Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internkommunikation i Västra Götalandsregionen Kerstin Einarsson kommunikationsdirektör 14 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internkommunikation i Västra Götalandsregionen Kerstin Einarsson kommunikationsdirektör 14 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 Internkommunikation i Västra Götalandsregionen Kerstin Einarsson kommunikationsdirektör 14 mars 2013

2 Kommunikation Chefer VGR SKL TV Soc styrelse Projektledare Regionkansliet ADC Informatörs nätverket Utredare PSA Press Nyhetsgruppen Tolk förmedlingen Varumärkes gruppen Politiker i nämnder och styrelser Regionkansliets Informations- Avdelning (chef) KOUC Radio Webb gruppen Juridiska enheten SKS-gruppen HSA ITSA 1177 Region direktören

3

4 Strategi för intern kommunikation Intern kommunikation i Västra Götalandsregionen ska ses som ett styr- och ledningsinstrument ska bidra till gemensam organisationskultur och regionidentitet Åtgärds- och utvecklingsområden - kommunikationskompetens - gemensamma budskap, samstämmig information - kommunikationskanaler - regiongemensamma arenor och mötesplatser - introduktion - regionidentitet

5

6 Fokus: ledningskommunikation

7 Chefens kommunikativa uppdrag Sålla och sortera Översätta och förklara Inspirera och skapa förutsättningar för dialog Skapa tydlighet (särskilt viktigt vid förändringar)

8 Stöd i kommunikationsuppdraget Professionella informatörer/kommunikatörer kommunikatörer i förvaltningarna kommunikationsavdelningen i regionkansliet nätverk Kommunikationsutbildningar ”Hjälp till självhjälp” praktiska verktyg kommunikationsplatsen och chefsplatsen på intranätet

9 Chefens kommunikationsverktyg Planering Budskap Förändring Möten Dialog Feedback Coachning Berättelse Nyhetsbrev System Kontrakt Utvärdering

10 Ingen information Dialog: vad, varför och hur Dialog: vad och varför Muntlig information och svar på frågor Muntlig information via möten, telefon… Tryckt info, intranätet, hemsidan, e-post Ingen effekt, rykten, spekulation Effekt: Kännedom, förståelse, kunskap Effekt: Engagemang, ägarskap. handling Mycket lätt Lätt SvårtMycket svårt

11

12 Intressenttabell – önskat läge Intressent/grupp av intressenter: Ex: Chefer på ??. Vad vill ni att aktören ska veta, förstå och göra för att vi ska fylla vår roll? (Se ambitionstrappan) Vilken kommunikationsfo rm ska man välja? Innehåll/ budskap/på vilket sätt/vad? Ansvarig?Hur och när? Ex veta: veta om att …Webbsida på intranätet. Mejla ut länk till sidan. Tydlig beskrivningAnge vemMånad/vecka Ex förstå: förstå att…Ex: På ordinarie APT Vi bjuder in oss och ger inspirerande info kring hur deras projekt kan bli mer lyckade om vi kommer in som deras stöd. Ex: Minst 1gång/månad tills vi täckt in hela förvaltningen Ex göra: vad förväntas de göra?Ex: Personligt möte Ordinarie chefsmöten

13 Kommunikatören – en coach

14 Våra utmaningar Stor organisation – olika syn Kompetens och resurser Fokus och samarbete Beskriva – eller påverka Från ”journalist” till ”coach” Kunna visa på resultat och effekter av kommunikationsinsatser

15 Prata om pratet!

16 kerstin.einarsson@vgregion.se

17


Ladda ner ppt "Internkommunikation i Västra Götalandsregionen Kerstin Einarsson kommunikationsdirektör 14 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser