Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Nossan Hur vi gjorde en miljörapport Plus några diagram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Nossan Hur vi gjorde en miljörapport Plus några diagram."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Nossan Hur vi gjorde en miljörapport Plus några diagram

2 Nossan - en brunvattenflod Efter Grästorp

3 Syfte med projektet Hur påverkas Nossan av samhällen och olika miljöer längs med floden? Hur påverkas Nossan av samhällen och olika miljöer längs med floden? Är Nossan övergödd? Är Nossan övergödd? Hur ändras innehållet i vattnet från början till utloppet i Vänern? Hur ändras innehållet i vattnet från början till utloppet i Vänern? Hur varierar värdena mellan olika årstider? Hur varierar värdena mellan olika årstider?

4 Karta över Nossan

5 Mätning vid Nossekälla där Nossan rinner upp

6 Vattenhämtning

7 Vattenhämtning vid utloppet till Mållasjön

8 Analysering av vattenprover

9 Fortsatt analysering av vattenprover

10 Vattenhämtning i Mållasjö för kontroll av mangan

11 Ibland fick vi nyfikna åskådare

12 Vid Hudene kvarn

13 Vid Herrljunga

14 Siktdjup

15 pH - värde

16 Ledningsförmåga

17 Nitrat

18 Fosfat

19 Järn

20 Mangan

21 Slutsatser Samhällena tycks inte påverka Nossan i någon större omfattning. Samhällena tycks inte påverka Nossan i någon större omfattning. Nitrathalten ökar mot Värnen troligtvis beroende på jordbruket. Nitrathalten ökar mot Värnen troligtvis beroende på jordbruket. Fler kvävefällor behövs längs floden. Fler kvävefällor behövs längs floden. Halten av ämnen varierar längs Nossan. Halten av ämnen varierar längs Nossan. Nederbörd och omgivande myrmarker påverkar pH-värdet. Nederbörd och omgivande myrmarker påverkar pH-värdet.


Ladda ner ppt "Projekt Nossan Hur vi gjorde en miljörapport Plus några diagram."

Liknande presentationer


Google-annonser