Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat efter LMG 1-3 Ekbacken, Burseryd 120201-120613 Judit Dénes Leg.apotekare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat efter LMG 1-3 Ekbacken, Burseryd 120201-120613 Judit Dénes Leg.apotekare"— Presentationens avskrift:

1 Resultat efter LMG 1-3 Ekbacken, Burseryd 120201-120613 Judit Dénes Leg.apotekare judit.denes@lj.se

2 Delrapport efter LMG 1 Ekbacken Burseryd 120201-120307 2 Projekt Ekbacken 120201- Utbildning för all personal - 35 deltagare LMG 1 120202 – Gläntan – 11 usk 120229 – Ängen – 8 usk 120307 – Lyckan – 7 usk LMG 2 120328 – Uppföljning 1 – Gläntan (10 usk) 120418 – Uppföljning 1 – Ängen (9 usk) 120425 – Uppföljning 1- Lyckan ( 7 usk) LMG 3 120530 – Uppföljning 2 – Gläntan – (11 usk) 120613 – Uppföljning 2 - Ängen+Lyckan – (13 usk) -samt 2 ssk + läkare,apotekare, områdeschef vid varje LMG 120904 –Avstämning resultat lmg med personalen på Ebacken ( 21 usk, ssk,läkare, apotekare, MAS)

3

4 Gläntan Ekbacken,Burseryd LMG 1-3 120202 - 120530

5

6

7 Ängen Ekbacken,Burseryd LMG 1-3 120229 - 120613

8

9

10 Lyckan Ekbacken, Burseryd LMG 1-3 120307 - 120613

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Delrapport efter LMG 1 Ekbacken Burseryd 120201-120307 21 ATC – grupper (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp D Hud G Urin- och könsorgan samt könshormoner H Hormoner, exkl könshormoner och insuliner J Infektionssjukdomar L Tumörer och rubbningar i immunsystemet M Rörelseapparaten N Nervsystemet P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel R Andningsorganen S Ögon och öron V Varia

22

23

24 Delrapport efter LMG 1 Ekbacken Burseryd 120201-120307 24 SoS indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre 10 eller fler lm (stående disp+ stående orig.förp) - 6 pat med 10 stående ordinationer före LMG 1 - 2 pat med 10 stående ordinationer efter LMG 1 - 1 pat med 10 stående ordinationer efter LMG 3 D-interaktioner - inga Stående + vb ordinationer Långverkande benzodiazepiner - inga Tramadol – 1 vb utsatt efter LMG 1(Lyckan) Propavan – pat stående och 1 pat vb -utsatt efter LMG 1 Psykofarmaka Gläntan – inga Ängen - 1 pat med 3 psykofarmaka (LMG1) och 1 pat med 2 och 1 pat med 1 psykofarm(LMG3) Lyckan - 2 pat med 2 psykofarmaka(LMG 1) och 1 pat efter LMG 3 Antikolinerga lm -1 pat Gläntan:Theralen dosminskat efter LMG 1 -1 pat Lyckan: Atarax vb

25

26

27

28

29

30 Genomförda och planerad TidLäkemedelUppföljning Hur Datum 120328 Datum 120530 0+-0+- 1.Utsättning 120202BetolvidonKobalamin v 18-19 120217Morfin 10mg 1x1observation 120303Morfin 10mg 1/2x1 (nedtrappning avslutad)observation+ 120328Forlax ( Behövs inte efter utsättning av morfin)observation+ 120510Omeprazol 10mg (nedtrappning avslutad)observation 4.Minskning av dos 120217Morfin 10mg ½ x1 i 14 dagar (dosett) tom 120302observation 120217Omeprazol 20mg 1x2 minskas till 1x1 i 4 veckorobservation+ 120315Omeprazol 10mg x1 i 4 veckorobservation+ 120412Omeprazol 10 mg 1x1 varannan dag i 4 veckor (tom 120510) observation 120413Citalopram 10mg 1x1 från 20mg 1x1observation 6. Icke farmako- logisk åtgärd Tar rapsolja istället för Forlax+ 7.Annat

31

32

33

34 Reflektioner Vad tar vi med oss från projektet ? -positiva, negativa tankar? Arbetsmaterial Tidsåtgång Patientnytta Framtida arbetssätt?

35 Lärdomar från projektet på Ekbacken Teamarbete – ger förutsättningar för läkaren att få relevant information om vårdtagaren inför sina beslut om ändringar i medicineringen eller att avstå från läkemedel Ssk ”spindeln i nätet” Rutiner skall ge trygghet genom att säkerställa allas ansvarsområde – se arbetsbeskrivning lmg Kommunikation mellan arbetslagen ( samstämmig information till läkare via vårdtagarens kontakperson) -skapa förutsättningar för omvårdnadspersonalen i olika arbetslag att kunna diskutera vårdtagaren Omvårdnaspersonalens attityder / ansvar - behov av grundläggande läkemedelskunskaper för att kunna delta i teamarbetet -öka medvetenheten om att deras åsikter/”önskemål” påverkar vårdtagarens läkemedelslista -öka medvetenheten om vikten av att vara aktiv vid uppföljning av eventuell förändringar i medicineringen - kartläggning /icke- farmakologiska metoder i första hand (skattningsskalor, t ex triggerlista)

36 TACK, FÖR MEDVERKAN!


Ladda ner ppt "Resultat efter LMG 1-3 Ekbacken, Burseryd 120201-120613 Judit Dénes Leg.apotekare"

Liknande presentationer


Google-annonser