Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen."— Presentationens avskrift:

1 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre” för Västra Götaland, vårdsamverkansområden, hälso- och sjukvårdsnämndsområden, kommuner, förvaltning, vårdcentraler Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning PPT-filen hittas under ”Indikatorer Undvikbar slutenvård och återinskrivningar” Version

2 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Västra Götaland Oplanerade återinskrivningar 1-30 dgr, 65+ Allmänt: -Antalet oplanerade återinskrivningar var drygt år 2014, vilket motsvarade knappt 20 procent av samtliga oplanerade vårdtillfällen. -Hälften av återinskrivningarna utgjordes av MDC cirkulationsorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdomar, matsmältningsorganens sjukdomar. -Vanligare bland män än bland kvinnor, inga stora åldersskillnader. -Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 21 procent av opl ÅI var ett undvikbart vårdtillfälle. -Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring : -Andelen ökade mellan 2006 och 2012, för att sedan minska något mellan 2012 och Ingen mätbar förändring mellan fyra kvartal 2014 jämfört med fyra kvartal 2013, men slumpen gjorde att VG inte fick statlig prestationsersättning år Undvikbar slutenvård, 65+ Allmänt -Antalet vårdtillfällen med undvikbar slutenvård bland 65 år el äldre var knappt år 2014, vilket motsvarade cirka 5 vårdtillfällen per 100 invånare. -Vanligaste diagnosen var hjärtsvikt (26%), följt av njurbäckeninflammation, KOL, diabetes. -Klart vanligare bland 80 år och äldre (framförallt hjärtsvikt) jämfört med år, något vanligare bland män än kvinnor. -Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 22 procent av USV var en oplanerad återinskrivning. -Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring : -Andelen har minskat kontinuerligt mellan 2006 och 2014, trots att antalet äldre ökat. -Minskningen förklarades av färre vårdtillfällen med kärlkramp, diabetes och hjärtsvikt. Njurbäcken- inflammation ökade däremot till följd av ändrade diagnoskriterier Men andelen ökade även mellan för vårdtillfällen med urinvägsinfektion. -Lägre andel undvikbar slutenvård samtliga kvartal 2014 jämfört med 2013 i VG, vilket medförde att VG fick statlig prestationsersättning år 2014.

3 Regionkansliet, område uppföljning och analys Innehållsförteckning: Sammanfattning Beskrivning indikatorer Resultat år och i vissa fall kvartal: Västra Götaland – tid, ålder och kön, diagnos Vårdsamverkansområde och diagnos Hälso- och sjukvårdsnämndsområde Kommun Förvaltning, sjukhus Vårdcentral Resultat per vårdsamverkansområde – sammanfattning, diagram Fyrbodal Simba Göteborg i Samverkan Skaraborg Södra Älvsborg * PPT-filen hittas under -www.vgregion.se/hsarapporterwww.vgregion.se/hsarapporter -Indikatorer undvikbar slutenvård och återinskrivningar

4 Regionkansliet, område uppföljning och analys Ny definition Indikatorerna i överenskommelsen regeringen/SKL ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2014”, 65 år och äldre Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar Täljare: Antal oplanerade återinskrivningar* inom 1-30 dagar för aktuell mätperiod Nämnare**: Totalt antal oplanerade vårdtillfällen för aktuell mätperiod Drygt vtf år 2014 i VG *Förstavårdtillfället kan vara planerat eller oplanerat ** För kommun och vårdcentral är nämnaren antal i befolkningen för att få stabilare nämnare Undvikbar slutenvård Täljare: Antal undvikbara slutenvårds- tillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Antal i befolkningen 65 år eller äldre (Tidigare nämnare: Totalt antal diagnossatta vårdtillfällen för aktuell mätperiod) Knappt vtf år 2014 i VG *ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Alla tidsserier är omräknade enligt ny definition. Observera säsongsvariationen vid kvartal- och månadsredovisning, framförallt till följd av variation av totalt antal vårdtillfällen i nämnaren. Under sommarmånaderna är totala antalet vårdtillfällen klart färre (färre planerade operationer), men även undvikbara slutenvårdstillfällen och ÅI30. Antalet vårdtillfällen totalt ökade mellan 2009 och 2012, liksom återinskrivningar, för att därefter minska något. Antalet undvikbara slutenvårdstillfällen har legat på en stabil nivå sedan 2009, trots att vi får fler äldre i befolkningen.

5 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hjärtsvikt, njurbäckeninflammation, KOL och diabetes står för tre av fyra vårdtillfällen med undvikbar slutenvård Undvikbar slutenvård

6 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, pneumoni, urinvägsinfektion utgör mer än 20 procent av huvuddiagnoserna vid oplanerad återinskrivning Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar

7 Regionkansliet, område uppföljning och analys Indikatorerna påverkas av flera faktorer Fem förändringsstrategier (SKL): Utskrivningsprocess Ordnad process i primärvård/hemsjukvård/omsorg Rikta insatser mångbesökare på sjukhus Faktabaserade förändringar (mätningar, ledning av utveckling och förbättringsmetodik) Aktiv patient/brukarinvolvering Fokusrapport Health navigator mars 2012: Utskrivningen Välinformerad patient Kontaktad efter utskrivning Informationsflöde vårdnivåer Onödig slutenvård av sköra äldre, Fou i väst 2013 Det finns inte en enskild lösning Andra faktorer Patientmix ålder, socioekonomi, sjuklighet, vårdtyngd Arbetssätt, bemanning mm Diagnossättningspraxis kan variera, ex njurbinfl Val av huvud/bidiagnos vid diagnosregistrering Handläggning på akutmottagningar i benägenhet att sluten-/öppen- vårda patienter, Förändring av totalt antal vårdtillfällen (nämnaren) Utbudspunkter, närhet till sjukhus, tillgången på vårdplatser Mätmetod Avgränsning studiepopulation Val av nämnare Definitioner av mått (jmf ÖJ-indikator) Slumpvariation över tid och i små områden Säsongsvariation Kvalitet och tillgänglighet i den öppna vården… …. kan förebygga akuta vårdkrävande episoder vilket undvikbar slutenvård avser att mäta i första hand. Jmf PCI-ingrepp. ???

8 Regionkansliet, område uppföljning och analys Västra Götaland

9 Regionkansliet, område uppföljning och analys Västra Götaland per år Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar

10 Regionkansliet, område uppföljning och analys

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Vårdsamverkansområde

23 Regionkansliet, område uppföljning och analys Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskriv- ningar inom 1-30 dagar

24 Regionkansliet, område uppföljning och analys

25

26

27

28 Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

29 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

30 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

31 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

32 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

33 Regionkansliet, område uppföljning och analys Undvikbar slutenvård

34 Regionkansliet, område uppföljning och analys Återinskrivningar 30 dagar

35 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsnämnds- område

36 Regionkansliet, område uppföljning och analys

37

38 Kommun

39 Regionkansliet, område uppföljning och analys

40 Antal undvikbara slutenvårdstillfällen 65 år eller äldre per kommun Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål Lilla Edet Trollhättan Uddevalla Vänersborg Fyrbodal Öckerö Askim-Frölunda-Högsbo Centrum Majorna-Linné Västra Göteborg Lundby Norra Hisingen Västra Hisingen Angered Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Härryda Mölndal Partille Göteborg Ale Kungälv Stenungsund Tjörn Simba Alingsås Herrljunga Lerum Vårgårda Bollebygd Borås Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Södra Älvsborg Essunga Falköping Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Gullspång Hjo Karlsborg Mariestad Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Skaraborg Totalt

41 Regionkansliet, område uppföljning och analys Antal oplanerade återinskrivningar 65 år eller äldre per kommun och stadsdel Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Mellerud Åmål Lilla Edet Trollhättan Uddevalla Vänersborg Fyrbodal Öckerö Askim-Frölunda-Högsbo Centrum Majorna-Linné Västra Göteborg Härryda Mölndal Partille Lundby Norra Hisingen Västra Hisingen Angered Örgryte-Härlanda Östra Göteborg Göteborg Ale Kungälv Stenungsund Tjörn Simba Alingsås Herrljunga Lerum Vårgårda Bollebygd Borås Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Södra Älvsborg Essunga Falköping Grästorp Götene Lidköping Skara Vara Gullspång Hjo Karlsborg Mariestad Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Skaraborg VG

42 Regionkansliet, område uppföljning och analys Förvaltning

43 Regionkansliet, område uppföljning och analys OBS! Endast antal för USV. Andelsmått ej framtaget pga svårt definiera upptagningsområde för förvaltning

44 Regionkansliet, område uppföljning och analys

45 OBS! Endast antal för USV. Andelsmått ej framtaget pga svårt definiera upptagningsområde för förvaltning

46 Regionkansliet, område uppföljning och analys

47 Vårdcentral

48 Regionkansliet, område uppföljning och analys

49

50

51

52

53

54

55 Fyrbodal

56 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Fyrbodal Oplanerade återinskrivningar 1-30 dgr Förändring : -Ökade , minskade Lägre andel alla fyra kvartal 2014 jämfört med 2013, och överlag i alla tre nämndsområden. Inga statistiskt säkra förändringar. Sedan 2011 har Trestad en högre andel än länet som helhet. Trestad har generellt en högre andel än övriga områden i Fyrbodal sedan Undvikbar slutenvård Förändring : -Minskade , ökade , för att sedan minska Lägre andel alla fyra kvartal 2014 jämfört med 2013, och överlag i alla tre nämndsområden. Inga statistiskt säkra förändringar per område. Högre andel än länet som helhet sedan 2013, framförallt i Trestad. Men även i Norra Bohuslän och Dalsland. Andel vårdtillfällen med urinvägsinfektion ökade mellan 2012 och 2014 och är högre än i länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

57 Regionkansliet, område uppföljning och analys

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Simba

68 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Simba Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring : -Ökade mellan 2006 och 2011, minskade mellan 2011 och Undvikbar slutenvård Förändring : -Minskat sedan En högre andel som slutenvårdats för kärlkramp än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

69 Regionkansliet, område uppföljning och analys

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 Göteborg i samverkan

81 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Göteborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring : -Ökade mellan 2006 och 2011 och därefter oförändrad. Hisingen (och nordöstra Göteborg) hade något högre värden än länet som helhet Göteborg centrum väster har lägre andel än länet som helhet Undvikbar slutenvård Förändring : -Minskade mellan 2011 och 2013, i alla nämndsområden. -Marginellt högre värde kv2-kv jämfört med 2013 i området,ffa i centrum-väster. Ej statistiskt säkert. Nordöstra Göteborg har den klart högsta andelen USV i länet som helhet under men andelen har minskat kraftigt sedan Hisingen har något högre andelar. Centrum-väster har den lägsta andelen USV i länet som helhet, och på senare år även Södra Bohuslän. En lägre andel som slutenvårdats för diabetes än länet som helhet. En högre andel som slutenvårdats för KOL än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

82 Regionkansliet, område uppföljning och analys

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Skaraborg

93 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Skaraborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring : -Inga stora förändringar Västra Skaraborg och SkaS hade lägre andel än länet som helhet under perioden Undvikbar slutenvård Förändring : -Kraftig minskning mellan Östra Skaraborg har haft klart högre värden än länet som helhet sedan 2006 (Västra mellan ), men 2014 samma nivå som länet, till följd av minskning av hjärtsvikt, diabetes och kärlkramp. En högre andel som slutenvårdats för hjärtsvikt (och diabetes) än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

94 Regionkansliet, område uppföljning och analys

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Södra Älvsborg

105 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning S Älvsborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring : -Inga stora förändringar Undvikbar slutenvård Förändring : -Minskat mellan Mittenälvsborg har något lägre andel än länet som helhet under perioden En högre andel som slutenvårdats för diabetes än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

106 Regionkansliet, område uppföljning och analys

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 Undvikbar slutenvård – ingående diagnoser Källa: Öppna Jämförelsers indikatorbeskrivning Vårdtillfällen med hjärtoperationer ’FN’ och ’FP’ exkluderas

117 Generell titel


Ladda ner ppt "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser