Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPHOVSRÄTT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPHOVSRÄTT."— Presentationens avskrift:

1 UPPHOVSRÄTT

2 Vad är upphovsrätt? En lag som säger vad du får göra och inte får göra med material som andra har skapat. Man är skyldig att fråga upphovsmannen om lov att använda materialet

3 Exempel på material: Bilder Fotografier Texter Musik Film Datorprogram

4 Vem är upphovsman? Författare Kompositörer Konstnärer Fotografer
Dessa har alltid ensamrätt på sina verk och presentationer

5 Vad är en rättighetshavare?
Den som har rätt att bestämma över hur det skyddade verket får användas Upphovsmannen själv Förlag (som företräder upphovsmannen) Arvinge

6 Upphovsrätten: Gäller så länge upphovsmannen lever plus 70 år efter dennes död. (Skyddstid) Gäller även om copyrightsymbolen © inte är utsatt. Man får kopiera material som privatperson för privat bruk. Man får använda fria verk där skyddstiden gått ut.

7 Citat Ett utdrag från originaltexten som skall återges ordagrant.
Ett längre citat bör stå i ett eget stycke och en bit in i texten Viktigt att markera citatet med citationstecken När du citerar ska du alltid uppge namn på upphovsmannen och varifrån du hämtat citatet

8 Citat Kan skrivas på olika sätt:
”Sänk rösträtten till tolv år!” kräver Staffan Hellberg. Hellberg skriver: ”Dagens tonåringar har lärt sig handskas med pengar och pengars värde bättre än några tidigare.”

9 YTTRANDEFRIHETSBROTT

10 Olaga hot Hota en person via nätet (nätmobbning)
Hota med brottslig gärning Framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom Straffsats är böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst 6 månader och högst 4 år.

11 Hets mot folkgrupp När någon/några hotar eller uttrycker förakt för en grupp av personer med anspelning på sexuell läggning, ras, hudfärg, nationellt etniskt ursprung eller trosbekännelse. Straffsatsen är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år.

12 Förtal Att sprida uppgifter om en individ i syfte att utsätta denne för andras förakt; uppgifterna behöver inte vara falska för att det skall räknas som förtal Endast den som anser sig utsatt för förtal kan väcka åtal Grovt förtal kan ge böter eller fängelse i högst två år

13 Uppvigling Att i ord eller skrift uppmana andra människor till brott eller ohörsamhet Om brottet är ringa kan man dömas till fängelse i upp till 6 månader. Vid grovt brott upp till 4 års fängelse.


Ladda ner ppt "UPPHOVSRÄTT."

Liknande presentationer


Google-annonser