Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 2 juni 2008 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  VINNOVA-medel 3.4 milj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 2 juni 2008 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  VINNOVA-medel 3.4 milj."— Presentationens avskrift:

1 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 2 juni 2008 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  VINNOVA-medel 3.4 milj kr tillsammans med proj Sammanhållen e- förvaltning inom LSS/LASS i proj ”Verksamhetsmodeller för e- tjänster mellan stat och kommun”  Lägesrapport är ute på remiss: förslag på tre delprojekt:  E-tjänst för förnyad ansökan av ek bistånd  Informationsöverföring kommunens socialtjänst – myndigheter (Ny lag 1 jan 2009)  Standardisering av statistisk information till Socialstyrelsen  Ny projektledare sökes (Gunilla H i avvaktan på ny ledare) E-tjänst barnomsorg  Tecknande av ramavtal med IST och Tieto pågår. IST lämnar ut API:er. Ett antal kommuner har lämnat intresse för att byta lev till IST.

2 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20072 Föreningsbidrag och lokalbokning  Upphandling klar och ramavtal upprättat. Erbjudande till kommunerna  Nätverk för fortsatt utveckling planeras Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS  VINNOVA-medel 3.4 milj kr tillsammans med proj Ekonomiskt bistånd för förbättrad myndighetssamverkan i sammanhållen e- förvaltning  En designprototyp för tidrapportering är klar – föredragen för SKL och IFA (ca 50 chefer och handläggare).  Underlag till kravspecifikation inne på avslutning

3 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20073 ÖTP  ÖTP 2.0 samt ”Vägledning till ÖTP” klar.  Populärversion under utarbetande  Behov av utbildning på ÖTP Nya projekt Elektroniskt bevarande  30 deltagande kommuner, fortsatt efterfrågat  Uppstartsmöte 28 maj – grovplanering av projektet med utdelade uppgifter till 4 grp klart  Projektledare Östen Jonsson, LDB-centrum

4 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20074 EU-projekt ”Kluster E – Äldrelivsbranschen” (8.6 mkr)  Samverkansprojekt i Gävleborgs län mellan kommuner, landsting, Regionförbundet, Högskolan, Hjälpmedel Sam + Mora och Falun kommuner Delprojekt  E1. E – Validering Kompetensutveckling  E2. Kund- och anhörigportal  E3 ??– utlysning av delprojekt pågår. Fou-projekt VINNOVA-ansökningar:  ”Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun” 3.4 milj kr  ”Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor” Linköpings universitet och Sambruk, 3.9 milj kr

5 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20075 Nätverk Metakatalog  Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer  Strategiska frågor Applikationsdistribution (fd MSI-paketering)  Niclas Bendroth, Lunds kommun, ny ledare  Haft tre nätverksträffar under våren  MBA  Ett möte med Humany och Sirius planeras  Ny nätverksledare sökes

6 Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20076 DÄHS06  Nytt nätverk planeras våren-08 På gång ”Mitt företag” – webbportal  Gemensam företagsportal mellan statliga myndigheter och kommuner Projekt med Nutek – Verva – Sambruk planeras.  Inbjudan till Samverkansgruppen Starta och driva företag (Nutek, Bolagsverket, FK, AF, Skatteverket, Tullverket och Verva) för att diskutera former för ev samverkan Spamfiltrering och virusskydd  Inbjudan till ett första arbetsmöte 18 juni Verva  SHS-utv.grupp, Mina sidor, Mottaget - skickat


Ladda ner ppt "Sambruk – styrelsemöte 23 oktober 20071 Projektrapportering Sambruks styrelse 2 juni 2008 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  VINNOVA-medel 3.4 milj."

Liknande presentationer


Google-annonser