Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pass 7 KYOTOPROTOKOLLET. Klimatkonventionen Först i slutet av 1980-talet började politiker engagera sig i klimatproblemet IPCC grundades och 1990 kom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pass 7 KYOTOPROTOKOLLET. Klimatkonventionen Först i slutet av 1980-talet började politiker engagera sig i klimatproblemet IPCC grundades och 1990 kom."— Presentationens avskrift:

1 Pass 7 KYOTOPROTOKOLLET

2 Klimatkonventionen Först i slutet av 1980-talet började politiker engagera sig i klimatproblemet IPCC grundades och 1990 kom första rapporten, vilket var grunden till klimatkonventionen Mars 1994 antogs den och i dag har 190 länder anslutit sig

3 Klimatkonventionen Slutgiltiga målet är att ”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt” Innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp Annex I-länderna uppmanades att stabilisera utsläppen på 1990 års nivå år 2000

4 Kyotoprotokollet Ett protokoll med lagligt bindande utsläppsmål för de industrialiserade länderna skrevs under 1997 Innebär att I-länderna skall åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 5,2% år 2008-2012 från 1990 års nivå Två villkor krävs dock för att protokollet skall ratificeras

5 Kyotoprotokollet 1.55 nationer som skrivit på Klimatkonventionen måste ratificera protokollet 2.De länder som ratificerar protokollet måste tillsammans stå för minst 55% av CO2 utsläppen 1990 USA står för 36% ensam, och har ”dödförklarat” protokollet

6 Nuvarande status Trädde i kraft 16 Februari 2005 6 April 2005 hade 148 stater anslutit sig och representerar 61.6% av industriländernas CO 2 utsläpp 38 stater + EU räknas som industriländer. Endast USA och Australien står utanför

7 Kyotoprotokollet Gaserna som omfattas är –CO 2, CH 4, N 2 O, HFC, FC, SF 6 Länders åtaganden gällande minskade utsläpp av gaserna varierar. Dessa har förhandlats fram, och hänsyn till ländernas olika förutsättningar har tagits

8 Sveriges utsläpp av växthusgaser 2002

9 Utsläppsmål för olika länder Island+10% Australien+8% Sverige+4% Norge+1% N. Zeeland, Ryssland, Ukraina±0 Kroatien-5% Japan, Kanada, Ungern, Polen-6% USA-7% EU (kollektivt)-8% Luxemburg-27%

10 Kyotoprotokollet Protokollet definierar tre flexibla mekanismer som kan används för att klara kraven –Handel med utsläppsrätter (ET) –Joint Implementation (JT) –Clean Development Mechanism (CDM) –”Bubble”

11 Syfte och innebörd Huvudsakliga syftet med mekanismerna är att minska kostnaderna för att uppfylla målen –ET: Om ett land släpper ut mindre av koldioxid än det får göra enligt protokollet så kan ett annat land köpa landets icke utsläppta koldioxid –JI: Ett land gör växthusgasreducerande åtgärder i ett annat land, där båda har ett åtagande i protokollet –CDM: Ett land gör växthusgasreducerande åtgärder i ett annat land, där det mottagande landet inte har ett åtagande i protokollet

12 Kolsänkor Kolupptag i skog och andra ekosystem får till viss del räknas som en post för utsläppsminskning ”Räddade” protokollet, men användandet är mycket omdiskuterat Sverige har för avsikt att inte utnyttja sänkor

13 Förväntade effekter Förmodligen bara marginell påverkan på den beräknade temperaturhöjningen, +1,8ºC istället för 2ºC Troligt är också att den ursprungliga minskningen (-5,2%) stannar vid ett par procent......men utan åtgärder skulle utsläppen från de berörda länderna vara 25% över 1990 års nivå 2010

14 Förväntade effekter Det viktigaste är dock att förutsättningar för internationellt samarbete i frågan skapas Dessutom skapas förutsättningar för mer ambitiösa utsläppsmål för perioden efter 2012

15 Framtida klimatförhandlingar Krav även på u-länderna Vilka åtaganden ska länderna göra? –Nedskärning av landets totala utsläpp av CO2? –Utsläpp per person?

16

17 Enligt konventionen är slutgiltiga målet att ”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt” Notera att en stabilisering av halterna växthusgaser är en helt annan sak än stabilisering av utsläppen

18 För att stabilisera halterna krävs ungefär en halvering av de globala utsläppen Med en stabilisering (eller minskning) av utsläppen fortsätter halterna av växthusgaserna i atmosfären att öka

19 Slutsats Ländernas åtaganden i Kyoto är blygsamma i jämförelse med vad som krävs Nästan alla internationella miljöavtal har dock börjat med ett litet steg Även fast starka intressen håller emot, har ändå relativt mycket hänt de senaste 10 åren Idag gäller inte den vetenskapliga debatten om vi påverkar klimatet, utan hur mycket och vad blir konsekvenserna

20 Effektiv implementering av åtgärder Måste verka för minskade utsläpp och en anpassning till klimatförändringen För att minimera globala kostnaden bör den minst dyra åtgärden vidtas först Kyoto mekanismerna utjämnar kostnaderna

21 Hur går det för Sverige? Utsläppen av växthusgaser minskar – 1% fram till 2010. Utsläpp från bostäder och avfallsstationer har minskar, medan transportsektorn ökar. Prognoser visar att utsläppsnivåerna kommer att öka efter 2010


Ladda ner ppt "Pass 7 KYOTOPROTOKOLLET. Klimatkonventionen Först i slutet av 1980-talet började politiker engagera sig i klimatproblemet IPCC grundades och 1990 kom."

Liknande presentationer


Google-annonser