Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo01 1 Miljö och hälsa i ditt boende Miljöinventering & bedömning av bostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo01 1 Miljö och hälsa i ditt boende Miljöinventering & bedömning av bostäder."— Presentationens avskrift:

1 Bo01 1 Miljö och hälsa i ditt boende Miljöinventering & bedömning av bostäder

2 Bo01 2 Fördelar för dig som boende _Vetskap om fastigheten bl a rom farliga ämnen finns rförekomst av höga emissioner ranvändning av energi, vatten _Ökad trygghet genom att ev brister kan åtgärdas _Ett underlag för fördjupad samverkan mellan din värd och dig som boende _En bättre kvalitet i ditt boende _Medverka till att minska byggnadens miljöpåverkan och därmed kostnaderna _Miljöstatus kan vara underlag för en bostadsdeklaration, t ex enligt rBoverkets förslag eller rMIBB, Miljöinventering av befintlig bebyggelse utarbetad av bl a Hyresgäströrelsen

3 Bo01 3 Steg 1. Miljöinventering Med handledning och instruktioner inventeras byggnaden av specialutbildad personal Inventeringen omfattar 90 miljöaspekter inom områdena o Inomhusmiljö o Utemiljö o Energi, o Naturresurser och miljöstörande ämnen Varje miljöaspekt klassas i en femgradig skala Hur går en Miljöstatus till

4 Bo01 4 Resultaten från inventeringen bearbetas av metodens datorprogram. Steg 2 Databearbetning

5 Bo01 5 Hur medverkar du som boende _Enkät om ditt boende _Upplåta din lägenhet för inventering (ett urval) _Diskussioner med din hyresvärd om förbättringar

6 Bo01 6 Trovärdiga resultat _Metoden utvecklas bl a i samarbete med forskare _Fackkompetens hos inventerarna _Utbildade och godkända inventerare _Licens för användning

7 Bo01 7 Steg 3. Utvärdering och åtgärdsförslag Miljörapport rBeskrivning av fastigheten rPositiva och negativa observationer rFörslag till åtgärder Omedelbara, Kortsiktiga, Långsiktiga rMiljörosor rSammanställning av inventeringsobservationer rFotografier

8 Bo01 8 I en serie diagram, s k miljörosor, beskrivs byggnadens miljöstatus: r Inomhusmiljö 4Luftkvalitet r Utemiljö r Energi  Naturresurser 4Miljöstörande ämnen Exempel på miljöros för delområde Inomhusmiljö. Grön yta = bedömd miljöstatus. Ju större den gröna ytan är desto bättre miljöstatus. M iljörosor

9 Bo01 9 Effekterna av åtgärdsförslagen redovisas som en blå målros utanför den gröna miljörosen som visar nuläget. Målrosen fungerar som en kompass för samverkan om att förbättra fastighetens påverkan på boendemiljön och naturen Vad händer efter en Miljöstatus Exempel på miljöros för delområde Inomhusmiljö: Grön yta = bedömd miljöstatus. Blå linje = Målros. Ju större den gröna ytan är desto bättre miljöstatus.

10 Bo01 10 Vilka ligger bakom Miljöstatus _Startade 1995 som ett utvecklingsprojekt _Föreningen bildades i april 1997 med ca 10 medlemmar _F n har föreningen 30 medlemmar rfastighetsföretag rkonsulter rentreprenörer rhyresgäster _På väg mot svensk branschstandard r20 milj m 2 i över 2000 byggnader

11 Bo01 11 För dig som vill nå längre – kontakta Miljöstatus för byggnader www.miljostatus.se


Ladda ner ppt "Bo01 1 Miljö och hälsa i ditt boende Miljöinventering & bedömning av bostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser