Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vi gjorde en miljörapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vi gjorde en miljörapport"— Presentationens avskrift:

1 Hur vi gjorde en miljörapport
Projekt Nossan Hur vi gjorde en miljörapport Plus några diagram

2 Nossan - en brunvattenflod
Efter Grästorp

3 Syfte med projektet Hur påverkas Nossan av samhällen och olika miljöer längs med floden? Är Nossan övergödd? Hur ändras innehållet i vattnet från början till utloppet i Vänern? Hur varierar värdena mellan olika årstider?

4 Karta över Nossan

5 Mätning vid Nossekälla där Nossan rinner upp

6 Vattenhämtning

7 Vattenhämtning vid utloppet till Mållasjön

8 Analysering av vattenprover

9 Fortsatt analysering av vattenprover

10 Vattenhämtning i Mållasjö för kontroll av mangan

11 Ibland fick vi nyfikna åskådare

12 Vid Hudene kvarn

13 Vid Herrljunga

14 Siktdjup

15 pH - värde

16 Ledningsförmåga

17 Nitrat

18 Fosfat

19 Järn

20 Mangan

21 Slutsatser Samhällena tycks inte påverka Nossan i någon större omfattning. Nitrathalten ökar mot Värnen troligtvis beroende på jordbruket. Fler kvävefällor behövs längs floden. Halten av ämnen varierar längs Nossan. Nederbörd och omgivande myrmarker påverkar pH-värdet.


Ladda ner ppt "Hur vi gjorde en miljörapport"

Liknande presentationer


Google-annonser