjliga.

5 Ett helägt kommunalt bolag - jämförelse med privat alternativ
Kommunen styr bolaget privat ägare Insyn för medborgare och nyttjare av Lugnet - liten insyn Ej vinstdrivande, finansierat med fast kommunal ersättning (avtalad per 1-2 år för att undvika inlåsningseffekter) inlåsningseffekt med långa avtal Kan och ska kombinera föreningslivets ideella arbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder med egna anställda svårt att kombinera för privat bolag Syftet är inte att generera vinst utan maximal nytta. Samtidigt hög affärsmässighet som gör att privata alternativ varken blir intressanta eller politiskt möjliga affärsmarginal för privat bolag ger merkostnader

6 Våra förslag för Lugnet
Tydlig strategi för underhåll och definiera vilken standardnivå vi som nyttjare/medborgare och fastighetsägare förväntar oss. Effektivisera fastighetsdriften med fokus på lägre driftskostnader och prioritera i nuvarande Lugnetuppdrag för att skapa utrymme för nysatsningar. Prioritera nysatsningar utifrån framtida behov – inte ”initiativets makt” eller ”först till kvarn”. Sätt upp ett mål att kommunens Lugnetåtagande ska hålla sig inom nuvarande (dagens) kostnad. Starta ett helägt kommunalt fastighetsbolag för ökad effektivitet och som en tydlig partner till Trafik- och Fritidsnämnden.

7


Ladda ner ppt "Lugnet i framtiden ”Lugnetgruppen”: Pelle Granbom, Yvonne Nygårds, Jonny Gahnshag Laila Edholm, Anders Ax, Krister Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser