Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv"— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv

2 UTREDNINGEN Särskild utredare: Göran Lundahl
Delbetänkande senast den 1 februari 2015 Slutbetänkande senast den 1 september 2015

3 Bakgrund EU:s Tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU)
Världshälsoorganisationens (WHO) Ramkonvention om tobakskontroll

4 Utredningsuppdraget 1 Nationellt genomförande av Tobaksproduktdirektivet En ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak samt förslag till innehållsreglering i snus Utreda behovet av ett rökförbud av tobaksrelaterade produkter, t.ex. e-cigaretter, på vissa platser i likhet med vad som gäller för tobaksrök

5 Utredningsuppdraget 2 Analysera för- och nackdelar med att införa tillståndsplikt för försäljning av tobak och vid behov lämna förslag på hur en sådan tillståndsplikt skulle kunna utformas Lämna förslag till nationellt genomförande av WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror

6 Tobaksproduktdirektivet
Förbud mot dominerande smaktillsatser Större hälsovarningar på tobaksförpackningar Krav på ID-märkning för spårning Möjlighet att förbjuda nätförsäljning Viss reglering av e-cigaretter Anmälningsplikt för nya tobaksvaror

7 Snus och tuggtobak Tobaksproduktdirektivet reglerar produktpresentationen av snus, men inte innehållet i snus Utredningen ska lämna förslag till reglering av innehållet i snus

8 Utvidgat rökförbud? Tobaksproduktdirektivet saknar bestämmelser om rökfria miljöer Utreda behovet av att begränsa rökning av tobaksrelaterade, t.ex. e-cigaretter och örtprodukter för rökning, i likhet med vad som gäller för tobaksrök

9 Tillståndsplikt för försäljning av tobak?
Inför ändringen av tobakslagen som trädde i kraft år 2010 övervägdes att införa en tillståndsplikt, men förslaget stannade vid ett anmälningssystem Frågan ska nu analyseras igen

10 WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror
Sverige ratificerade WHO:s ramkonvention om tobakskontroll år 2005 Protokollet om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter undertecknades av Sverige i år Utredningen ska göra en översyn av vilka förändringar som kan krävas för att gå vidare med ett nationellt genomförande av protokollet

11 Kontaktuppgifter Fredrik Lövkvist, utredningssekreterare Anna-Maria Persson, utredningssekreterare


Ladda ner ppt "Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser