Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system DB Schenker Miljöfrågan i fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system DB Schenker Miljöfrågan i fokus."— Presentationens avskrift:

1 Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system DB Schenker Miljöfrågan i fokus

2 2Schenker AB, 29.03.2015 Internationell överenskommelse om 2-gradersmålet Trycket ökar på koldioxidtunga industrier De flesta i-länder måste reducera CO 2 - utsläppet med mer än 50% till 2050. Dagens målsättning är inte tillräckligt ambitiös – styrmedlen kommer att skärpas. Köpbeteendet kommer att förändras hos företag som privatpersoner. Transportsektorn står för cirka 23% av de globala CO 2 -utsläppen. 2-gradersöverenskommelsen* och ökade statliga regleringar kräver snabba åtgärder. +2° Celsius 1990 2020 2050 50% = ~80% Målområde utvecklingsländer *) basår 1990; nödvändiga CO2-minskningar för att begränsa temperaturökningen till 2 grader Celsius. Källa: GSL.eu Internationellt CO 2 –mål* ) ~20% Målområde i-länder

3 Fokus idag är på växthuseffekten, men avgaser från transportmedel har också andra negativa effekter 3Schenker AB, 29.03.2015 Emissioner (avgaser) Vad påverkasSymtom GlobaltKoldioxid (och andra växthusgaser) AtmosfärenKlimatpåverkan RegionalKväveoxid Kolväten Svaveldioxid NaturenÖvergödning Förorenad luft Försurning LokaltKväveoxid Kolväten Svaveloxid Partiklar Vår hälsaAndningsproblem Hjärtbesvär Allergier Cancer

4 4Schenker AB, 29.03.2015 3-stegsmodell för minskade koldioxidutsläpp 1 ReduceraUndvik 2 Reducera genom att använda det för uppdraget bästa möjliga transportslaget. Undvik utsläpp genom processer med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. 3 Kompensera Kompensera valda delar av transporten i Gold Standard miljöprojekt.

5 5Schenker AB, 29.03.2015 Integrerade logistikkedjor sparar miljön Temperaturförändringar (år 1860–2000) Värdeskapande tjänster Key account management Kundanpassade transportlösningar från dörr till dörr, track-and-trace Supply chain management

6 6Schenker AB, 29.03.2015 DB Schenker Sverige – Kollektivtrafik för gods Samlastning av gods är lika självklart som att välja kollektivtrafik, istället för personbil. Vår vision ”Människor och gods i kollektivtrafik skapar den goda staden, med mindre trängsel och en levande stadskärna.” Strategisk placerade terminaler Linjetrafik som fyller lastbärare i båda riktningarna Erbjuda citylogistiklösningar till de största städerna i Sverige Fordon anpassade till citylogistik Moderna och bränslesnåla fordon

7 7Schenker AB, 29.03.2015 Kalkyler och rapporter som visar utsläpp för dina sändningar Kalkyler Innan du väljer transportslag kan det vara intressant att jämföra utsläpp från olika transportslag: www.ecotransit.org Rapporter Genom DB Schenker kan du få en rapport över de utsläpp som just dina sändningar med oss ger upphov till. För Landtransporter finns verktyget Emission Report att beställa i e-tjänstportalen MySchenker. Rapporter för sjö- och flygsändningar beställer du separat.

8 8Schenker AB, 29.03.2015 Om transportslagens miljöprestanda Temperaturförändringar (år 1860–2000) Lastbil Ju högre ”Euroklass” – desto bättre miljöprestanda. Koldioxidutsläppen regleras inte. DB Schenkers inrikesflotta: ca 3 500 fordon fördelade sig i slutet av 2012: Euro 3 = 37% Euro 4 = 24% Euro 5 = 36% Euro 6 = 3 % Tåg Ur miljösynpunkt det bästa alternativet för landtransporter DB Schenker Rail – tåg hela vägen DB Schenker Hangartner – kombilösning bil + tåg

9 9Schenker AB, 29.03.2015 Om transportslagens miljöprestanda Flyg Energikrävande – höga koldioxidutsläpp per transporterad enhet. Ingår i EUs handel med utsläppsrätter. Utveckling mot bränslesnålare motorer och förnyelsebara bränslen. ECO Charter DB Schenker Skybridge Fartyg Energisnålt Höga utsläpp svavel och kväveoxider Vi deltar i Clean Shipping Project - forum www.cleanshippingproject.se www.cleanshippingproject.se Och är medlem av Clean Cargo Group www.bsr.org/our-work/working-groups/clean-cargo www.bsr.org/our-work/working-groups/clean-cargo

10 10Schenker AB, 29.03.2015 DB Schenker Skybridge – kombinerar flyg- och sjöfrakt Frankfurt till Australien Upp till 50 % lägre CO 2 -utsläpp och kostnader jämfört med enbart flygfrakt. För- och efterfrakt, förtullningFlyg- & sjötransport, omlastningSjötransportFlygtransport Hongkong till Frankfurt

11 11Schenker AB, 29.03.2015 Direktflyg och moderna plan ger mindre utsläpp Exempel: 85 årston frakt mellan Paris och Los Angeles. Utsläppsminskning vid direktrutt och modernt plan är mer än 100 ton koldioxid jämfört med via-rutt och äldre plan. Utsläppsberäkning via NTMCalc.se

12 12Schenker AB, 29.03.2015 Miljösmart terminal – med ”Grön El” baserad på nordisk vattenkraft Uppvärmning genom fjärrvärme eller jordvärme. Isolerade väggar och vädertätade portar. Intelligenta belysningssystem Lok med låga emissioner Fläkt med värmeåtervinning Solceller Handdatorer med digital leveransinformation Eltruckar Återvinning av avfall Insamling av regnvatten Modern fordonsflotta

13 DB Schenker Logistics miljöarbete Våra anläggningar i Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter är GreenBuilding certifierade. Förpliktelser GreenBuilding För byggnader som renoverats/byggts de senaste fem åren ska energianvändningen vid ombyggnaden ha minskat med 25 procent. Alternativt ska byggnaden använda 25 procent mindre energi än kraven enligt Boverkets byggregler, BBR. 13 Alla lagerenheter är anslutna till ursprungsmärkt elektricitet. Vi har valt vattenkraft som är förnyelsebar energi med god utvecklingspotential och som inte bidrar till växthuseffekten. Uppvärmningen sker via fjärrvärme som idag är det bästa tillgängliga miljöalternativet. Vi har ersatt dieseltruckar med eltruckar. Vi återvinner eller återanvänder allt förpacknings- material från våra lager. Vi källsorterar på våra kontor.

14 14Schenker AB, 29.03.2015 Våra fossila koldioxidutsläpp har minskat Det fossila koldioxidutsläppet från våra inrikestransporter har minskat i absoluta tal. För perioden 2007–2011 är minskningen 17% per sändning. Vi arbetar givetvis även med att minska energianvändning från våra egna fasta anläggningar. Växthusgaser – Koldioxid (i ton) TTW

15 15Schenker AB, 29.03.2015 Sjupunktsprogrammet – inrikes landtransporter

16 16 Eco Neutral Klimatkompensation Definition  Genom Eco Neutral-konceptet erbjuder vi våra kunder möjligheten att kompensera hela eller delar av de koldioxidutsläpp som deras transporter med DB Schenker orsakar.  Kunden får ett certifikat som visar hur mycket koldioxid som de har kompenserat och vilket projekt som de har investerat i.  De projekt som vi erbjuder uppfyller alltid ”WWF Gold standard”.  DB Schenkers partner är klimatkompensationsföretaget atmosfair. Allmän Information Eco Neutral Eco Solution Alla affärsenheter Affärsenhet * Subject to change due to provider negotiation

17 17Schenker AB, 29.03.2015 Goda krafter i samarbete 200 svenska åkerier i samarbete Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala Kraftsamling inom logistik och transport Nätverket för transporter och miljö The calculation of energy consumption and emission data

18 ”Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.” Schenker AB, 29.03.2015 Monica Jadsén Holm Miljöchef DB Schenker Sverige 18


Ladda ner ppt "Vårt miljöarbete mySCHENKER e-Business EDI TA-system DB Schenker Miljöfrågan i fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser