Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun Niclas Svensson och Roozbeh Feiz,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun Niclas Svensson och Roozbeh Feiz,"— Presentationens avskrift:

1 1 Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun Niclas Svensson och Roozbeh Feiz, Linköpings Universitet

2 2 Presentationens huvudrollsinnehavare- Storspiggen (Gasterosteus aculeatus)

3 3 (Subdivision, SD, notera att Västervik ligger i SD 27) Intressanta fakta om spiggen Runt 4-8 cm Kraftig ökning i population sedan 90-talet Kort livscykel- föds vid kusten, lever i utsjön 2-3 år, fortplantning och död vid kusten Upp till 50% kan bestå av binnikemask

4 4 Koppling mellan spigg och övergödning Bestånd kopplat till trådalgstillväxt –Lägre rovfiskbestånd- mer spigg- mindre betande kräftdjur- mer trådalger –Mer spigg som dör vid kusten- förflyttning av näringsämne till kust från utsjön SpiggAborre och gädda

5 5 Västervik kommun- Biogas från fiske av storspigg Projekt finansierat av Energimyndigheten Utreda möjligheter till selektivt fiske av spigg för biogasproduktion Samrötning av spigg i Västervik biogas anläggning Linköpings Universitet analysera miljö- och ekonomisk prestanda Bakgrund –Övergödningsåtgärd- föra tillbaka näringsämne från Östersjön –Stödja lokalt fiske –Biogasproduktion/ substrattillgång

6 6 Det studerade systemet

7 7 Scenarier A: idealt fall –Hög fiskfångst (100ton/ dag) –Låg kostnad för fisk (500kr/ ton) –Ingen lagring –Ingen hygienisering B: mellan fångst och kostnad för fisk –Lägre fångst (50ton/ dag) –Högre kostnad för fisk (1000kr/ ton) –Lagring behövs –Hygienisering behövs C: Låg fångst och hög kostnad för fisk Som B förutom –Låg fångst (30ton/ dag) –Hög kostnad för fisk (1500kr/ ton)

8 8 Klimatpåverkan

9 9 Ekonomi

10 10 Ekonomi-diskussion Nästan företagsekonomiskt försvarbart Se på det som en miljöåtgärd istället- ta betalt för övergödningsåtgärd Vad betalar samhället för att minska näringsläckage i andra sammanhang? Pris på fosfor och kväveåtgärder –P: 1000kr/kg; N: 100r/kg –För 1 ton Biogödsel = 17 800 kr (14 800 P + 3000 N) Beräkning från Biototal

11 11 Problematisering Vem betalar för miljöåtgärden? Beståndsuppskattning Foder eller biogas?


Ladda ner ppt "1 Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun Niclas Svensson och Roozbeh Feiz,"

Liknande presentationer


Google-annonser