Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 4 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 4 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 4 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se
Datorkommunikation Lektion 4 Mahmud Al Hakim

2 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Nätverksprotokoll All kommunikation bygger på att man kommer överens om hur kommunikationen skall gå till. Dessa regler (överrenskommelser) kallas för protokoll. Protokoll är etikettsregler för hur kommunikationen skall gå till. Protokoll är till för att många datorer och enheter skall kunna samsas om sama ledningar utan att det uppstår kaos i kommunikationen. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

3 Exempel på nätverksprotokoll
TCP/IP (Transmission control protocol / Internet Protocol) TCP/IP är en samling av flera olika protokoll (Mer om detta under kapitel 12) Ethernet MAC (Media Access Conttrol) Token Ring NetBIOS ATM Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

4 Vem bestämmer standarderna?
ISO: Internationella Standardiseringsorganisationen. IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers IEC: International Electrotechnical Commission PTS: Post- och telestyrelsen ITU: International Telecommunication Union Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

5 Åtkomsmetoder (Accessmetoder)
Hur datorer och andra enheter samsas om överföringsmedia kallas för åtkomstmetoder eller accessmetoder. De vanligaste åtkomsmetoderna är: Ethernet (CSMA/CD) Token passing (CSMA/CA) Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

6 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Ethernet Ethernet är en av de allra vanligaste teknologierna för att överföra information i lokala nätverk. Varje dator arbetar oberoende av andra datorer i nätverke utan central kontroll. När informationen skall sändas avlyssnar datorn om det är ledigt att sända. Tillgången till nätverket bestäms och fördelas av MAC (Media Access Controll). Läs mer på sidan 54. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

7 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Överföringsmedia När man talar om överföringsmedia menar man et hjälpmedel som används för att överföra data, både kablar och andra metoder, i t.ex. Trådlösa nätverk. De vanligaste typerna av media för datakommunkation är kablar av olika slag, infrarött ljus och radioöverföring. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

8 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Bredband vs Bandbredd Med bredband menas oftast höga överföringshastigheter. Olika typer av media överför data med olika överföringshastighet. Överföringshastigheten mäts i bitar per sekund (bps). Med bandbredd menar man oftast överföringskapacitet. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

9 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Kablar i nätverk Oskärmad partvinnad kabel (UTP) Skärmad partvinnad kabel (STP) Koaxialkabel Fiberoptisk kabel Läs mer på sid Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,

10 Copyright 2008, Mahmud Al Hakim, www.hakimdata.se
Inlämningsuppgift 4 Vad är ett nätverksprotokoll? Ge exempel på några välkända protokoll. Vem bestämmer standarderna? Nämn några organisationer som tar fram standarder. Vad menas med åtkomstmetoder? Vad är den vanligaste åtkomstmetoden? Jämför UTP och STP. Ange användningsområde, fördelar och nackdelar. Copyright 2008, Mahmud Al Hakim,


Ladda ner ppt "Lektion 4 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser