Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror och baser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror och baser."— Presentationens avskrift:

1 Syror och baser

2 Syrors egenskaper Man använder svaga syror vid matlagning.
Alla syror är sura. De innehåller atomen Väte ( H ) = Hydrogen Det finns svaga syror och starka syror. Exempel för svaga syror är: citronsyra (i citroner), äppelsyra (I äpplen), vinsyra (i Vindruvor) och ättiksyra Vissa läkemedel och febernedsättande tabletter t.ex. alvedon,Treo och Magnecyl innehåller en sorts syra som heter acetylsalicylsyra. Man använder svaga syror vid matlagning.

3 Svaga syror och karies När vi äter sötsaker, omvandlas sockret i munhålan så att det bland annat bildas svaga syror. Dessa svaga syror tillsammans med bakterier ger upphov till karies i tänderna.

4 Starka syror På laborationer och inom industrin tillverkas och förbrukas många starka syror. De vanligaste starka syror är saltsyra (HCl), svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra (HNO3). Alla dessa är starkt sura och mycket frätande på hud och kläder. Man använder svavelsyra bl.a. i bilbatterier. OBS: vid spädning av starka syror, ska man hälla syran i vatten (SIV) och inte tvärtom.

5 Klor Klor är en av beståndsdelarna i saltsyra. Den är en tung, gulgrön och mycket giftig gas. Under det första världskriget användes den som stridsgas. Denna gas har viktiga egenskaper bland annat bakteriedödande och blekande.

6 Basiska ämnen Baser ingår bland annat i rengöringsmedel som tvål, diskmedel och schampo. De flesta baserna är fasta ämnen t. ex. kalk och natrium. När de löses i vatten får man en basisk lösning. Många baser är frätande. Därför måste man vara försiktig när man handskas med baser. Exempel för baser är ammoniak och kalkvatten.

7 Vanliga baser Exempel för vanliga baser är ammoniak, natriumhydroxid (kaustik soda), kalkvatten och natriumkarbonat. Ammoniak används bl.a. för tillverkning av gödselmedel. Natriumhydroxid används vid framställning av tvål.

8 pH-värdet är ett mått på surheten
För att få ett mått på hur sur en lösning är, har man infört något som kallas pH-värde. Ju lägre pH-värdet är, desto surare är lösningen. Rent vatten är neutralt och har pH-värdet 7. Sura lösningar har ett pH-värde som är mindre än 7 Basiska lösningar har ett pH-värde som är större än 7 Neutrala lösningar har pH-värdet 7

9 PH- skala 8-14 Basisk (Alkali ) Ph-värde 14 är mycket basisk
7: Neutral 0-6: Sur (Acid ) Ph-värde 0 är mycket sur

10 pH- skala sur neutral basisk 14 7

11 Indikatorer Man kan inte enbart genom att se eller lukta på en lösning avgöra om lösningen är sur eller basisk man måste ta hjälp av andra ämnen som kallas för indikatorer. Med en indikator kan man ta reda på om en lösning är sur, basisk eller neutral. Vanliga indikatorer är lackmuspapper, fenolftalein och BTB (bromtymolblått

12 NEUTRALA LÖSNINGAR Om man blandar en sur och en basisk lösning i lämpliga mängder, får man en lösning som varken är sur eller basisk. En sådan lösning kallas neutral.

13 Försurning av naturen Den olja som används i värmepannor och dieselmotorer innehåller en viss mängd svavel. Vid förbränning av sådan olja bildas bl.a. svaveldioxid (SO2), som tillsammans med luftens fuktighet ger svavelsyrlighet och svavelsyra. Detta orsakar en försurning av nederbörden, vilket i sin tur får till följd att mark och sjöar mer och mer försuras. Den sura nederbörden också vittrar sönder byggnader. Det bildas också giftiga ämnen och tungmetaller i marken som följer med vatten in i växterna och skadar växterna.


Ladda ner ppt "Syror och baser."

Liknande presentationer


Google-annonser