Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU 2014-04-24, Britt Halling, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU 2014-04-24, Britt Halling, Länsstyrelsen i Västmanlands län."— Presentationens avskrift:

1 IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU 2014-04-24, Britt Halling, Länsstyrelsen i Västmanlands län

2 IED – Industriutsläppsdirektivet  Ersätter sju äldre direktiv (IPPC, stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning, lösningsmedelsdirektivet samt tre direktiv för tillverkning av titanoxid).  Tillämpas från den 7 januari 2013.  Implementerat i Sverige den 18 juni 2013 genom Industriutsläppsförordningen, Miljöprövningsförordningen och en rad andra förordningar/föreskrifter.

3 IED- djurhållning  Gäller för stora miljöpåverkande verksamheter bl.a. anläggningar med omfattande djurhållning  IUV-industriutsläppsverksamhet  1 § 2 kap. Miljöprövningsförordningen Kod 1.10 > 40 000 fjäderfä, >2 000 slaktsvin, >750 suggor  Obs! punkt 4 är borttagen (summa platser svin och fjäderfä > 200 de)  Ca 250 anläggningar i Sverige

4 IED – vägledning/information  Jordbruksverket ansvarar för information när det gäller verksamheter enligt 1.10. För alla andra verksamheter ansvarar Naturvårdsverket.  Naturvårdsverket har information på hemsidan t.ex. faktablad, webbinarier m.m.

5 BAT – lyfts fram i IED  BAT- Bästa tillgängliga teknik  BREF-dokument, ca 30 st.  BAT-slutsatser, presenteras i ett kapitel i BREF.  Djurhållning: Intensiv uppfödning av fjäderfän och svin (2003)  Översyn påbörjades 2008  Nytt BREF-dokument för fjäderfä och svin under 2014  Jordbruksverket deltar i arbetsgrupp

6 IED- tillståndsprövning  BAT/BREF ska användas som referens vid tillståndsprövning (ansökan ska innehålla en genomgång av tillämpliga slutsatser).  Minimidirektiv, dvs strängare krav kan ställas.  Alternativvärden eller dispens kan meddelas.  Krav på statusrapport i tillståndsansökan – undantag för djurhållare? Liten risk för föroreningsskada?

7 IED - tillsyn  BAT-AEL (slutsatser med utsläppsvärden) måste följas senast 4 år efter offentliggörande.  BAT-slutsatserna framgår av Industriutsläppsförordningen.  § 4a NV:s föreskrifter om miljörapport reglerar vad en IED-verksamhet ska rapportera när BAT- slutsatser har offentliggjorts, bl.a. ska en genomgång av tillämpliga BAT-slutsatser redovisas.

8 IED – tillsyn  Krav på statusrapport senast 4 år efter offentliggörande av BAT – undantag för djurhållare?  Krav på regelbundna tillsynsbesök samt krav på dokumentation av tillsynen (10a § 1 kap. Miljötillsynsförordningen). Gäller från den 6 januari 2014.

9 BAT svin och fjäderfä?  Utsläppsvärden för ammoniak från stallar (NH 3 /djurplats)?  Lukt?  Damm?  System/tekniker – inte bindande  Svenska djurskyddskrav i konflikt med föreslagen BAT


Ladda ner ppt "IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU 2014-04-24, Britt Halling, Länsstyrelsen i Västmanlands län."

Liknande presentationer


Google-annonser