Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser. Statisticon har anlitat Intervjubolaget IMRI för genomförande av intervjuerna. Undersökning genomfördes via telefonintervjuer till i förväg namngivna uppgiftslämnare inom berörda läns kommuner under perioden 23 oktober till 20 november 2009. De frågor som ställts i intervjun har tagits fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Örebro län. Synpunkter har inhämtats dels från övriga deltagande länsstyrelser, dels från Statisticon.

2 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Jag får ett bra bemötande av personalen på länsstyrelsen

3 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Länsstyrelsens personal är engagerad och lyhörd

4 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Det är lätt att nå rätt person inom Länsstyrelsen per telefon

5 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Den information du får vid de inledande kontakterna med Länsstyrelsen underlättar ansökningsprocessen

6 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen ger mig den information jag behöver i mitt ärende

7 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Jordbruksverkets ansökningsblanketter är strukturerade och lätta att följa

8 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Det underlag som behövs för ansökan är lätt att ta fram och redovisa

9 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Det är lätt att förstå Länsstyrelsens skriftliga beslut

10 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen ger i sitt beslut tydliga motiv till sina ställningstaganden

11 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Det ges tydlig information från Länsstyrelsen kring vad som krävs av mig i samband med beslutet om beviljat stöd

12 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Länsstyrelsens personal har hög kompetens inom sitt område

13 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Jag är nöjd med handläggningstiden av min ansökan utifrån mina förväntningar

14 Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Totalt sett är jag nöjd med Länsstyrelsens sätt att hantera min ansökan om företagsstöd


Ladda ner ppt "Länsstyrelsegemensam brukarundersökning Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet Undersökningen har genomförts av Statisticon AB på uppdrag av nio länsstyrelser."

Liknande presentationer


Google-annonser