Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DB Schenker Miljöfrågan i fokus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DB Schenker Miljöfrågan i fokus"— Presentationens avskrift:

1 DB Schenker Miljöfrågan i fokus
Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system

2 Internationell överenskommelse om 2-gradersmålet
Trycket ökar på koldioxidtunga industrier De flesta i-länder måste reducera CO2- utsläppet med mer än 50% till 2050. Dagens målsättning är inte tillräckligt ambitiös – styrmedlen kommer att skärpas. Köpbeteendet kommer att förändras hos företag som privatpersoner. Transportsektorn står för cirka 23% av de globala CO2-utsläppen. 2-gradersöverenskommelsen* och ökade statliga regleringar kräver snabba åtgärder. Internationellt CO2 –mål*) Målområde utvecklingsländer ~20% Målområde i-länder 50% = +2° Celsius ~80% 1990 2020 2050 *) basår 1990; nödvändiga CO2-minskningar för att begränsa temperaturökningen till 2 grader Celsius. Källa: GSL.eu Schenker AB,

3 Fokus idag är på växthuseffekten, men avgaser från transportmedel har också andra negativa effekter
Emissioner (avgaser) Vad påverkas Symtom Globalt Koldioxid (och andra växthusgaser) Atmosfären Klimatpåverkan Regional Kväveoxid Kolväten Svaveldioxid Naturen Övergödning Förorenad luft Försurning Lokalt Svaveloxid Partiklar Vår hälsa Andningsproblem Hjärtbesvär Allergier Cancer Schenker AB,

4 3-stegsmodell för minskade koldioxidutsläpp
1 2 3 Undvik Reducera Kompensera Undvik utsläpp genom processer med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Reducera genom att använda det för uppdraget bästa möjliga transportslaget. Kompensera valda delar av transporten i Gold Standard miljöprojekt. Schenker AB, 4 4

5 Integrerade logistikkedjor sparar miljön
Värdeskapande tjänster Temperaturförändringar (år 1860–2000) Värdeskapande tjänster Kundanpassade transportlösningar från dörr till dörr, track-and-trace Supply chain management Key account management Schenker AB, 5 5

6 DB Schenker Sverige – Kollektivtrafik för gods
Samlastning av gods är lika självklart som att välja kollektivtrafik, istället för personbil. Vår vision ”Människor och gods i kollektivtrafik skapar den goda staden, med mindre trängsel och en levande stadskärna.” Strategisk placerade terminaler Linjetrafik som fyller lastbärare i båda riktningarna Erbjuda citylogistiklösningar till de största städerna i Sverige Fordon anpassade till citylogistik Moderna och bränslesnåla fordon Schenker AB, 6 6

7 Kalkyler och rapporter som visar utsläpp för dina sändningar
Innan du väljer transportslag kan det vara intressant att jämföra utsläpp från olika transportslag: Rapporter Genom DB Schenker kan du få en rapport över de utsläpp som just dina sändningar med oss ger upphov till. För Landtransporter finns verktyget Emission Report att beställa i e-tjänstportalen MySchenker. Rapporter för sjö- och flygsändningar beställer du separat. Schenker AB, 7 7

8 Om transportslagens miljöprestanda
Temperaturförändringar (år 1860–2000) Lastbil Ju högre ”Euroklass” – desto bättre miljöprestanda. Koldioxidutsläppen regleras inte. DB Schenkers inrikesflotta: ca fordon fördelade sig i slutet av 2012: Euro 3 = 37% Euro 4 = 24% Euro 5 = 36% Euro 6 = 3 % Tåg Ur miljösynpunkt det bästa alternativet för landtransporter DB Schenker Rail – tåg hela vägen DB Schenker Hangartner – kombilösning bil + tåg Schenker AB, 8 8

9 Om transportslagens miljöprestanda
Flyg Energikrävande – höga koldioxidutsläpp per transporterad enhet. Ingår i EUs handel med utsläppsrätter. Utveckling mot bränslesnålare motorer och förnyelsebara bränslen. ECO Charter DB Schenker Skybridge Fartyg Energisnålt Höga utsläpp svavel och kväveoxider Vi deltar i Clean Shipping Project - forum Och är medlem av Clean Cargo Group Schenker AB, 9 9

10 DB Schenker Skybridge – kombinerar flyg- och sjöfrakt
Frankfurt till Australien Hongkong till Frankfurt Upp till 50 % lägre CO2-utsläpp och kostnader jämfört med enbart flygfrakt. Flygtransport Sjötransport Flyg- & sjötransport, omlastning För- och efterfrakt, förtullning Schenker AB, 10 10

11 Direktflyg och moderna plan ger mindre utsläpp
Exempel: 85 årston frakt mellan Paris och Los Angeles. Utsläppsminskning vid direktrutt och modernt plan är mer än 100 ton koldioxid jämfört med via-rutt och äldre plan. Utsläppsberäkning via NTMCalc.se Schenker AB, 11 11

12 Miljösmart terminal – med ”Grön El” baserad på nordisk vattenkraft
Lok med låga emissioner Fläkt med värmeåtervinning Solceller Handdatorer med digital leveransinformation Insamling av regnvatten Uppvärmning genom fjärrvärme eller jordvärme. Isolerade väggar och vädertätade portar. Intelligenta belysningssystem Modern fordonsflotta Eltruckar Återvinning av avfall Schenker AB, 12 12

13 DB Schenker Logistics miljöarbete
Alla lagerenheter är anslutna till ursprungsmärkt elektricitet. Vi har valt vattenkraft som är förnyelsebar energi med god utvecklingspotential och som inte bidrar till växthuseffekten. Uppvärmningen sker via fjärrvärme som idag är det bästa tillgängliga miljöalternativet. Vi har ersatt dieseltruckar med eltruckar. Vi återvinner eller återanvänder allt förpacknings-material från våra lager. Vi källsorterar på våra kontor. Våra anläggningar i Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter är GreenBuilding certifierade. Förpliktelser GreenBuilding För byggnader som renoverats/byggts de senaste fem åren ska energianvändningen vid ombyggnaden ha minskat med 25 procent. Alternativt ska byggnaden använda 25 procent mindre energi än kraven enligt Boverkets byggregler, BBR.

14 Våra fossila koldioxidutsläpp har minskat
Det fossila koldioxidutsläppet från våra inrikestransporter har minskat i absoluta tal. För perioden 2007–2011 är minskningen 17% per sändning. Vi arbetar givetvis även med att minska energianvändning från våra egna fasta anläggningar. Växthusgaser – Koldioxid (i ton) TTW Schenker AB, 14 14

15 Sjupunktsprogrammet – inrikes landtransporter
Schenker AB, 15 15

16 Eco Neutral Eco Solution Eco Neutral Definition Klimatkompensation
Affärsenhet Alla affärsenheter Allmän Information Genom Eco Neutral-konceptet erbjuder vi våra kunder möjligheten att kompensera hela eller delar av de koldioxidutsläpp som deras transporter med DB Schenker orsakar. Kunden får ett certifikat som visar hur mycket koldioxid som de har kompenserat och vilket projekt som de har investerat i. De projekt som vi erbjuder uppfyller alltid ”WWF Gold standard”. DB Schenkers partner är klimatkompensationsföretaget atmosfair . * Subject to change due to provider negotiation

17 Goda krafter i samarbete
Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala 200 svenska åkerier i samarbete Kraftsamling inom logistik och transport The calculation of energy consumption and emission data Nätverket för transporter och miljö Schenker AB, 17 17

18 ”Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.”
Monica Jadsén Holm Miljöchef DB Schenker Sverige Schenker AB, 18 18


Ladda ner ppt "DB Schenker Miljöfrågan i fokus"

Liknande presentationer


Google-annonser