Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen."— Presentationens avskrift:

1 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre” för Västra Götaland, vårdsamverkansområden, hälso- och sjukvårdsnämndsområden, kommuner, förvaltning, vårdcentraler Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning anna.kjellstrom@vgregion.se catarina.karlberg@vgregion.se PPT-filen hittas under www.vgregion.se/hsarapporter ”Indikatorer Undvikbar slutenvård och återinskrivningar” Version 150311

2 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Västra Götaland Oplanerade återinskrivningar 1-30 dgr, 65+ Allmänt: -Antalet oplanerade återinskrivningar var drygt 16 000 år 2014, vilket motsvarade knappt 20 procent av samtliga oplanerade vårdtillfällen. -Hälften av återinskrivningarna utgjordes av MDC cirkulationsorganens sjukdomar, andningsorganens sjukdomar, matsmältningsorganens sjukdomar. -Vanligare bland män än bland kvinnor, inga stora åldersskillnader. -Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 21 procent av opl ÅI var ett undvikbart vårdtillfälle. -Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring 2006-2014: -Andelen ökade mellan 2006 och 2012, för att sedan minska något mellan 2012 och 2014. -Ingen mätbar förändring mellan fyra kvartal 2014 jämfört med fyra kvartal 2013, men slumpen gjorde att VG inte fick statlig prestationsersättning år 2014. Undvikbar slutenvård, 65+ Allmänt -Antalet vårdtillfällen med undvikbar slutenvård bland 65 år el äldre var knappt 16 000 år 2014, vilket motsvarade cirka 5 vårdtillfällen per 100 invånare. -Vanligaste diagnosen var hjärtsvikt (26%), följt av njurbäckeninflammation, KOL, diabetes. -Klart vanligare bland 80 år och äldre (framförallt hjärtsvikt) jämfört med 65-79 år, något vanligare bland män än kvinnor. -Hög korrelation mellan USV och ÅI30 för vårdcentraler. 22 procent av USV var en oplanerad återinskrivning. -Stor spridning mellan kommuner och vårdcentraler, vilket tyder på att det finns förbättringspotential. Förändring 2006-2014: -Andelen har minskat kontinuerligt mellan 2006 och 2014, trots att antalet äldre ökat. -Minskningen förklarades av färre vårdtillfällen med kärlkramp, diabetes och hjärtsvikt. Njurbäcken- inflammation ökade däremot till följd av ändrade diagnoskriterier 2011. Men andelen ökade även mellan 2012-2014 för vårdtillfällen med urinvägsinfektion. -Lägre andel undvikbar slutenvård samtliga kvartal 2014 jämfört med 2013 i VG, vilket medförde att VG fick statlig prestationsersättning år 2014.

3 Regionkansliet, område uppföljning och analys Innehållsförteckning: Sammanfattning Beskrivning indikatorer Resultat år och i vissa fall kvartal: Västra Götaland – tid, ålder och kön, diagnos Vårdsamverkansområde och diagnos Hälso- och sjukvårdsnämndsområde Kommun Förvaltning, sjukhus Vårdcentral Resultat per vårdsamverkansområde – sammanfattning, diagram Fyrbodal Simba Göteborg i Samverkan Skaraborg Södra Älvsborg * PPT-filen hittas under -www.vgregion.se/hsarapporterwww.vgregion.se/hsarapporter -Indikatorer undvikbar slutenvård och återinskrivningar

4 Regionkansliet, område uppföljning och analys Ny definition 2014 - Indikatorerna i överenskommelsen regeringen/SKL ”Sammanhållen vård och omsorg bland de mest sjuka äldre 2014”, 65 år och äldre Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar Täljare: Antal oplanerade återinskrivningar* inom 1-30 dagar för aktuell mätperiod Nämnare**: Totalt antal oplanerade vårdtillfällen för aktuell mätperiod Drygt 16 000 vtf år 2014 i VG *Förstavårdtillfället kan vara planerat eller oplanerat ** För kommun och vårdcentral är nämnaren antal i befolkningen för att få stabilare nämnare Undvikbar slutenvård Täljare: Antal undvikbara slutenvårds- tillfällen* för aktuell mätperiod Nämnare: Antal i befolkningen 65 år eller äldre (Tidigare nämnare: Totalt antal diagnossatta vårdtillfällen för aktuell mätperiod) Knappt 16 000 vtf år 2014 i VG *ett urval av 13 sjukdomstillstånd (huvuddiagnoser men för diabetes även bidia), se sista PPT-bilden KÄLLA: VÅRDDATABASEN VEGA. Alla tidsserier är omräknade enligt ny definition. Observera säsongsvariationen vid kvartal- och månadsredovisning, framförallt till följd av variation av totalt antal vårdtillfällen i nämnaren. Under sommarmånaderna är totala antalet vårdtillfällen klart färre (färre planerade operationer), men även undvikbara slutenvårdstillfällen och ÅI30. Antalet vårdtillfällen totalt ökade mellan 2009 och 2012, liksom återinskrivningar, för att därefter minska något. Antalet undvikbara slutenvårdstillfällen har legat på en stabil nivå sedan 2009, trots att vi får fler äldre i befolkningen.

5 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hjärtsvikt, njurbäckeninflammation, KOL och diabetes står för tre av fyra vårdtillfällen med undvikbar slutenvård Undvikbar slutenvård

6 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, pneumoni, urinvägsinfektion utgör mer än 20 procent av huvuddiagnoserna vid oplanerad återinskrivning Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar

7 Regionkansliet, område uppföljning och analys Indikatorerna påverkas av flera faktorer Fem förändringsstrategier (SKL): Utskrivningsprocess Ordnad process i primärvård/hemsjukvård/omsorg Rikta insatser mångbesökare på sjukhus Faktabaserade förändringar (mätningar, ledning av utveckling och förbättringsmetodik) Aktiv patient/brukarinvolvering Fokusrapport Health navigator mars 2012: Utskrivningen Välinformerad patient Kontaktad efter utskrivning Informationsflöde vårdnivåer Onödig slutenvård av sköra äldre, Fou i väst 2013 Det finns inte en enskild lösning Andra faktorer Patientmix ålder, socioekonomi, sjuklighet, vårdtyngd Arbetssätt, bemanning mm Diagnossättningspraxis kan variera, ex njurbinfl Val av huvud/bidiagnos vid diagnosregistrering Handläggning på akutmottagningar i benägenhet att sluten-/öppen- vårda patienter, Förändring av totalt antal vårdtillfällen (nämnaren) Utbudspunkter, närhet till sjukhus, tillgången på vårdplatser Mätmetod Avgränsning studiepopulation Val av nämnare Definitioner av mått (jmf ÖJ-indikator) Slumpvariation över tid och i små områden Säsongsvariation Kvalitet och tillgänglighet i den öppna vården… …. kan förebygga akuta vårdkrävande episoder vilket undvikbar slutenvård avser att mäta i första hand. Jmf PCI-ingrepp. ???

8 Regionkansliet, område uppföljning och analys Västra Götaland

9 Regionkansliet, område uppföljning och analys Västra Götaland per år Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar

10 Regionkansliet, område uppföljning och analys

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Vårdsamverkansområde

23 Regionkansliet, område uppföljning och analys Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskriv- ningar inom 1-30 dagar

24 Regionkansliet, område uppföljning och analys

25

26

27

28 Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

29 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

30 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

31 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

32 Regionkansliet, område uppföljning och analys Skillnader kan även bero på skillnader i diagnosregistrering

33 Regionkansliet, område uppföljning och analys Undvikbar slutenvård

34 Regionkansliet, område uppföljning och analys Återinskrivningar 30 dagar

35 Regionkansliet, område uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsnämnds- område

36 Regionkansliet, område uppföljning och analys

37

38 Kommun

39 Regionkansliet, område uppföljning och analys

40 Antal undvikbara slutenvårdstillfällen 65 år eller äldre per kommun 200620072008200920102011201220132014 1 Lysekil212165171174197213193239262 1 Munkedal117102117104108121148130136 1 Orust188149184153182199220251244 1 Sotenäs133114 110111128104149120 1 Strömstad14113816910699124 135106 1 Tanum156166171147139145136174163 2 Bengtsfors1431339211214113688140126 2 Dals-Ed656652396458485852 2 Färgelanda77107767811110491120124 2 Mellerud15813911412496101131152149 2 Åmål149138125143137148201224211 3 Lilla Edet130134125121150122115175182 3 Trollhättan518542515514585543623675621 3 Uddevalla775657596544629630668694673 3 Vänersborg408419343379415434536520516 Fyrbodal337031692964284831643206342638363685 4 Öckerö82768782921159293121 5 Askim-Frölunda-Högsbo610577 610566640595494593 5 Centrum299308288275294382390324356 5 Majorna-Linné370391357294326342378321328 5 Västra Göteborg350298348367382326361379426 11 Lundby396336313342338346352318360 11 Norra Hisingen423432430437440456520498476 11 Västra Hisingen374417373383414412446444431 12 Angered319339332364318396341343365 12 Örgryte-Härlanda542496570473580522469486438 12 Östra Göteborg485467500517550502499445389 7 Härryda186184207230212229205196204 7 Mölndal415440517524475501493460480 7 Partille236262263258261304281285247 Göteborg508750235162515652485473542250865214 4 Ale245206272245264296297282243 4 Kungälv339367395399368420394454 4 Stenungsund200196198217218251244246270 4 Tjörn127103124136139149155 143 Simba9118729899979891116109011371110 6 Alingsås477442445370427417455404 6 Herrljunga14711310087124141106120118 6 Lerum242286270281290294283292299 6 Vårgårda859510597101828899 8 Bollebygd605848608477709075 8 Borås114611891112976982115911191121978 8 Mark520569516488397366386391381 8 Svenljunga112119143155119106102109113 8 Tranemo134113138105989110298131 8 Ulricehamn228251243266 236266261204 Södra Älvsborg315132353120288528882969297729852802 9 Essunga6459715059568471 9 Falköping506450409420407429415406415 9 Grästorp866662616273966559 9 Götene162136138150114125127112129 9 Lidköping454502453472423445375373386 9 Skara240230297259191196189217 9 Vara227209190210189193227183167 10 Gullspång13314497967610090105102 10 Hjo14011213211695908977103 10 Karlsborg103879795120119929574 10 Mariestad330334355306302330299315302 10 Skövde670618621502547528580569500 10 Tibro107136142135145141143130120 10 Tidaholm192194171141157171185162149 10 Töreboda132184202161170168147123113 Skaraborg354634613437317430573164313830032907 Totalt161541583315762151401545216027160561605215730

41 Regionkansliet, område uppföljning och analys Antal oplanerade återinskrivningar 65 år eller äldre per kommun och stadsdel 200620072008200920102011201220132014 1 Lysekil176161172164194218268232193 1 Munkedal12612011812111397139111118 1 Orust213163179137178201235274212 1 Sotenäs167138 11997115123118142 1 Strömstad1221061719590133152127106 1 Tanum136145141159111136145 171 2 Bengtsfors1121289688123159116150117 2 Dals-Ed765145325150314149 2 Färgelanda6598936679114108128108 2 Mellerud133135100110105101 148121 2 Åmål135164137156128140198200186 3 Lilla Edet9713312411512413199163142 3 Trollhättan625622538561633615797688679 3 Uddevalla655667606506607592729706702 3 Vänersborg409421388397389464600524551 Fyrbodal324732523046282630223266384137553597 4 Öckerö65716910185131112110128 5 Askim-Frölunda-Högsbo471472504527559620671530592 5 Centrum235256305278338375397445385 5 Majorna-Linné333334367333311371387390411 5 Västra Göteborg281269334312352369382396397 7 Härryda176178215234192237269227252 7 Mölndal360354449547471465516424493 7 Partille236263284292 347306348280 11 Lundby329290306355398371377333327 11 Norra Hisingen377399411470577514528490538 11 Västra Hisingen305343383354381398410449420 12 Angered235280287305327331343 341 12 Örgryte-Härlanda421477454509528526471469444 12 Östra Göteborg395416465444481446414439376 Göteborg421944024833506152925501558353935384 4 Ale236203212232267317279267303 4 Kungälv359363380367423460473413493 4 Stenungsund201188174162233248260280264 4 Tjörn112130118113149151184168135 Simba908884 87410721176119611281195 6 Alingsås404420362398406425465472463 6 Herrljunga11010889809312297105101 6 Lerum230238261269259296347326296 6 Vårgårda8589928995868280120 8 Bollebygd6057529189677911771 8 Borås102010711027106210311275131612501263 8 Mark441470535471359409408512425 8 Svenljunga95121141138122114116142113 8 Tranemo87991451061089299115124 8 Ulricehamn203220237272234227311306259 Södra Älvsborg273528932941297627963113332034253235 9 Essunga624735624662835363 9 Falköping441365356363382418396418440 9 Grästorp665557516585805066 9 Götene149156137125128133145111119 9 Lidköping404431473433463446417357394 9 Skara184216252237183196180 200 9 Vara215233215195234197238176167 10 Gullspång12014893927478707184 10 Hjo10810510911411797105103108 10 Karlsborg998210093107150929489 10 Mariestad274332392328345349365292341 10 Skövde595523528480596601571576559 10 Tibro97135105112129112128 119 10 Tidaholm123175174162164142162168141 10 Töreboda129150183147126157136145111 Skaraborg306631533209299431593223316829223001 VG142461465314984148121545216405171191662816424

42 Regionkansliet, område uppföljning och analys Förvaltning

43 Regionkansliet, område uppföljning och analys OBS! Endast antal för USV. Andelsmått ej framtaget pga svårt definiera upptagningsområde för förvaltning

44 Regionkansliet, område uppföljning och analys

45 OBS! Endast antal för USV. Andelsmått ej framtaget pga svårt definiera upptagningsområde för förvaltning

46 Regionkansliet, område uppföljning och analys

47 Vårdcentral

48 Regionkansliet, område uppföljning och analys

49

50

51

52

53

54

55 Fyrbodal

56 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Fyrbodal Oplanerade återinskrivningar 1-30 dgr Förändring 2006-2014: -Ökade 2010-2012, minskade 2012-2014 -Lägre andel alla fyra kvartal 2014 jämfört med 2013, och överlag i alla tre nämndsområden. Inga statistiskt säkra förändringar. Sedan 2011 har Trestad en högre andel än länet som helhet. Trestad har generellt en högre andel än övriga områden i Fyrbodal sedan 2006. Undvikbar slutenvård Förändring 2006-2014: -Minskade 2006-2009, ökade 2009-2013, för att sedan minska 2014. -Lägre andel alla fyra kvartal 2014 jämfört med 2013, och överlag i alla tre nämndsområden. Inga statistiskt säkra förändringar per område. Högre andel än länet som helhet sedan 2013, framförallt i Trestad. Men även i Norra Bohuslän och Dalsland. Andel vårdtillfällen med urinvägsinfektion ökade mellan 2012 och 2014 och är högre än i länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

57 Regionkansliet, område uppföljning och analys

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Simba

68 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Simba Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring 2006-2014: -Ökade mellan 2006 och 2011, minskade mellan 2011 och 2013. Undvikbar slutenvård Förändring 2006-2014: -Minskat sedan 2011. En högre andel som slutenvårdats för kärlkramp 2007-2014 än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

69 Regionkansliet, område uppföljning och analys

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 Göteborg i samverkan

81 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Göteborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring 2006-2014: -Ökade mellan 2006 och 2011 och därefter oförändrad. Hisingen (och nordöstra Göteborg) hade något högre värden än länet som helhet 2009-2014 Göteborg centrum väster har lägre andel än länet som helhet 2006-2013 Undvikbar slutenvård Förändring 2006-2014: -Minskade mellan 2011 och 2013, i alla nämndsområden. -Marginellt högre värde kv2-kv4 2014 jämfört med 2013 i området,ffa i centrum-väster. Ej statistiskt säkert. Nordöstra Göteborg har den klart högsta andelen USV i länet som helhet under 2008-2014 men andelen har minskat kraftigt sedan 2011. Hisingen har något högre andelar. Centrum-väster har den lägsta andelen USV i länet som helhet, och på senare år även Södra Bohuslän. En lägre andel som slutenvårdats för diabetes 2006-2014 än länet som helhet. En högre andel som slutenvårdats för KOL 2006-2014 än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

82 Regionkansliet, område uppföljning och analys

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Skaraborg

93 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning Skaraborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring 2006-2014: -Inga stora förändringar 2006-2014. Västra Skaraborg och SkaS hade lägre andel än länet som helhet under perioden 2008-2014. Undvikbar slutenvård Förändring 2006-2014: -Kraftig minskning mellan 2006-2014. Östra Skaraborg har haft klart högre värden än länet som helhet sedan 2006 (Västra mellan 2006-2009), men 2014 samma nivå som länet, till följd av minskning av hjärtsvikt, diabetes och kärlkramp. En högre andel som slutenvårdats för hjärtsvikt (och diabetes) 2006-2014 än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

94 Regionkansliet, område uppföljning och analys

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Södra Älvsborg

105 Regionkansliet, område uppföljning och analys Sammanfattning S Älvsborg Oplanerade åter- inskrivningar 1-30 dgr Förändring 2006-2014: -Inga stora förändringar 2006-2014. Undvikbar slutenvård Förändring 2006-2014: -Minskat mellan 2006-2014. Mittenälvsborg har något lägre andel än länet som helhet under perioden 2011- 2014 En högre andel som slutenvårdats för diabetes 2006-2014 än länet som helhet Observera den stora säsongsvariation vid kvartals- och månadsredovisning ffa till följd av variation i nämnaren (totalt antal vårdtillfällen) samt att förändringar över tid kan bero på flera faktorer, och där slumpen kan vara en förklaring

106 Regionkansliet, område uppföljning och analys

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116 Undvikbar slutenvård – ingående diagnoser Källa: Öppna Jämförelsers indikatorbeskrivning Vårdtillfällen med hjärtoperationer ’FN’ och ’FP’ exkluderas

117 Generell titel


Ladda ner ppt "Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och kvartal av indikatorerna i överenskommelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser