Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll"— Presentationens avskrift:

1 Policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll
Blå Tråden 2014 Policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll Så många som möjligt Så länge som möjligt Så bra som möjligt

2 Senaste uppdateringen genomfördes 2014-02-01.
Blå Tråden informeras ut på följande sätt: Hemsida Länk i följebrev tillsammans med avisering av medlemsavgifter Info på föräldramöten Info på u-ledarmöten En grundläggande revidering av Blå Tråden från 2003 genomfördes under 2009 av Jesper Odén, Per Fällström, Mikael Conradsson, Mats Gustavsson, Mattias Carlsson, Kristoffer Johansson, Per Magnusson, Magnus Liljegren, Kristian Persson, Pål Gelang, Christer Henriksson, Patrik Henriksson, Christer Garmenius, Hasse Persson, Anders Lundin och Björn Gustafsson. Senaste uppdateringen genomfördes (ledare, fotbollsgrupp och styrelse) Kick off 2012 på Hotel Falköping

3 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Innehåll Inledning (4) Våra övergripande mål (5) Vår klubbidé (6) Vårt regelverk (7, 8) Värdegrund, riktlinjer och ledstjärnor (9) Rent-spel-regler (10) Föreningens ansvar (11) Spelarnas ansvar (12) Tränarna och ledarnas ansvar (13) Föräldrarnas ansvar (14) Nivåanpassning av träning (15) Kost och hälsa (16) Drog- och dopingpolicy (17) Trafikpolicy (18) Krishanteringsplan (19) IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

4 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Inledning Blå Tråden 2014 omfattar policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i IFK Falköping FF Barn: 7-12 år Ungdom: år En grundläggande revidering har genomförts av ungdomsledarna för P7-18 med stöd från styrelsen samt SISU och VFF:s fotbollsutvecklare under september 2008 – april 2009 Vi har inspirerats av andra föreningars jobb med riktlinjer och policy bl a Kinne-Vedums IF samt Tidaholms-klubbarna. Vår fotbollsgrupp har gjort ett kompletterande arbete för ungdomsfotbollen (13-19 år) som tagits med i Blå Tråden 2010 Ungdomsfotbollen har delats in i två grupperingar: P6-P14 och P15-P19 En uppdatering av Blå Tråden genomfördes av föreningens ledare, fotbollsgruppen och styrelsen under februari 2014. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

5 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Våra övergripande mål Vi vill vara en av de ledande fotbollsföreningarna i det geografiska område som motsvarar f.d. Skaraborgs län, vilket innebär att vi ska erbjuda barn och ungdomar en kul, lärorik och utvecklande fotbollsutbildning som leds av engagerade och kunniga ledare. Vi vill ha tränare som vågar vara instruktörer – inte bollhämtare. att vi ska erbjuda ett begränsat antal spelare plats i seniortruppen, som leds av kunniga ledare, där seniorlagen konkurrerar sportsligt med de bästa föreningarna i f.d. Skaraborgs län. att vi ska erbjuda övriga medlemmar att ingå i en förening, som i positiv kamratanda och med sund föreningsekonomi, har till uppdrag att förverkliga vår klubbidé och uppsatta mål. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

6 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Vår klubbidé Ihärdighet – Färdighet – Kraft & Kamratskap Att skapa en förening för den enskilda medlemmen oavsett social, etnisk eller kulturell bakgrund. Att tillvarata och tillgodose olika intressen, både på och utanför fotbollsplanen, bland medlemmarna. Att få medlemmarna att trivas och stanna i föreningen. Att utveckla ungdomars fotbollskunskaper och erbjuda meningsfull fritid med hälsa och kamratskap. Att utveckla spelare och ledare med möjlighet att nå svensk elitfotboll. Att ha ett starkt representationslag där spelare och ledare är goda förebilder. Att utveckla och genomföra attraktiva arrangemang för barn-, ungdoms- och seniorfotboll. Att arbeta långsiktigt med föreningen, både sportsligt och ekonomiskt. Vi är egentligen bara två lag i föreningen. ”Dagens A-lag och framtidens A-lag” Mångfald (Anders L) IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

7 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Vårt regelverk Medlemsavgift För att få delta aktivt (=träna) i föreningens verksamhet ska man årligen betala medlemsavgift inom utsatt tid enligt beslut av styrelsen. Nivån på medlemsavgiften beslutas av föreningens årsmöte. Inbetald medlemsavgift innebär också att man som aktiv medlem är försäkrad mot skador i samband med träning och match. Medlemsavgift skall betalas av alla spelare, tränare, andra ledare och personer som vill vara stödmedlemmar. Spelaravgift För att få delta i tränings-, serie- och cupmatcher samt läger ska aktiva medlemmar inom barn- och ungdomsfotbollen (6-12 och år) årligen betala spelaravgift inom utsatt tid enligt beslut av styrelsen. Spelaravgiften används bl.a. för att reducera kostnaden för spelaren som uppstår vid deltagande i cuper och läger. Registrering och licensiering Aktiva medlemmar år ska ungdomsregistreras för föreningen i SvFF:s informationssystem. Registreringen ska skriftligen godkännas av målsman (särskild blankett). Aktiva medlemmar ska särskilt registreras för Futsal för föreningen vid deltagande i Futsal-cuper. För övergång till annan förening och vid fyllda 15 år gäller SvFF:s regler. Aktiva medlemmar från det år man fyller 15 år ska licensieras för föreningen. Registreringen ska godkännas av målsman. För övergång till annan förening och vid fyllda 15 år gäller SvFF:s regler. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

8 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Vårt regelverk Riktlinjer runt antal spelare per lag vid matcher och cuper Vi anmäler inte så många lag till en cup att vi inte kan ha tillräckligt antal spelare per anmält lag. För t.ex. en Futsal turnering/cup är optimalt 9 spelare i laget ( en målvakt och två kompletta formationer) i samband med att vi anmäler antal lag till en turnering. Riktlinjer runt övergångar I möjligaste mån försöker vi att hålla principen att spelare fullföljer säsongen i den förening där man påbörjat den. Detta skall respekteras både för spelare till och från föreningen. Det kan uppstå situationer där denna princip inte kan eller skall fullföljas. I samband med övergångar under säsong, till och från vår förening, gäller att vi säkerställer att alla avgifter för innevarande säsong är fullt reglerade innan vi ”godtar” en övergång. För spelare som lämnar vår förening skall sådan kontroll ske med vårt kansli. För spelare som kommer till vår förening skall sådan kontroll ske med ledare i den förening som spelaren kommer ifrån. För spelare som vill lämna vår förening bör vi även ta reda på anledningen till det beslutet. Detta för att vi om möjligt skall kunna åtgärda ev. brister och på så vis utveckla vår förening. Övrigt Benskydd ska för aktiva medlemmar ingå i den obligatoriska utrustningen vid all fotbollsträning och match. Aktiva medlemmar får ej bära smycken eller piercning vid träning och match. När vi spelar match i 5 manna, backar vi ner till mitten och låter motståndarlaget sätta igång spelet när boll har gått död. Vi uppmanar även våra motståndare till detta. Uttagen spelare till match och cup skall spela minst en halvlek. När vi deltar i DM (fr.o.m 14-år) , så spelar det bästa laget för dagen. Deltar laget i en cup där spelarna själva har betalat hela deltagaravgiften måste alla spelare få spela oavsett träningsmängd innan cupen. Vi låter spelarna variera i positioner under träning och match. Detsamma gäller val av lagkaptener, frisparks- och straffskyttar. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

9 Vi utgår från Svensk fotbolls värdegrund, riktlinjer och ledstjärnor
Barns och ungdomars fotbollsspel bygger på att: De ska ha roligt med sin idrott. De ska idrotta på sina egna villkor. Barn- och ungdomsfotbollen ska: Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Skapa en positiv anda och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse. Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- och ungdomsfotboll sker successivt. Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning – alla skall känna sig delaktiga i lagets resultat. Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel. Erbjuda en allsidig fotbollsträning. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

10 Våra rent-spel-regler för en bättre fotbollskultur
Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi tar ställning till rent spel och fuskar inte till oss fördelar. Vi tar ställning mot mobbning och rasism. Vi använder inte svordomar, könsord eller rasistiska uttryck – oavsett språk. Vi respekterar domaren och protesterar inte mot domslut. Vi lyssnar till vad våra ledare och tränare säger och visar respekt. Vi är rädda om och vårdar material som tillhör föreningen, andra eller en själv. Vi tackar alltid motståndarna, domaren och varandra efter spelad match. Vi stöttar våra medspelare, egna lag och hånar aldrig våra motståndare. Vi håller alltid träningar, matcher och andra aktiviteter inom föreningen alkohol- och drogfria. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

11 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Föreningens ansvar Barn- och ungdomsansvariga samordnar verksamheten i åldersgrupperna 6-14 år på uppdrag av styrelsen år är verksamma under föreningens fotbollsgrupp. Varje lag får förutsättningar att bedriva träningar, spela matcher och genomföra andra aktiviteter enligt utbildningsplanen SvFF:s utbildningspärm ”Framtidens fotbollsförening”. Varje lag har tillgång till S2S Studiecirkeln Föreningsträdet (12-16 år) där även särskild information om droger och alkohol ingår. Fotbollsskolan (6-10 år). Föreningen utser domaransvarig som samordnar informations- och utbildningsaktiviteter mot tränare, ledare och spelare. Föreningen skapar ekonomiska förutsättningar för genomförande av den årliga IFK-dagen eller Säsongsavslutning. Tränarna erbjuds kompetensutveckling enligt SvFF:s utbildningsstege. Tränarna och ledarna erhåller föreningens overall vart 3:e år. Föreningen betalar anmälningavgifter för lagen vid cuper enligt beslutad plan. Spelarna betalar de individuella deltagaravgifter som kan finnas för vissa cuper, t ex Gothia Cup och Skadevi Cup. Eventuella kostnader för t.ex läger på hemmaplan står respektive lag för själva. Föreningen betalar ev. deltagaravgifter för maximalt två ledare per lag. Kostnad för deltagaravgift för ev. ytterligare ledare fördelas ut på spelarnas deltagaravgift. Tränarna, ledare och andra representanter för lagen bjuds regelbundet in till informationsmöten under säsongen. Information om föreningens verksamhet publiceras löpande på hemsidan där också varje lag erbjuds utrymme för information till spelare och föräldrar. Riktlinjer för deltagaravgift vid zon-träning/zon-läger. När föreningen eller spelaren själv anmält sig, betalar spelaren hela deltagaravgiften själv. När spelaren har blivit uttagen av VFF står föreningen för halva anmälningsavgiften, 50% av avgiften faktureras spelaren. Vid uttagning till Elitpojklägret i Halmstad står föreningen för hela avgiften. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

12 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Spelarnas ansvar Följer alltid våra rent-spel-regler. Meddelar tränare i god tid om man inte kan delta i träning eller match, gärna från tidig ålder. Passar tider till alla samlingar. Hjälper till att ta fram och plocka tillbaka material till träning eller match. Hjälper till att städa och hålla ordning i omklädningsrummet vid träning eller match samt i Klubbhuset vid samlingar. Deltar i den obligatoriska domarutbildningen (ungdomar år) och hjälper till att döma matcher för 5-, 7-, 9- och 11-manna-fotbollen i föreningen. Hjälper till med arbetsinsatser vid arrangemang som föreningen arrangerar. Använder godkänd utrustning och ”kläder efter väder” vid träning eller match. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

13 Tränarnas och ledarnas ansvar
Tränarna och ledarna ska skapa sig insikt i, känna sig delaktiga i och ta ansvar för att innehållet i Blå Tråden tillämpas Barn- och ungdomsfotbollens värdegrund, riktlinjer och ledstjärnor. Föreningens rent-spel-regler. Tränarna ska genomgå SvFF:s tränarutbildning Avspark och bör genomgå Bas 1 , Bas 2 och Diplomkurs utifrån behov och möjligheter. Tränarna och ledarna ska ta fram, genomföra och följa upp en årsplanering för laget. Föreningens riktlinjer för cup- och turneringsspel tillämpas. Tränarna och ledarna ansvarar för att löpande bokföra lagets aktiviteter och rapportera underlag för aktivitetsstöd till kansliet i utsatt tid. Tränarna och ledarna ansvarar för att föra SISU listor på sina teoretiska aktiviteter och rapportera dessa till kansliet i utsatt tid. Tränarna och ledarna ansvarar för att boka tider för träning och match. Då bokade tider ej ska utnyttjas mailas en förfrågan till övriga ledare om intresse finns för denna. Tider som ej ska utnyttjas skall alltid avbokas. Tränarna och ledarna ska se till att laget har en väl fungerande föräldragrupp och under säsong sammankalla gruppen för information och dialog. Tränarna och ledarna ska bära föreningens klubbkläder vid träning, match och i andra sammanhang där man representerar föreningen. Minst någon av tränarna eller ledarna för respektive ålderslag ska delta på föreningens möten och representera laget. Bygga upp en FAQ för ledarna med information om bl a hur man bokar tider för träning och match. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

14 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Föräldrarnas ansvar Tar del av föreningens riktlinjer och policy – Blå Tråden – för att på bästa sätt kunna stötta barnets deltagande i föreningen. Deltar vid lagets föräldramöten och tar del av informationen som ges från föreningen (muntligt och skriftligt). Informerar tränarna och lagledarna om det är något de bör känna till om barnet. Engagerar sig i föreningen/laget genom att hjälpa till med arbetsinsatser vid planerade arrangemang som t ex Klassbollen, Oden Cup och A-lagets hemmamatcher samt se till att barnen har skjuts/kommer till match.(se även vår Trafiksäkerhetspolicy nedan). Hjälpa till med tvätt av matchställ från P7 till P14. Representerar föreningen vid matcher på ett positivt sätt genom att uppmuntra och ”heja-på” spelarna och då gärna tillsammans med övriga föräldrar på behörigt avstånd från ledar- och spelarbänken. Respekterar domare och motståndarlag. Respekterar att det är tränarnas och ledarnas ansvar att leda träning och match. Ev. synpunkter tas upp mellan träning och match inte under träning och match IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

15 Nivåanpassning av träning och match
Nivåanpassning av träning har sin grund i policyns bas som är ”spelaren i centrum” eller ”individens utveckling i fokus”. Att varje barn ska bli så bra som han kan och vill bli, efter sina förutsättningar. För att uppnå detta så vill vi skapa möjligheter att varje spelare får träna på sin nuvarande nivå. Begreppet ”nuvarande nivå” innefattar fotbollsmässig utveckling, fysisk utveckling och social utveckling. De två mest centrala begreppen i nivåanpassningen är rotation och långsiktighet. Vi ska använda oss av rotation för att ett antal spelare ska få prova på nästa nivå. Nästa nivå kan vara inom den egna åldergruppen eller att få träna med en äldre åldersgrupp. Långsiktigheten blir ett övergripande begrepp på så sätt att det inte är till kommande helg som vi ska ha utvecklat färdiga spelare utan detta är en process under lång tid. Hela träningen ska inte nivåanpassas, utan ett riktmärke är att ca 30% av träningen ska nivåanpassas (ett av tre moment på träningen eller var 3:e träning). Målsättningen med detta är personlig utveckling och att alla ska få stimulans på sin egen nivå. Nivåanpassning av träningarna kan startas vid 9-10 års ålder, så det blir naturligt i tidig ålder. Spelare och föräldrar ska vara väl införstådda med innebörden och målsättningen med nivåanpassning. Spelaren tillhör alltid sin åldergrupp – inga permanenta uppflyttningar i ungdomsfotboll. När spelare tränar med lag på nästa nivå, sker detta som en extra träning. Egna lagets träningar och matcher går i första hand. Grundtanken är att man bara flyttar spelare en åldersgrupp uppåt. Spelare bör ej spela mer än 1,5 match per vecka. Nivåanpassning kan även innebära att spela match eller cup med åldersgruppen under. En nyckel vid rotation av spelare är att dialogen mellan lagens ledare fungerar. Om lag vill använda sig av spelare från en annan årskull skall alltid ledarna i berört lag tillfrågas innan kontakt tas med spelare/föräldrar. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

16 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Kost och hälsa Inför träning eller match är det viktigt att spelarna har ätit och druckit i god tid. Detta för att uppnå bästa resultat. Kroppen förbrukar mycket energi under fysisk prestation. Speciellt viktigt är det under träning eller match under varma sommardagar. Då är det extra viktigt med påfyllning av vätska. Spelarna rekommenderas att börja dricka vatten någon timme för träningen så att man startar med ett vätskeöverskott. Spelare skall ta med sig egen märkt vattenflaska till träning och match. Man bör också med fördel ta med någon frukt till träning eller match att äta efteråt. Självfallet ska man som spelare äta en varierad och näringsrik kost med mycket kolhydrater. Det har en positiv inverkan på prestationsförmågan. Detta gäller oavsett vilken nivå man spelar på. Sjukvårdsväska ska finna med vid träning eller match. (Ledare ser till att väskan är fylld, innehållsförteckning finns) Vid penicillinbehandling är träning eller match totalt förbjudet. Vid feber o halsont eller annan infektion ska man aldrig träna eller spela match. Vid skada är det viktigt att behandla förebyggande snabbt, t ex 1. högläge, 2. tryckförband och 3. kyla. Det är ledarens uppgift att så snabbt som möjligt se till att skadad spelare kommer under sjukvård, kontaktar föräldrar och vid behov anmäler skada till försäkringsbolaget. Det är läkare/sjukvårdpersonal som ansvarar för skadad spelares fortsatta behandling. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

17 Drog- och dopingpolicy
IFK Falköping FF är en drogfri fotbollsförening. Rökning är förbjudet i klubbhuset, samt innanför de anläggningar vi använder vid träning eller match. Detta gäller även vid bortamatcher. Rökare hänvisas till annan plats. Det är inte tillåtet av ledare och spelare att röka eller dricka alkohol när de representerar klubben under träning eller match. Vid fester i klubbens regi följer föreningen den lag som gäller vid försäljning och servering av alkohol. Att nyttja eller handskas med narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Det får inte förekomma i någon form i föreningen. Vi erbjuder spelare i åldern år en droginformation varje år. Intagande av dopingpreparat är ej tillåtet. Vi följer riksidrottsförbundets rekommendationer. Tränare och ledare föregår med gott exempel och är goda förebilder även när det gäller efterlevnaden av drog- och dopingpolicyn. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

18 Trafiksäkerhetspolicy
Trafiksäkerhetspolicyn gäller alla ledare, föräldrar och andra som genomför transporter i föreningens verksamhet. Förarkrav: Gällande trafikregler skall följas och särskilt viktigt är Att föraren har giltigt körkort. Att förare och samtliga passagerare använder bilbälte. Att inte fler passagerare än det finns bälten får färdas i fordonet. Att barn under 135cm sitter på bilkudde. Att anpassa hastigheten efter rådande väglag och omständigheter samt att gällande hastighetsbestämmelser följs. Att förare är nykter och inte kör ”dagen efter” Att förare som kör minibuss skall ha haft körkort i minst 5 år. Att bilen är så packad att det ej finns lösa föremål i kupén. Att använda mobiltelefon under körning kan vara straffbart om användandet bedöms utgöra en trafikfara (ny lag från 2013). Fordonskrav Bilen skall vara godkänd av svensk bilprovning Bilen skall vintertid vara försedd med vinterdäck Övrigt Föreningen ska jobba för att så många som möjligt använder cykelhjälm vid cykling till och från träningar, matcher mm. (Enl. ny lag från juli -06 skall barn t om 15 år bära cykelhjälm). IFK Falköping FF Blå Tråden 2014

19 IFK Falköping FF Blå Tråden 2014
Krishanteringsplan I en förening kan en kris uppkomma av många olika anledningar. Det första man tänker på är troligen en olycka där en eller flera medlemmar är inblandade. Är det dessutom i klubbens regi som olyckan inträffat så blir agerandet och omhändertagandet från föreningens sida av stor vikt. Men en kris behöver inte alltid ha akut karaktär. Det kan vara en medlem som har en personlig kris eller en svår sjukdom vilket påverkar lagkompisarna så mycket att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. En kris kan också uppkomma ur rykten som sprids. Rykten som kanske handlar om att medlemmar/ledare/sektioner/styrelse håller på med oegentligheter. Vi har en krisgrupp i föreningen som skall kontaktas i alla händelser av kris. Krisgruppen skall vara de som är mest förberedda om en kris inträffar. Ledare eller andra medlemmar blir oftast de som får ta det akuta ansvaret men sedan måste krisgruppen gå in och samordna åtgärderna. Krisgruppen ska också ta över ansvaret och delegera uppgifter som måste utföras. Efter den första akuta fasen skall ingen ledare eller medlem stå ensam med ansvaret utan vi agerar tillsammans i klubben. Krisgruppen skall också kunna fungera förebyggande och även rådgivande i mindre krisartade situationer. Krisgruppen skall bara göra det man förväntas klara av resten skall vi lämna vidare till de som jobbar professionellt. Delar av krisgruppen och dess handlingsplan bör även användas vid andra kriser som orsakar massmedialt intresse. Förväxla inte idrottens krisgrupper med samhällets dito. Krisgruppen måste snabbt kunna mobilisera de resurspersoner som situationen kräver. Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd med de närmast berörda. Kontakterna med massmedia ska dirigeras av en person för att minimera risken för motstridiga och vilseledande uppgifter. Grundstenarna i krishantering är medmänsklighet och organisation. Krisgruppens uppgift är att jobba: Förebyggande. Samordnande och delegerande i händelse av kris. Utvärderande. Krishanteringsplanen finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida. IFK Falköping FF Blå Tråden 2014


Ladda ner ppt "Policy och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll"

Liknande presentationer


Google-annonser