Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar"— Presentationens avskrift:

1 Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar
Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun Niclas Svensson och Roozbeh Feiz, Linköpings Universitet

2 Presentationens huvudrollsinnehavare- Storspiggen (Gasterosteus aculeatus)

3 Intressanta fakta om spiggen
Runt 4-8 cm Kraftig ökning i population sedan 90-talet Kort livscykel- föds vid kusten, lever i utsjön 2-3 år, fortplantning och död vid kusten Upp till 50% kan bestå av binnikemask (Subdivision, SD, notera att Västervik ligger i SD 27)

4 Koppling mellan spigg och övergödning
Bestånd kopplat till trådalgstillväxt Lägre rovfiskbestånd- mer spigg- mindre betande kräftdjur- mer trådalger Mer spigg som dör vid kusten- förflyttning av näringsämne till kust från utsjön Spigg Aborre och gädda

5 Västervik kommun- Biogas från fiske av storspigg
Projekt finansierat av Energimyndigheten Utreda möjligheter till selektivt fiske av spigg för biogasproduktion Samrötning av spigg i Västervik biogas anläggning Linköpings Universitet analysera miljö- och ekonomisk prestanda Bakgrund Övergödningsåtgärd- föra tillbaka näringsämne från Östersjön Stödja lokalt fiske Biogasproduktion/ substrattillgång

6 Det studerade systemet

7 Scenarier A: idealt fall B: mellan fångst och kostnad för fisk
Hög fiskfångst (100ton/ dag) Låg kostnad för fisk (500kr/ ton) Ingen lagring Ingen hygienisering B: mellan fångst och kostnad för fisk Lägre fångst (50ton/ dag) Högre kostnad för fisk (1000kr/ ton) Lagring behövs Hygienisering behövs C: Låg fångst och hög kostnad för fisk Som B förutom Låg fångst (30ton/ dag) Hög kostnad för fisk (1500kr/ ton)

8 Klimatpåverkan

9 Ekonomi

10 Ekonomi-diskussion Nästan företagsekonomiskt försvarbart
Se på det som en miljöåtgärd istället- ta betalt för övergödningsåtgärd Vad betalar samhället för att minska näringsläckage i andra sammanhang? Pris på fosfor och kväveåtgärder P: 1000kr/kg; N: 100r/kg För 1 ton Biogödsel = kr ( P N) Beräkning från Biototal

11 Problematisering Vem betalar för miljöåtgärden? Beståndsuppskattning
Foder eller biogas?


Ladda ner ppt "Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar"

Liknande presentationer


Google-annonser