Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROHYG 1B. PROHYG 1B geniomförs med samma protokoll som pilotstudien som publicerats The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROHYG 1B. PROHYG 1B geniomförs med samma protokoll som pilotstudien som publicerats The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic."— Presentationens avskrift:

1 PROHYG 1B

2 PROHYG 1B geniomförs med samma protokoll som pilotstudien som publicerats The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136

3 PROHyg JANEJ Patienten  18 år? Beräknad respirator-vård > 24timmar? Patienten moribund? Är patientens aktuella intagningsorsak pneumoni? Har patienten ansikts-och eller skallbasfrakturer? Andra kända sår eller skador i mun och svalg? Är patienten bärare av ”blodsmitta” hepatit eller HIV? Är patienten immunsupprimerad? Prospektiv,randomiserad,kontrollerad studie Inklusions och exklusions kriterier Probiotikum Suspension av Lp 299 Given mängd CFU två gånger per dag Kontroll produkt Klorhexidin lösning 1 mg/ml Innehåll studieprodukt Om svaret på någon av frågorna ovan hamnar i skuggad ruta kan patienten inte inkluderas i studien

4 The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136 Standard procedur 1.Tandproteser avlägsnas 2.Saliv, slem och annat sekret sugs bort 3.Tänder borstas 4.Munnens slemhinnor torkas med “muntork” som fuktats med Klorhexidinlösning 1 mg/ml 5.Mellan munvårdstillfällena sugs sekret bort, och muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten används för att torka bort kvarvarande sekret Munvårds procedur hos intuberade respiratorbehandlade patienter Alternativ munvårdsprocedur Steg 1, 2, 3 och 5 var samma I steg 4 användes i stället muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten, och efter det applicerades L. plantarum 299 på slemhinnorna I munnen med två muntork som fått absorbera 10 ml av en suspension innehållande totalt 10^10 colony-forming units (CFU) av L. plantarum 299. En tork per munhalva. Överflödig suspension togs inte bort. Standard procedur 1.Tandproteser avlägsnas 2.Saliv, slem och annat sekret sugs bort 3.Tänder borstas 4.Munnens slemhinnor torkas med “muntork” som fuktats med Klorhexidinlösning 1 mg/ml 5.Mellan munvårdstillfällena sugs sekret bort, och muntork fuktade med kolsyrat flaskvatten används för att torka bort kvarvarande sekret

5 Provtagning Dag i studien Provtagningstillfällen för odlingar Lungröntgen efter intubation och sedan efter kliniska behov Syrsättningsindex (P a O 2 / F i O 2 ) Vita blodkroppar CRP SOFA score Lung Injury Score The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136

6 The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136 Resultat pilotstudie

7 Inga nya mag-tarm bakterier Svalg 8 Fynd av nya mag-tarm bakterier Svalg 13 Inga nya mag-tarm bakterier Svalg 15 Fynd av nya mag-tarm bakterier Svalg 8 Inkluderade 50 pat Aktiv behandling 23 pat Kontroller 21 pat Bortfall 6 pat Svalgodlingar Antal patienter utan och med fynd av magtarm bakterier som inte identifierats i inklusionsprovet The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic bacteria in oropharynx in intubated patients: a randomised controlled open pilot study: Bengt Klarin, Göran Molin, Bengt Jeppsson, Anders Larsson Critical Care 2008, 12: R136

8 Jämförande undersökning mellan suspension av Lactobacillus plantarum 299 och klorhexidinlösning använt för munhygien och profylax mot ventilator associerad pneumoni hos intuberade intensivvårdspatienter. Svalgodlingar

9 Fördelning över tid av identifiering av “nya” tarmbakterier = odlingsdag enl protokollet

10 (70 %) (57 %)

11 Species Throat samplesTracheal secretions InclusionSubsequentInclusionSubsequent Lp299C C C C 7 Citrobacter sp Escherichia coli Enterob aerogenes Enterobact cloacae Hafnia alvei Klebsiella oxytoca Morgan morgani Proteus mirabilis Proteus vulgaris Pseud aeruginosa Pseudomonas sp Serr marcescens Serratia sp Stenotr maltophilia Strept agalactiae Enterococ faecalis Enterococ faecium –23 Enteric bacteria


Ladda ner ppt "PROHYG 1B. PROHYG 1B geniomförs med samma protokoll som pilotstudien som publicerats The probiotic Lactobacillus plantarum 299 for reduction of pathogenic."

Liknande presentationer


Google-annonser