Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E NERGI E FFEKTIVISERING FRÅN ORD TILL HANDLING Annika Karpfors Torsdag 9 februari 2012, Färjestaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E NERGI E FFEKTIVISERING FRÅN ORD TILL HANDLING Annika Karpfors Torsdag 9 februari 2012, Färjestaden."— Presentationens avskrift:

1 E NERGI E FFEKTIVISERING FRÅN ORD TILL HANDLING Annika Karpfors Torsdag 9 februari 2012, Färjestaden

2 PUBLIC SECTOR MUNICIPALITIES KARLSKRONA TORSÅS EMMABODA NYBRO KALMAR MÖRBYLÅNGA BORGHOLM MÖNSTERÅS OSKARSHAMN VIMMERBY UNIVERSITIES LINNEAUS UNIVERSITY BLEKINGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY BEIJING KALININGRAD SULECHOW KAUNAS GDANSK POLITICAL PUBLIC SECTOR Regional County Council Kalmar

3 Arkitektstudio ROLF MÖLLER AB COMPANIES

4 BUSINESS AREAS Water Management and Waste Water Treatment Sustainable Building and Urban Planning Industrial environmental technology Healthcare Clean Production Renewable Energy Solutions Recycling & Waste Management

5 FUTURE Baltic Sea Region, EU-projects, co-operations, System Solutions, innovation & research & development business and customer oriented more companies involved in R&D-projects co-operations between companies solution for resources specialized in fundings, administration, … … We act : local – regional – national – international

6 SUSTAINABILITY »The overall aim is to hand over to the next generation a society in which the major environmental problems have been solved.«

7 Samarbetspartners

8 Syftet Att motivera företag till energieffektivisering Att företagen ska få information om energikartläggnings- checkarna för att i nästa steg nyttja dem Att nå ökad samverkan mellan näringsliv och kommuner i energi- och miljöfrågor

9 Målgrupp Små och medelstora företag (9 – 249 anställda) i första hand inom tillverkningsindustrin

10 Enkätundersökning I Målsättning:  Att klargöra förhållanden som rör energi- användning bland företag i Kalmar län.  Att skapa kontakter/relationer med företag inför projektet Från ord till handling.  Att skapa förutsättningar för uppföljning av projektet.

11 Enkätundersökning I – 286 svar 286 svar Antal anställdaAntal % 1 - 9 175 61,19% 10 - 49 80 27,97% 50 - 249 19 6,64% 250 - 12 4,20%

12 Vem har svarat Borgholms kommun 14 4,90% Emmaboda kommun 20 6,99% Hultsfreds kommun 25 8,74% Högsby kommun 5 1,75% Kalmar kommun 20 6,99% Mönsterås kommun 44 15,38% Mörbylånga kommun 4 1,40% Nybro kommun 6 2,10% Oskarshamns kommun 40 13,99% Torsås kommun 14 4,90% Vimmerby kommun 82 28,66% Västerviks kommun 12 4,20%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Långt ifrån alla har en energi- eller miljöansvarig på företaget. I synnerhet inte de mindre företagen. Var tredje företag har med säkerhet kartlagt sin energiförbrukning de senaste två åren. Men långt många fler har genomfört åtgärder i praktiken. Tillverkande företag ser stor besparingspotential framför sig. Lägre energikostnader och därmed lönsamhet är de viktigaste incitamenten för företagen. Tidsbrist och kostnader utgör hinder för företag att energieffektivisera. Många är också osäkra på besparingspotentialen. - Det finns uppenbarligen ett intresse för projektet Från ord till handling hos respondenterna. Några slutsatser

23 Informationsmöten 2 videosända möten i Västervik, Oskarshamn, Vimmerby, Mönsterås och Emmaboda Ca 50 deltagare

24 Deltagande företag Emåmejeriet, Hultsfred Bolundens Fastighets AB, Vimmerby Oskarshamnsvarvet, Oskarshamn Press & Plåtindustri AB, Oskarshamn SAFT Industries AB, Oskarshamn Mönsterås Metall AB, Mönsterås Arla Foods AB, Kalmar Luma Metall AB, Kalmar Kalmar kommun, Kalmar EBV Plåt AB, Emmaboda ITT, Emmaboda Spring Systems AB, Torås

25 Aktiviteter Workshops Företagsbesök Coachning Nattvandringar

26 Snabba åtgärder  Ta fram ett ”nuläge”  Hur mäter och styr man energiförbrukning?  Goda exempel  ”Hemläxa”  Nattvandring

27 Beteendeförändringstrappan

28 Klimatsmart produktion med minimalt energislöseri Till hösten  Framgångsfaktorer  Produktutveckling  Energikartläggningschecken  Träffar för erfarenhetsutbyte  Hur går man vidare

29 9. Har VD eller motsvarande tagit ställning till energieffektiviseringsåtgärderna i företaget? Andel som svarar Ja

30 10. Har medarbetarna fått information om hur de kan spara energi? Inga skillnader avseende företagstorlek! Inga skillnader avseende sektor! Andel som svara Ja

31 Har medarbetarna fått utbildning i energieffektivisering?

32 17. Har ni sökt energikartläggningscheck? De två företagen som sökt har fler än tio anställda och har ledningsbeslut. Av de 7 företagen som kan tänka sig att söka check, är fem tillverkande. Fyra av de sju saknar ledningsbeslut.

33 Inom vilka områden har ni vidtagit åtgärder det senaste året?

34 Vilken anledning finns det för ert företag att arbeta med energieffektivisering?

35 Inom vilka områden behöver ni vidta åtgärder för att spara energi de närmaste tre åren? Stora företag anger oftare El och belysning än små. Tillverkande företag anger oftare Värmesystem än övriga företag. Enkla energiråd anges oftare av företag utaLedningsbeslut.

36 Etablerade kontakter Vill ha info om checkar - 14 personer Hjälp att söka check - 11 personer Vill ha löpande info - - 14 personer Gemensamma aktivititeter - 16 personer Utbildning av personal - 12 personer

37 Några slutsatser ✓ Engagerade ledningar (Har ledningsbeslut) verkar förklara benägenhet till energibesparingar i stor utsträckning. ✓ Engagerade ledningar finns såväl i mindre som större företag (enligt egen bedömning) ✓ Tillverkande företag har vidtagit fler åtgärder under året. ✓ Främst har åtgärder vidtagits när det gäller värmesystem, el & belysning samt ventilation. ✓ Kostnadsbesparing/lönsamhet är det viktigaste skälet till energibesparingsåtgärder. ✓ El och belysning, Värmesystem, Enkla energiråd är de viktigaste områdena framåt. ✓ Få utbildar i energibesparing. ✓ Nattvandring kräver snabb återkoppling. ✓ Hälften vill ha fortsatt information och dialog!

38 Ledningens syn på energibesparing Ledningens engagemang Uppdaterad Att ha en plan Individens ansvar Personalutbildning Struktur Öppenhet från ledningens sida Energiförbrukning måste finnas i någons befattningsbeskrivning

39 Framtiden Ekonomi är största drivkraften Miljötänkande Kundkrav

40 KONTAKT Gröndalsvägen 19 B SE-392 36 Kalmar Telefon: 0480 49 15 25 www.sustainable-sweden.se e-mail: info@sustainable-sweden.se


Ladda ner ppt "E NERGI E FFEKTIVISERING FRÅN ORD TILL HANDLING Annika Karpfors Torsdag 9 februari 2012, Färjestaden."

Liknande presentationer


Google-annonser