Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms."— Presentationens avskrift:

1 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås Susanna Broms Kungl. biblioteket

2 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal

3 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Direktivet 2001 Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society Europaparlamentets och Rådets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

4 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Bern-konventionen Tilläggsprotokollet: balans mellan rättsinnehavare och informationsanvändare

5 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Implementeringen Prop. 2004/05:110, den 10 mars 2005, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Ändringarna började gälla den 1 juli 2005

6 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Vad är upphovsrätt? En upphovsmans rätt att bestämma över användningen av sina verk författare, kompositörer, konstnärer skön- och facklitteratur, datorprogram, musik, film, fotografi

7 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Exempel på verkets form skrift, tal och bilder siffror, stenografi och morse digitala tecken, exempelvis: innehåll på CD-ROM, disketter, USB etc. innehåll i databaser webbsidor (som inte är databaser)

8 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Skyddat verk Ett verk är resultatet av en individuell, andligt skapande verksamhet måste ha verkshöjd skall ha en speciell utformning Man kan inte skydda en idé eller ett innehåll

9 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Skyddstid börjar löpa den dag då verket skapades och gäller 70 år efter det år då upphovsmannen avled 50 år - fotografi utan verkshöjd (ej verk)

10 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Upphovsrätt gäller inte för författningar beslut av myndigheter yttranden av svenska myndigheter officiella översättningar av 1-3

11 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Vad består upphovsrätten av? ideella rättigheter ekonomiska rättigheter

12 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ideell rättighet är rätten att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas att motsätta sig att verket ändras

13 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ekonomisk rättighet är rätten att framställa exemplar av verket (kopiering) att göra verket tillgängligt för allmänheten

14 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ekonomiska rättigheter mångfaldiga (kopiera) göra verket tillgängligt för allmänheten: framföra verket offentligt (film, radio, TV) sprida exemplar av verket till allmänheten (främst analoga böcker) visa exemplar av verket offentligt (främst bildkonst) överföra verk till allmänheten (via Internet eller andra nätverk)

15 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ekonomiska rättigheter, forts Spridningsrätten är konsumerad genom den första spridningen  grunden för utlåning av böcker inom den offentliga biblioteksverksamheten - gäller ej filmverk och videofilm

16 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ny bestämmelse Nytt sätt att göra ett verk tillgängligt för allmänheten: överföring av verk till allmänheten (via Internet eller andra nätverk)

17 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten avtalslicens kopiering för privat bruk kopiering i undervisningsverksamhet kopiering inom vissa arkiv och bibliotek

18 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten Avtalslicens (kopieringsavtal) - ett avtal som ger användaren möjlighet att mot betalning kopiera ett visst antal sidor eller ett visst omfång av ett material

19 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten kopiering för privat bruk (12 §) lovlig förlaga ett eller några få exemplar begränsade delar - begränsat omfång kräver rimlig kompensation musikaliska verk - ej genom utomstående Gäller alla typer av verk utom datorprogram och byggnadsverk

20 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Ny bestämmelse Avtalslicens krävs för: kopiering inom myndigheter, företag och organisationer (42b §) endast på papper

21 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten kopiering i undervisningsverksamhet - mot betalning genom avtalslicens Kopieringsavtalen föreskriver att man, inom undervisningsverksamhet, skall undvika att kopiera med stöd av reglerna om enskilt bruk

22 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten Nytt för avtalslicenserna i undervisning: även digital kopiering

23 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten kopiering inom vissa arkiv och vissa bibliotek (16 §) Gäller statliga och kommunala arkiv, statliga forskningsbibliotek samt folkbibliotek.

24 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten istället för lån (enskilda artiklar, korta avsnitt)

25 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten Nya möjligheter: digital kopiering på bibliotek digitala fjärrlån till andra bibliotek - för utskrift på papper Jämför tidigare rätt: endast tillåtet för bevarande, komplettering och forskning

26 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Inskränkningar i upphovsrätten Nytt område för avtalslicenser: digitala kopior på bibliotek, såväl för överföring som för spridning (på fast medium)

27 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Vad bör biblioteken göra? Upphöra med all kopiering? Hindra alla möjligheter till privat kopiering?

28 Kungl.biblioteket - Box Stockholm Vad kan biblioteken göra? Information Tillsägelse

29 Kungl.biblioteket - Box Stockholm

30 Kungl.biblioteket - Box Stockholm


Ladda ner ppt "Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms."

Liknande presentationer


Google-annonser