Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU"— Presentationens avskrift:

1 IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU
, Britt Halling, Länsstyrelsen i Västmanlands län

2 IED – Industriutsläppsdirektivet
Ersätter sju äldre direktiv (IPPC, stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning, lösningsmedelsdirektivet samt tre direktiv för tillverkning av titanoxid). Tillämpas från den 7 januari 2013. Implementerat i Sverige den 18 juni 2013 genom Industriutsläppsförordningen, Miljöprövningsförordningen och en rad andra förordningar/föreskrifter.

3 IED- djurhållning Gäller för stora miljöpåverkande verksamheter bl.a. anläggningar med omfattande djurhållning IUV-industriutsläppsverksamhet 1 § 2 kap. Miljöprövningsförordningen Kod 1.10 > fjäderfä, >2 000 slaktsvin, >750 suggor Obs! punkt 4 är borttagen (summa platser svin och fjäderfä > 200 de) Ca 250 anläggningar i Sverige

4 IED – vägledning/information
Jordbruksverket ansvarar för information när det gäller verksamheter enligt För alla andra verksamheter ansvarar Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har information på hemsidan t.ex. faktablad, webbinarier m.m.

5 BAT – lyfts fram i IED BAT- Bästa tillgängliga teknik
BREF-dokument, ca 30 st. BAT-slutsatser, presenteras i ett kapitel i BREF. Djurhållning: Intensiv uppfödning av fjäderfän och svin (2003) Översyn påbörjades 2008 Nytt BREF-dokument för fjäderfä och svin under 2014 Jordbruksverket deltar i arbetsgrupp

6 IED- tillståndsprövning
BAT/BREF ska användas som referens vid tillståndsprövning (ansökan ska innehålla en genomgång av tillämpliga slutsatser). Minimidirektiv, dvs strängare krav kan ställas. Alternativvärden eller dispens kan meddelas. Krav på statusrapport i tillståndsansökan – undantag för djurhållare? Liten risk för föroreningsskada?

7 IED - tillsyn BAT-AEL (slutsatser med utsläppsvärden) måste följas senast 4 år efter offentliggörande. BAT-slutsatserna framgår av Industriutsläppsförordningen. § 4a NV:s föreskrifter om miljörapport reglerar vad en IED-verksamhet ska rapportera när BAT-slutsatser har offentliggjorts, bl.a. ska en genomgång av tillämpliga BAT-slutsatser redovisas.

8 IED – tillsyn Krav på statusrapport senast 4 år efter offentliggörande av BAT – undantag för djurhållare? Krav på regelbundna tillsynsbesök samt krav på dokumentation av tillsynen (10a § 1 kap. Miljötillsynsförordningen). Gäller från den 6 januari 2014.

9 BAT svin och fjäderfä? Utsläppsvärden för ammoniak från stallar (NH3/djurplats)? Lukt? Damm? System/tekniker – inte bindande Svenska djurskyddskrav i konflikt med föreslagen BAT


Ladda ner ppt "IED-EU:s direktiv om industriutsläpp 2010/75/EU"

Liknande presentationer


Google-annonser