Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation SKS-gruppen PSA Regionkansliets Informations-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation SKS-gruppen PSA Regionkansliets Informations-"— Presentationens avskrift:

1 Internkommunikation i Västra Götalandsregionen Kerstin Einarsson kommunikationsdirektör 14 mars 2013

2 Kommunikation SKS-gruppen PSA Regionkansliets Informations-
ADC Region direktören Regionkansliets Informations- Avdelning (chef) Informatörs nätverket Webb gruppen Politiker i nämnder och styrelser Utredare Projektledare Regionkansliet Nyhetsgruppen SKS-gruppen KOUC Varumärkes gruppen SKL 1177 Chefer VGR Soc styrelse Juridiska enheten ITSA Modern kommunikation, dvs anti-mottagare/sändare. Vi ingår alla i ett system…. Press HSA Tolk förmedlingen Radio TV

3

4 Strategi för intern kommunikation
Intern kommunikation i Västra Götalandsregionen ska ses som ett styr- och ledningsinstrument ska bidra till gemensam organisationskultur och regionidentitet Åtgärds- och utvecklingsområden - kommunikationskompetens - gemensamma budskap, samstämmig information - kommunikationskanaler - regiongemensamma arenor och mötesplatser - introduktion - regionidentitet

5

6 Fokus: ledningskommunikation

7 Chefens kommunikativa uppdrag
Sålla och sortera Översätta och förklara Inspirera och skapa förutsättningar för dialog Skapa tydlighet (särskilt viktigt vid förändringar)

8 Stöd i kommunikationsuppdraget
Professionella informatörer/kommunikatörer kommunikatörer i förvaltningarna kommunikationsavdelningen i regionkansliet nätverk Kommunikationsutbildningar ”Hjälp till självhjälp” praktiska verktyg kommunikationsplatsen och chefsplatsen på intranätet

9 Chefens kommunikationsverktyg
Coachning Berättelse Nyhetsbrev System Kontrakt Utvärdering Planering Budskap Förändring Möten Dialog Feedback

10 Mycket lätt Lätt Svårt Mycket svårt
Effekt: Engagemang, ägarskap. handling Ingen effekt, rykten, spekulation Effekt: Kännedom, förståelse, kunskap Dialog: vad, varför och hur Dialog: vad och varför Muntlig information och svar på frågor Muntlig information via möten, telefon… Tryckt info, intranätet, hemsidan, e-post ÅE Ingen information

11

12 Intressenttabell – önskat läge
Intressent/grupp av intressenter: Ex: Chefer på ??. Vad vill ni att aktören ska veta, förstå och göra för att vi ska fylla vår roll? (Se ambitionstrappan) Vilken kommunikationsform ska man välja? Innehåll/ budskap/på vilket sätt/vad? Ansvarig? Hur och när? Ex veta: veta om att … Webbsida på intranätet. Mejla ut länk till sidan. Tydlig beskrivning Ange vem Månad/vecka Ex förstå: förstå att… Ex: På ordinarie APT Vi bjuder in oss och ger inspirerande info kring hur deras projekt kan bli mer lyckade om vi kommer in som deras stöd. Ex: Minst 1gång/månad tills vi täckt in hela förvaltningen Ex göra: vad förväntas de göra? Ex: Personligt möte Ordinarie chefsmöten Denna fylls i under workshopen!

13 Kommunikatören – en coach

14 Våra utmaningar Stor organisation – olika syn Kompetens och resurser
Fokus och samarbete Beskriva – eller påverka Från ”journalist” till ”coach” Kunna visa på resultat och effekter av kommunikationsinsatser

15 Prata om pratet!

16

17 KE


Ladda ner ppt "Kommunikation SKS-gruppen PSA Regionkansliets Informations-"

Liknande presentationer


Google-annonser