Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste."— Presentationens avskrift:

1 Vi ger liv åt historien och en bild av idag!

2 Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste upplagan ut 1946. Under 1960-talet gjordes även en dokumentation under benämningen ”Hallands bebyggelse” Det finns ett allmänt intresse för en beskrivning av den förändring som den halländska landsbygden genomgått under de senaste 60 åren.

3 Syfte Projektets syfte är dokumentera och presentera historik och nuvarande förhållanden för samtliga halländska jord- och skogsbruksfastigheter över 2 hektar. Det handlar om ca 16 000 fastigheter, varav knappt 8 000 är bebyggda. Projektet genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan, på initiativ av bl a LRF och med stöd från Region Halland och Länsstyrelsen Halland via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

4 Metod Dokumentationen sker genom besök av de bebyggda fastigheterna, då samtliga byggnader (manbyggnad och eventuella ekonomibyggnader) fotograferas. Dessutom ber vi fastighetsägaren att fylla i en blankett som sammanfattar gårdens historia från 1940-talet och framåt samt hur gården nyttjas idag. Insamlat material matas in i en databas, för att sedan publiceras digitalt på internet samt i en ”Gods & Gårdar för 2010-talet”.

5 Organisation Projektet arbetar över hela Halland, med projekt- ledningen stationerad i Falkenberg. Inventerarna utgörs av arbetssökande, i första hand inom ramen för Jobb- och Utvecklingsgarantin (Fas 2-3). Arbetsgrupperna har sin hemvist på SV:s lokala kontor, med daglig handledning från befintlig SV-personal. För närvarande har vi 24 personer ”inskrivna” i projektet (12st i Halmstad/Laholm, 5 st i Falkenberg, 5 st i Varberg och 2 st i Kungsbacka)

6 Arbetsuppgifter Administration/Besök Kontakta ägare, boka besök Fotografering, intervjuer Administration Förbereda fastighetslistor m m Inmatning i databas Eventuell kontakt med ägare för korrektur m m

7 Nuläget Halmstad är i praktiken klart (ca 1200 fastigheter) Halmstadgruppen kör nu i Laholm (klara med ca 800 av 1400) Falkenbergsgruppen kör nu i Ullared samt Vessigebro (klara med ca 500 av 1600) Varbergsgruppen kör nu i Väröbacka (klara med ca 500 av 1800) I Kungsbacka har vi skickat ut brev till de första ca 70 fastigheterna (av ca 1200) Vi har f n 9 st bilar ute, som i snitt gör 4-6 besök/dag. Vi räknar med att vara klara med inventeringen i nov/dec 2012.


Ladda ner ppt "Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste."

Liknande presentationer


Google-annonser