Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Kapitel 4: Internät. Internät OSI-nätverksmodellens nätverksnivå Målsättning: att koppla ihop nätverk av olika hårdvaruuppbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Kapitel 4: Internät. Internät OSI-nätverksmodellens nätverksnivå Målsättning: att koppla ihop nätverk av olika hårdvaruuppbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Kapitel 4: Internät

2 Internät OSI-nätverksmodellens nätverksnivå Målsättning: att koppla ihop nätverk av olika hårdvaruuppbyggnad till ett transparent samverkande nätverk Globalt adresseringssystem Servicemodell: kända egenskaper och kända tillkortakommanden!

3 Nätverksnivåns servicemodell Datagrambaserad (connectionless) Best effort-befordran (opålitlig) –paket försvinner, inget försök att korrigera! –paket kommer fram i oordning –paket skickas dubbelt –paket kan dröja en lång stund Datagramformat: Internet Protocol IPv4

4 Sammanlänkning av nätverk Heterogen fysisk nivå och datalänksnivå: hur överbrygga dem?

5 Protokollstack

6 Internet protokollet: paket

7 Version –Internetprotokollets version: 4, 6,... HLen –Headerns längd (enhet: 32-bitars ord), max 15, header max 60 bytes –5 ord om inga Options finns TOS –Type of Service: differentiering av befordringsprioritering Length –Datagrammets (paketets) längd, inkluderande headern, i bytes. –Maximum 65535 Fragmentation: Ident, Flags, Offset –ursprungliga datagrammets id, sändaren väljer –flag = 0 om paketet är hela datagrammet eller första fragmentet –flag = 1 om paketet är andra eller senare fragment –offset != 0 ifall flag = 1

8 Internet protokollet: paket TTL –Time To Live, dekrementeras vid varje router –normalt 64 Protocol –demultiplexer för högre protokoll, 6 (TCP), 17 (UDP) Checksum –header checksum: antag att den är noll både då man beräknar den och när man kollar den. OBS! Data ingår inte! Adressering: –SourceAddr, 4 bytes, IP-adress –DestinationAddr, 4 bytes, IP-adress Options –max (15-5)*4 = 40 bytes Pad –0-3 bytes så att headern är n x 32-bitar

9 Fragmentering och Assemblering Varje datalänksprotokoll har sin maximum transmission unit MTU: eventuellt måste IP- paketet fragmenteras i mindre delar Fragmenteringskriterier –fragmentera när det behövs (MTU < datagram) –undvik fragmentering hos sändaren –fragmenteringen kan vara rekursiv –fragmenten blir enskilda datagram –assemblering hos mottagaren –ingen felkontroll (borttappade fragment etc.)

10 Fragmentering och Assemblering (a) Ident = x Start of header Rest of header 1400 data bytes Offset = 00 (b) Ident = x Start of header Rest of header 512 data bytes Offset = 01 Ident = x Rest of header 512 data bytes Offset = 641 Start of header Ident = x Start of header Rest of header 376 data bytes Offset = 1280

11 Global IP-adressering Egenskaper –globalt unika –hierarkiskt: nätverk + nod Beteckning m.h.a. decimaltal och punkter –10.3.2.4 –130.233.168.254 –192.168.123.56

12 Subnet mask Addera ytterligare en hierarkisk nivå till nätverksadresseringen: undernät (subnet) Subnet mask definierar en del av hostadressen som nätverksdel

13 Exmpel på undernät

14 Dynamisk IP-adressallokering DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Möjliggör en effektivare användning av tillgängliga IP- adresser En nystartad nod sänder ett DCHPDISCOVER-paket till IP- adressen 255.255.255.255 (UDP-port 68) DCHP-server svarar och ger en tillfällig IP-adress Kan också vidarebefordras av en DHCP-relay

15 Dynamisk IP-adressallokering Protokollets paket innehåller bl.a. –chaddr (client hardware address) –yiaddr (your IP address) –options: subnet mask, default router, lease time,... Baseras på BOOTP- protokollet

16 Befordring av Datagram Sändningsstrategi var som helst i nätet –datagrammen innehåller destinationsadressen –om destinationen finns på samma nätverk så skicka direkt till destinationen –om destinationen är på ett annat nätverk skicka då till en router –routern skickar vidare på basen av nätverksadressen –varje nod har en default-router att skicka till –varje router upprätthåller vidarebefordringstabeller

17 Befordring av Datagram Exempel R2 NätverksnummerNästa hopp 1R3 2R1 3adaptor 1 4adaptor 0

18 Adresstranslation Översätt IP-adresser till hårdvaruadresser –destinationsnods hårdvaruadress –hårdvaruadress för router för nästa hopp Metoder 1.hårdvaruadressen är del av IP-adressen 2.tabellöversättning: på basen av en tabell ersätts varje IP- adress av en hårdvaruadress ARP Address Resolution Protocol –kopplingar mellan IP-adresser och hårdvaruadresser –broadcastförfrågan om IP-adressen inte finns i tabellen –destinationsnoden svarar och meddelar sin hårdvaruadress –tabellinnehållet förkastas efter timeout

19 ARP paketformat TargetHardwareAddr (bytes 2 – 5) TargetProtocolAddr (bytes 0 – 3) SourceProtocolAddr (bytes 2 – 3) Hardware type = 1ProtocolType = 0x0800 SourceHardwareAddr (bytes 4 – 5) TargetHardwareAddr (bytes 0 – 1) SourceProtocolAddr (bytes 0 – 1) HLen = 48PLen = 32Operation SourceHardwareAddr (bytes 0 – 3) 081631

20 ARP Formatet för förfrågan –HardwareType: nätverkets fysiska typ, t.ex. Ethernet –ProtocolType: Typ av högre protokoll, t.ex. IP –HLEN och PLEN: längden för den fysiska adressen och det högre protokollets adress –Operation: förfrågan eller svar –Source/Target-Physical/Protocol addresser Övrigt –tabellinformationen har en timeout på 10 minuter –mottagaren uppdaterar sin tabell med sändarens info –updatera tabellens timeout om infon redan finns –om info inte finns i tabellen och noden är inte mottagare -> sätt inte in i tabellen

21 Internet Control Message Protocol ICMP –ping –redirect (från router till sändare) –Destination unreachable –TTL exceeded –Checksum failed –Reassembly failed –Cannot fragment

22 Vad behövs för nätkonfiguration? IP-adress Subnet mask Default router Domain name system server DNS

23 Övning 4, exempel 1

24 Övning 4, exempel 2

25 Övning 4, exempel 3

26 Övning 4, exempel 5 NetworkSubnet maskNext Hop 128.96.170.0255.255.254.0interface 0 128.96.168.0255.255.254.0interface 1 128.96.166.0255.255.254.0R2 128.96.164.0255.255.252.0R3 default R4


Ladda ner ppt "6558/G558 DATAKOMMUNIKATION Kapitel 4: Internät. Internät OSI-nätverksmodellens nätverksnivå Målsättning: att koppla ihop nätverk av olika hårdvaruuppbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser