Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms."— Presentationens avskrift:

1 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket

2 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se2 2005-10-12 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal

3 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se3 2005-10-12 Direktivet 2001 Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society Europaparlamentets och Rådets direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

4 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se4 2005-10-12 Bern-konventionen Tilläggsprotokollet: balans mellan rättsinnehavare och informationsanvändare

5 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se5 2005-10-12 Implementeringen Prop. 2004/05:110, den 10 mars 2005, Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Ändringarna började gälla den 1 juli 2005

6 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se6 2005-10-12 Vad är upphovsrätt? En upphovsmans rätt att bestämma över användningen av sina verk författare, kompositörer, konstnärer skön- och facklitteratur, datorprogram, musik, film, fotografi

7 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se7 2005-10-12 Exempel på verkets form skrift, tal och bilder siffror, stenografi och morse digitala tecken, exempelvis: innehåll på CD-ROM, disketter, USB etc. innehåll i databaser webbsidor (som inte är databaser)

8 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se8 2005-10-12 Skyddat verk Ett verk är resultatet av en individuell, andligt skapande verksamhet måste ha verkshöjd skall ha en speciell utformning Man kan inte skydda en idé eller ett innehåll

9 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se9 2005-10-12 Skyddstid börjar löpa den dag då verket skapades och gäller 70 år efter det år då upphovsmannen avled 50 år - fotografi utan verkshöjd (ej verk)

10 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se10 2005-10-12 Upphovsrätt gäller inte för författningar beslut av myndigheter yttranden av svenska myndigheter officiella översättningar av 1-3

11 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se11 2005-10-12 Vad består upphovsrätten av? ideella rättigheter ekonomiska rättigheter

12 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se12 2005-10-12 Ideell rättighet är rätten att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas att motsätta sig att verket ändras

13 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se13 2005-10-12 Ekonomisk rättighet är rätten att framställa exemplar av verket (kopiering) att göra verket tillgängligt för allmänheten

14 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se14 2005-10-12 Ekonomiska rättigheter mångfaldiga (kopiera) göra verket tillgängligt för allmänheten: framföra verket offentligt (film, radio, TV) sprida exemplar av verket till allmänheten (främst analoga böcker) visa exemplar av verket offentligt (främst bildkonst) överföra verk till allmänheten (via Internet eller andra nätverk)

15 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se15 2005-10-12 Ekonomiska rättigheter, forts Spridningsrätten är konsumerad genom den första spridningen  grunden för utlåning av böcker inom den offentliga biblioteksverksamheten - gäller ej filmverk och videofilm

16 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se16 2005-10-12 Ny bestämmelse Nytt sätt att göra ett verk tillgängligt för allmänheten: överföring av verk till allmänheten (via Internet eller andra nätverk)

17 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se17 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten avtalslicens kopiering för privat bruk kopiering i undervisningsverksamhet kopiering inom vissa arkiv och bibliotek

18 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se18 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten Avtalslicens (kopieringsavtal) - ett avtal som ger användaren möjlighet att mot betalning kopiera ett visst antal sidor eller ett visst omfång av ett material

19 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se19 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten kopiering för privat bruk (12 §) lovlig förlaga ett eller några få exemplar begränsade delar - begränsat omfång kräver rimlig kompensation musikaliska verk - ej genom utomstående Gäller alla typer av verk utom datorprogram och byggnadsverk

20 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se20 2005-10-12 Ny bestämmelse Avtalslicens krävs för: kopiering inom myndigheter, företag och organisationer (42b §) endast på papper

21 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se21 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten kopiering i undervisningsverksamhet - mot betalning genom avtalslicens Kopieringsavtalen föreskriver att man, inom undervisningsverksamhet, skall undvika att kopiera med stöd av reglerna om enskilt bruk http://www.b-pk.se/

22 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se22 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten Nytt för avtalslicenserna i undervisning: även digital kopiering

23 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se23 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten kopiering inom vissa arkiv och vissa bibliotek (16 §) Gäller statliga och kommunala arkiv, statliga forskningsbibliotek samt folkbibliotek.

24 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se24 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten istället för lån (enskilda artiklar, korta avsnitt)

25 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se25 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten Nya möjligheter: digital kopiering på bibliotek digitala fjärrlån till andra bibliotek - för utskrift på papper Jämför tidigare rätt: endast tillåtet för bevarande, komplettering och forskning

26 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se26 2005-10-12 Inskränkningar i upphovsrätten Nytt område för avtalslicenser: digitala kopior på bibliotek, såväl för överföring som för spridning (på fast medium)

27 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se27 2005-10-12 Vad bör biblioteken göra? Upphöra med all kopiering? Hindra alla möjligheter till privat kopiering?

28 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se28 2005-10-12 Vad kan biblioteken göra? Information Tillsägelse

29 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se29 2005-10-12 http://www.kb.se/juridik

30 Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se30 2005-10-12


Ladda ner ppt "Kungl.biblioteket - Box 5039 - 102 41 Stockholm - www.kb.se1 2005-10-12 Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms."

Liknande presentationer


Google-annonser