Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Salter Vad tänker man på då man hör ordet salt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Salter Vad tänker man på då man hör ordet salt?"— Presentationens avskrift:

1 Salter Vad tänker man på då man hör ordet salt?
Vanligt salt-koksalt NaCl Salt lakrits Vägsalt Havssalt

2 Salter består av joner T.ex koksalt som består av Na+ och Cl-

3 Saltframställning En bas och en syra-neutralisation
Metall reagerar med en syra Metalloxid reagerar med en syra

4 Neutralisation Na+ + OH- + H+ + Cl-  Na+ + Cl- + H2O
Natriumhydroxid saltsyra  koksalt vatten

5 Metall + syra Zn + 2 H+ + 2 Cl-  H2 + Zn2+ + 2 Cl-
Zink saltsyra  vätgas zinkklorid

6 Metalloxid+ syra CuO + 2H+ + SO42-  H2O + Cu2+ + SO42-
Kopparoxid + svavelsyra  vatten kopparsulfat

7 Salters namn Saltsyra Svavelsyra Salpetersyra Kolsyra Fosforsyra
Klorider Cl- Sulfater SO42- Nitrater NO3- Karbonater CO32- Fosfater PO43-

8 Några vanliga salter Natriumklorid NaCl – koksalt Havsvatten
Människokroppen Bikarbonat Bakning Handelsgödsel Kaliumnitrat KNO3 Kalciumnitrat Ca(NO3)2 Övergödning

9 Kalksten Kalciumkarbonat CaCO3 Kalksten Marmor Bränd kalk Släckt kalk

10 Hårt och mjukt vatten Hårt vatten Kalkavlagringar Kalktvål Avhärdning
Diskmaskiner

11 Gips Kalciumsulfat CaSO4 Vatten molekyler ingår Gipsförband Gipsskivor

12 Salmiak Ammoniumklorid NH4Cl Salmiak Batterier Godis


Ladda ner ppt "Salter Vad tänker man på då man hör ordet salt?"

Liknande presentationer


Google-annonser